27
Wed, Jan

ዜና
Typography

 

ህዝባዊ ኣኼባ ኤስደለ-ፍራንክፈርት

ኣብ ሰንበት ዕለት 22 ጥሪ 2017 ኣቐዲሙ ብዝወጸ መደብ መሰረት ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ብውድብና ኤስደለ ዝተጸወዐ ኮይኑ ብኣቦ መንበር ውድብ ኤስድለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ክምራሕ ዝወዓለ እዩ፡

እቲ ብዙሓት ግዱሳት ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ከምኡውን ግዱሳት ደለይቲ ለውጥን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኣብዞም ዝስዕቡ ኣርእስትታት ዓሚቕ ምይይጥ ኣካይዱ። እቶም ብዝርዝር ዝቐረቡን ኣገዳሲ ምይይጥ ዝተገብረሎምን ኣርእስትታት እዞም ዝስዕቡ እዮም ኔሮም።

1-     ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ

2-   ኩነታት ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ብሓፈሻ ኩነታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ከኣ ብፍላይ

3-   ንቕድሚት ከጋጥም ዝኽእል ሲናርዮታት

4-   ሕጂኸ እንታይ ይገበር ዝብሉ ኣርእስትታት እዮም ኔሮም

ኣብዞም ዝተጠቕሱ ኣርእስትታት ስፍሕ ዝበለ መጽናዕታዊ ሰነድ ድሕሪ ምቕራቡ ተሳተፍቲ ኣኼባ እቲ መጽናዕታዊ ሰነድ መሰረት ዝገብረ ምይይጥ ኣካኣይዶም።

1-     ህዝብና ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ይጸንት ምህላዉ ኤርትራ ሃገርና ትበርስ ምህላዋ፡ ናይቲ ኣኼበኛ ሓፈሻዊ ተረድኦ ኔሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ካብ ተሳተፍቲ ካብ ዘጋጥሞም ቀጥታውን ተዘዋዋርን ተመኩሮታት ነቒሎም ነዚ ሓቅዚ ዘራጉድ ሓሳባት ዘቕረቡሉ ኩነታት ኔሩ። ካብዚ ኩነታት ብምንቃል ድማ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ኣፈርክቡ ኣዋን ከምዘለና ማንም ክክሕዶ ዘይክእል ጉዳይ ኔሩ።

2-   ኩነታት ደንበ ተቃውሞ ብዝምልከት ድማ፡

  1. ብሰንኪ ናይ ደንበ ተቓውሞ ዘይምርድዳእን ምብትታንን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ብዙሓት ካብ ተቓለስቲ ሞራሎም ኣብ ዝወደቐሉ ኩነታት በጺሖም ምህላዉ ንርእዮ ዘለና ሓቒ ምዃኑ፡
  2. ደንበ ተቓውሞ ናይ ቅደም ተኸተል ኣገባብ ቃልሲ ይጽገም ብምህላዉ ኣብ ሕጂ ከባእሰና ዘይክእል ነገር ኣብ ሸንኮለል ንነብር ምህላውና፡ ተቓወምቲ ሒዞሞ ዘለዉ ዕላማታት ናይ ህዝቢ ክነሱ እቲ ዘባእሶም ነጥብታት ካብ ህዝቢ ነጺሎም ኣብ ውሽም ጥራሕ መናጨትሉ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ናቱ ኣዎንታዊ ተርኡ ንኸይጻወት ይኸውን ከምዘሎ፡ 
  3. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንኹሎ ወይ ንመብዛሕትኡ ዝጥርንፍ ዕላማ ሒዙ ምብጋሱ ብጣዕሚ ኣዎንታዊ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ዝነኣድ እዩ። ኣብ ውሽጢ ባይቶ ንዝተረኽበ ሕጽረታት እውን ርእስና ነድንነሉ ዘይኮነስ ንድሕሪ ሕጂ ንከይድገም ዓቢ ትምህርቲ ኮይኑና ክሓልፍ ከምዝግበኦ ምግንዛብ።
  4. ባይቶ ከም ናይ ህዝቢ መድረኽ መጠን ዝነ ጸገማቱ ሰማይ ከይዓረገ ከሎ በብእዋኑ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ መታን ክረጋገጽ ግቡእ ሓበሬታ ክረክብ ዝግባእ ምዃኑ።
  5. ኣብ ዝኾነ ዝግበር ናይ ውድባት (ባይቶ) ኣኼባ ካብተ ውዳት ነጻ ዝኮኑ ኣካላትን ጋዜጠኛታትን ተረኺቦም ነቲ ዝረኣይዎ ክምስክሩ ከምዝግባእ። ካብኡ ተረፈ ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍልልያት ምስ ተበጽሐ እቶም ዝተፈላለዩ ሸነኻት በበይኖም መጺኦም ነናቶም መግለጺ ከቕርቡ ከለዉ እቲ ህዝቢ እቲ ሓቂ ኣበይ ኣሎ ንክፈልጥ ዘጸግሞ ምህላዉ።
  6. ህዝቢ ብዝግባእ ክስዕበና እንተይኑ ንህዝቢ ክጥርንፉ ዝግበኦም ውድባት ኣቐዲሞም ካልኣዊ ፍልልያቶም ገዲፎም ኣብ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ዝብል ዕላማ ሰጢሞም ክሰርሑ ከምዝግባእ ዝብሉን ካኦት ብዙሓት ኣገደስቲ ሓሳባትን ቀሪቦም ።

3-   ኣብ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሲናርዮታት ብዝምልከት ድማ ንሕና ኤርትራውያን ካብዚ ዘለናዮ ዝኸፍኤ ኩነታት እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንሕና ካብዚ ወሪድናዮ ዘለና ንታሕቲ ከይንወርድ ቀልጢፍና ሽግራትና ክንፈትሕ ከምዝግባእ፡ ኤርትራ ሃገርናን ህዝብናን ዝያዳ ኣብ ዝተጨፍጨፈሉ እዋን ዝያዳ ርእሱ ከድንን መታን ክኸውን እቲ ስርዓት ንብዙሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ምዃኑ፡ ሃገርና ክትበታተን ኣይትኽእልን እያ ኢልካ ደቂስካ ዝሕደረሉ ከምዘይምዃኑ - የግዳስ እቲ ናይ ምብትታን ረቛሒታት ከምቲ ዘለዉዎ ክቕጽሉን ክዓብዩን እንተደጊፍናዮ እቲ ናይ ምብትታን ሓደጋታት እናዓበየ ዝመጽእ ምዃኑ፡ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ድማ ሕጂ ናይ ኣፈርክቡ ስራሓት ክንሰርሕ ዝግበኣና ምዃኑን ዝብሉን ካለኦት ብዙሓት ኣገደስቲ ሓሳባት እውን ተገሊጾም

4-   ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ነጥቢ ማለት - ሕጂ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ነገር እውን ሰፊሕ መረዳእታታት ክቐርብ ክኢሉ እዩ። ውድባት ካብዚ ዘለኦ ክብር እላ ኣለወን። ሞራል ናይ ህዝቢ ዘውድቕ ምፍንጫል ገዲፈን ሞራል ናይ ህዝቢ ክብ ከብል ዝኽእል ሓድነታዊ ስራሓት ክሰርሓ ክእላ ኣለወን። ውድባት ኣብ ውሽጢ ናይ ህዝቢ ኣብ ደገ ድማ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕታ ክረኽባ እንተኾይነን እንተነ እተን ሓደ ወይ ዝተቓራረበ ኣረኣእያ ዘወን ውድባት ክሰምራ፡ እተን ክሰምራ ዘይከኣላ ውድባት ድማ ተቐራሪበን ክሰርሓ ክኽእላ ኣለወን። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ክፈላልዮ ዝጸንሐ ጉዳያት ፈቲሑ ኣብ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ክወፍር ይግባ ዝብሉ ነገራት ካብቶ ቀንዲ ብዕምቆት ዝተዘርበሎም ነገራት ኔሮም።

5-   ኣብ መጨረሽታ ዝወረደ ለበዋታት ድማ፡ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ተደጋጊሞም ክጽውዑ ናይ ሓደ ሰሚናር ኣዎንታዊ ውጽኢታት ድማ ናብ ካኦት ተመሳሳሊ ሰሚራት ሓሊፎም ተመጋገቲ ክኾኑ ይግባእ እቶም ኣማዕዲና ኣብ ናይ ተዓዘብቲ ቦታ ወሪድና ዝጸናና ኣካላት ድማ ኣብቲ ብቀረባ ዝምልከተና ሃገራዊ ጉዳይ ብንጥፈት ክንሰርሕ ከምዘለና ተላብዩን ኣተሓሳሲቡን ኣብ መጨረሽታ ድማ  ነቲ ህዝባዊ ኣኼባ ዘዳለዉ ብምምጓስ ብዝኽረ ሰማእታት ተዛዚሙ።

ቅኑዕ መስመርን ህዝብን ሒዝና ክንዕወት ኢና

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና

ኤስደለ-ዞባ ኤውሮጳ

ጥሪ 22, 2017