25
Tue, Apr

zemen

ሃይማኖታውን ብሄራውን ምፍልላይ ንረብሓ ህግደፍዩ!!

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዕድለኛ ኮይኑ ንሕና ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዘለና ኣካላት ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢሰያስን መንግስቲ ኢሰያስን እንገብሮ ናይ ቃልሲ ወኒ፡ ኣብ ሕድሕድና እንገብሮ ተጻብኦታት ይዓቢ ኣሎ። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ንሱ ዕድመ ስልጣኑ ክነውሕ ንሕና ድማ ዕድመ ስደትና ክነውሕ ይኸውን ኣሎ።

Read more ...

zemen

ህዝባዊ ኣኼባ ኤስደለ-ፍራንክፈርት

ኣብ ሰንበት ዕለት 22 ጥሪ 2017 ኣቐዲሙ ብዝወጸ መደብ መሰረት ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ። እዚ ብውድብና ኤስደለ ዝተጸወዐ ኮይኑ ብኣቦ መንበር ውድብ ኤስድለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ክምራሕ ዝወዓለ እዩ::PDF Here

Read more ...

zemen

2017 ከ ከምሻምኡዶ ይሕለፍ ወይስ ንድሕነት ህዝብና ንስለፍ?

2016 ወዲእና ሓዲሽ ዓመተ 2017 ኣብ እንቕበለሉ እዋን ብዘይካቲ ልሙድ ምንዮት ናይ ወዲ ሰብ፡ ጥዕና፡ ቅሳነት፡ ብልጽግና ወዘተ፡ ኣብ  ኣእሙሮ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ብጸሎት ይኹን ብሓሳብ ዝወርድን ዝድይብን ነገር ኣሎ።

Read more ...

zemen

ኣሰናዳኢት ሽማግለ ሰላማዊ-ሰልፊ ከምዝሓበረቶ ዕላማ’ዚ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ነቲ መርማሪት ኮምሽን ሕቡራት ሃገራት ዓለም፡ ንጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪታ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ደገፍ ንምሃብ ዝዓለመ’ዩ። ነቲ “ኣብ ኤርትራ ን’ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት’ (crime against humanity) ዝምጥን ክቱር ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ዘይተኣደነ ዓመጽን ስቅያትን ይፍጸም ኣሎ” ዝብል ጸብጻብ ደገፍ ንምሃብን፡

Read more ...

zemen

ዝኸበርኩም ተቓለስትን  ደለይቲ ፍትሕን ኤርትራውያን እዚ ኣቲናዮ ዘለና ሓዲሽ ዓመተ 2017 ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ካብ ሕድሕድ ምትህሌሊኽን ቁርቁስን ወጺኡ ኣብ ናይ ሓባር ጸሊኢ ዘተኮረ ቃሌሲ ከካይድ ዘለና ድላትን ነቕ ዘይብሌ መርገጽን እናገለጽና ኣብቲ ብዕለት 10/10/16 ኣውጺእናዮ ዝነበርና መግለጽን ምዕባላታቱን ክንሕብረኩም። ብሙሉእ እቲ ትሕዝቶ ኣብዚ ተወከሱ  HERE

Read more ...

eudc demsapic

መጸዋዕታ ኤስደለን ደምሳኤን ንደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሕን ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ!

ዝኽበርኩም ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዘብታት አርተራ!!!

ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ታአምራታዊ ብዝኾነ ጀግንነት ተቓሊስና በራውር ደቅና፣ አሓትናን አሕዋትናን ገቢርና፡ ኮታ ሰፍ ዘይብል ኩለ-መዳያዊ መስዋእቲ ከፊልና ዘምጻእናዩ ነጻነት፡ ዑማኾ ብዘይመልኡ ሸፋቱ ጉጅለ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ተመንጢልና ንርከብ፡፡ ድሕሪ'ቲ ዘሕለፈናዩ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ንሓርነት፡ ብከም’ዚ ዝበለ አደራዕ ክንድበስ ትጽቢትና አይነበረን፡፡

Read more ...

demsahie

ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)

ብደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ(ደምሳኤ)፡ ንዝኽሪ 7ይ ዓመት ስውኣት ድዖት ኣመልኪቱ ዘውጽኦ ውድባዊ መግለጺ

ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ዝኾውን ፖሎትካዊ ዕጥቃዊን ቃልስ ክካይዶ ኮሎ መሬታዊ ሓርነት ጥራይ ንምርካብ ዘይኮነ መሬታዊን ህዝባዊን ማለት ኩሉዓይነት ሃይማኖታዊ ብሄራዊ ካብ ዝናኣሰ ክሳብ ዝላዓለ መሰል ዝክበረላ ከይፈርሐን ከይተሸቅረርን ዘነብረላ ደምከራሳያዊት ኤርትራ ንምህናጽ እዮ ነይሩ ። መዳረግቲ ኣልቦ ዝኾነ ናይ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ይከፍል ዳኣምበር ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን፡ ሰርዓት ህግደፍ ባህግን ድልትን ህዝቢ ኤርትራ ብምጭዋይ ድልይት ህዝቢና ኮንቱ ኾይኑ። ህዝቢና ካብ ደልሃመት ናብ ዘኽፍአ ደልሃመት ካብ ዘኣቱ አኖሆ ርብዒ ዘመን ኮይኑ ኣሎ ።

Read more ...

More Articles ...