29
Thu, Jun

መበል 26 ዓመት መዓልቲ ነጻነት፣ ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ንማሕበራውን፡ ሲቪካውን መሰለሰብኣውን፣ ፖለቲካውን ዕማማትና ጥራይ ዘይኮነስ፣ ነቲ ንነዊሕ እዋን በዂሩ ዝጸንሐ ናይ ኤርትራውያን ናይ ባዕሎም ማእከል ኣብ ሳንድየጎ ንምውናን ብርክታት ማሕበርና ብትካል ደረጃ ንኽምስረት ዝዓለመ ተበግሶ ምውሳዱ ዘሐብን ቅዱስ ዕላማዩ። ንሕና ነቲ ኣብ ሃገርና ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ብኩሉ እንትናዊ ኣገባብ ቃልሲ ክእለ ከም ዘለዎን፣ ብኣምሳይኡ ከኣ ኣብ ኤርትራ፣ ቅዋማውን ዴሞክራስያውን ስርዓት ክትከል እንኣምን ኤርትራውያን ኢና። ካብዚ ብምብጋስና ድማ፡ ዋላኳ ኣብ መንጎና ዝተፈላለየ እምነት ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን፣ ስነሓሳባትን፣ ይሃልወና እምበር፡ ቀንዲ ፖለቲካዊ ዕላማና ግን፣ ራህዋ ህዝብና ንምውሓስ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ምስዝእለ እዩ ዝብል ሓባራዊ  ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለና እዩ።

Read more ...

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ደቡብ ሱዳን ናዕቢ ተላዒሉ ብዙሓት ዝሞቱን ዝቘሰሉን ከምዘለዎም ብማዕከናት ዜና ቢቢሲ ተወርዩ። እዚ ናዕቢ’ዚ ኣብ መንጎ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መራሕን ተቓዋምን ዝተኸሰተ ዘይምርድዳኣ ምዃኑ ይንገር። መራሒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓደ በዓል ስልጣን ማቻር ዝብሃል ብኢደ- ወነኑ ካብ ስልጣን ኣውሪዱ ብታባን ዝብሃል ምትኩኣኡ ዝፈጠሮ ሽግርን ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ዝጸንሔ ዘይምትእምማን ምዃኑ ይንገር። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ነዊሕን ብዉሽጣዊ ህልኽ ዝሓለፈን ቃልሲ ነጻነቱ ከም ህዝቢ ኤርትራ ብረፈረንዱም ኣረጋጊጹ ። እንተዀነ ግን ኣብ ክንዲ ንመንገዲ ምዕባሌ ዝጥምት ከይተበገሰ ኣብ ናይ ስልጣን ውድድር ብምእታው ሕድሕዱ ክዋጋእ ኰይኑ። ሕቶ ለባምን ብቑዕን መሪሕ ዘይምህላው ዝፈጠሮ ዘሎ ሽግርዩ። እዚ’ኮ ብመሰረቱ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትእን ሃገራት ኣፍሪካ ዘሎ ከቢድ ጸገም እዩ።

Read more ...

ውግእ ውጺኢቱ ብዘይካ ናይ ደቂ ሰባትን ካልኦት ፍጡራትን ጥፋኣት መቕዘፍቲ ምፍንቓል ከምኡውን ነገራውን ባህሪያውን ጥረ ሃብቲ ዕንወትን ዝህቦ ወይ ዝወልዶ ምንም ረብሓ የብሉን። ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትውን ዓሚቕ ጽልእን ቅርሕንትን ዘይምትእምማንን የስዕብ ። ግን ድማ መዕለቢ ክግበረሉ ዘለዎ ኣገዳሲ ጉዳይ’ዩ፣ ምኽንያቱ ኣህዛብ በብዘለውዎ መኣዝን መምስ ከባቢኦም እቲ መስርሕ ሂዎቶም ደው ስለ ዘይብል ተሳኒዮም ክነብሩ ክግደዱ’ዮም ።

Read more ...

 

zemen

 

"ዘመን ወግዓዊ ልሳን ኤስደለ'ያ፡፡            

    ህዝብታት ኤርትራ፡ ንሓርነቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ፡ ናይ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ነጋሪት ኮይና ተገልግል፡፡

ዘመን ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባ ስዒርና፡ ንሎምን ጽባሕን ዘገልግለና ስልጡን  ህዝባዊ ኣረኣእያ ንክዕንብብ፡ ቀንዲ ናይ ቃልሲ መሳርሒያ።

                    ዘመን መጽሔት #2 ብመልክዕ PDF download HERE.

ንልዕሊ ሓደ ፍርቂ ዘመን ብኲናትን ህውከትን ዝላደየ ብዱል ሕብረተሰብ ፣ ገናውን ብቐጻሊ ብጨካን ፋሺስታዊመግዛእቲ ህግደፍ እናተዳህኸ ኣብመሪርን ሕሱምመነባብሮ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብና እዋኑ ሎሚ ኤርትራዊ ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ ብሓፈሻ ፣ ተቓወምቲ ሓይልታትን ደላይቲ ፍትሕን ድማብፍላይ ወድዓዊ ስግኣት ህዝብና ብዕቱብ ኣዳሚጽና ፣ ቅልጽምና ኣጣሚርና ኣሎናልካ ክንብሎ ጊዜ ዘይህብ ህጹጽ ታሪኻዊ ሓላፍነት’ዩ።

ካብ ሕሉፍ ኣሉታዊ ተሞክሮና ተማሂርና ሓዲሽምዕራፍ ስኒትንምክብባርን ተጻዋርነትን ከፊትና ህዝብናን ሃገርናን ነድሕን።

Read more ...

ኣብ ዝዀነ ሕብረተ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝኽሰት ኣሉታዊ ተሞክሮታት ሳዕቤናቱ ኣብ ህዝቢ ከከም ደረጂኡ ጽልኢ ዘይምትእምማንን ጥርጣሬታትን ይፈጥር ፣ ናብ ዝኸፍኤ ጎንጺውን የምርሕ። ምስ ብስለትን ደረጃ ንቕሓትን ናይቲ ሕ. ሰብ ዝኸይድ ኣምር’ዩ።

Read more ...

More Articles ...