18
Sun, Feb

ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ቃልሲ ሓድሽ ኣቀራርባን፣ መንፈስን፣ ከም ዘድልዮ ዝተረድአ ማሕበርና፣ ክንዕወት ክንተኣማመን እውን ከምዘድየና ንፈልጥ። ክንተኣማመን ከኣ ብተግብር ብሓደ ምስራሕን ምስምማዕን ከምዘድየና ንቕበል። ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ንሰማምዕ ከምቲ ናይ እንግሊዝኛ “ለት’ስ ኣግሪ” (Let’s agree) ማለት ኣይኮነን። እንታይደኣ “ኣነ ዝረቦ ዘለኹ ስምዓዮ፡ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ከኣ ክሰምዓካ” ማለት እዩ

Read more ...

 

"ብሓድነትና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን" ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተጸወዐ ሰሚናር ናህዳ

ኣተሃላልዋ ደንበ ተቓውሞን ብደሆታቱን መጻኢ ዕድላቱን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ጽሑፍ

ብ ዮሃንስ ኣስመላሽ

 ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ውድብ ናህዳ

ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ

22 ሓምለ 2017

ኣቐዲመ ሕውነታዊ ሰላምታይ እናኣቕረብኩ ኩላትና ተኣኪብና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ሓቢርና ንኽንዝቲ  መድረኽ ዝኸፈትኩሙልና ኣባላት ውድብ ናህዳ ካብ ልቢ ከመስግነኩም እደሊ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓና ንደንበ ተቓውሞን ደለይቲ ፍትሕን ኤርትራ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ፡ ኣተሃላልዋ ደንበ ተቓውሞን ብደሆታቱን መጻኢ ዕድላቱን ብዝብል ኣርእስቲ ሓሳብ ከቕርብ ንዝሃብኩሙኒ ዕድል ኣመስግን።

 

Read more ...

 

zemen

 

"ዘመን ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡            

    ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡

ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

                    ዘመን መጽሔት #2 ብመልክዕ PDF download HERE.

ክቡራት ተኸታተልቲ መድረኻዊ ኣርእስትታት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ነቲ ብምኽንያት ጽንብል በዓል ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ግንቦት 24 2017 ኣብ መድረኽ ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ ዘመሓላለፍክዎ መልእኽቲ፣ ጉዳይና ምእንቲ ዘኽሙ (Momentum) ከየጥፍእ ክብል 2ይ ክፋል ኣተሓሒዘ ክሰደልኩም ግድን ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መልእኽተይ ኣተኩሮ ዝገበርክሉ ጉዳይ ዘተ ፖቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ባይቶ’ዩ ነይሩ።

Read more ...

መበል 26 ዓመት መዓልቲ ነጻነት፣ ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ንማሕበራውን፡ ሲቪካውን መሰለሰብኣውን፣ ፖለቲካውን ዕማማትና ጥራይ ዘይኮነስ፣ ነቲ ንነዊሕ እዋን በዂሩ ዝጸንሐ ናይ ኤርትራውያን ናይ ባዕሎም ማእከል ኣብ ሳንድየጎ ንምውናን ብርክታት ማሕበርና ብትካል ደረጃ ንኽምስረት ዝዓለመ ተበግሶ ምውሳዱ ዘሐብን ቅዱስ ዕላማዩ። ንሕና ነቲ ኣብ ሃገርና ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ብኩሉ እንትናዊ ኣገባብ ቃልሲ ክእለ ከም ዘለዎን፣ ብኣምሳይኡ ከኣ ኣብ ኤርትራ፣ ቅዋማውን ዴሞክራስያውን ስርዓት ክትከል እንኣምን ኤርትራውያን ኢና። ካብዚ ብምብጋስና ድማ፡ ዋላኳ ኣብ መንጎና ዝተፈላለየ እምነት ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን፣ ስነሓሳባትን፣ ይሃልወና እምበር፡ ቀንዲ ፖለቲካዊ ዕላማና ግን፣ ራህዋ ህዝብና ንምውሓስ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ምስዝእለ እዩ ዝብል ሓባራዊ  ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለና እዩ።

Read more ...

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናዕቢ ተላዒሉ ብዙሓት ዝሞቱን ዝቘሰሉን ከምዘለዎም ብማዕከናት ዜና ቢቢሲ ተወርዩ። እዚ ናዕቢ’ዚ ኣብ መንጎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መራሕን ተቓዋምን ዝተኸሰተ ዘይምርድዳኣ ምዃኑ ይንገር። መራሒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓደ በዓል ስልጣን ማቻር ዝብሃል ብኢደ- ወነኑ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ብታባን ዝብሃል ምትኩኣኡ ዝፈጠሮ ሽግርን ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ዝጸንሔ ዘይምትእምማን ምዃኑ ይንገር። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ነዊሕን ብዉሽጣዊ ህልኽ ዝሓለፈን ቃልሲ ነጻነቱ ከም ህዝቢ ኤርትራ ብረፈረንዱም ኣረጋጊጹ ። እንተዀነ ግን ኣብ ክንዲ ንመንገዲ ምዕባሌ ዝጥምት ከይተበገሰ ኣብ ናይ ስልጣን ውድድር ብምእታው ሕድሕዱ ክዋጋእ ኰይኑ። ሕቶ ለባምን ብቑዕን መሪሕ ዘይምህላው ዝፈጠሮ ዘሎ ሽግርዩ። እዚ’ኮ ብመሰረቱ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትእን ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ከቢድ ጸገም እዩ።

Read more ...

More Articles ...