05
Wed, Oct

ግጥሚ
Typography
 • ሜዳ ክንስለፍ ቀለቤት ቃልኪዳና ምስ ተሓደግና፣
 • ሮሜር ሰዓትካ ንሓላፊ እያ ትግባእ ተባሂሉ ምስ ተሃገርና፣
 • ድያቆናት ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ኣድባራትን ወርቅን ብሩርን መሳቕል ሒዞም ክስለፉ ምስ ተገብረ፣
 • ኣዴታት ብሃገራዊ ስምዒት ኣረሳሲንካ ወርቀንን ጨርቀንን ተገፊፉ ተኸዚኑ ምስ ተረፈ፣
 • ኣቱም/ኣንትን፣ ኣቦይ ዓብዪ፣ ኣደይ ዓባይ፣ ዝብል ክብሪ ተሪፉ፣ ኣንታ ሰብኣይ፣ ኣንቲ ሰበይቲ፣ ምስ ተባህለ፡
 • ኣብ ታዕሊም፣ ንሓውኻ ወዲ ዓድኻ፣ ሰላም ከይትብል፣ ከይተዕልል ምስ ተኸልከለ፣
 • ታዕሊም ክሳብ ትውድእ ምስ ማንም ሰብ ከይትዛረብ ተባሂልካ ክትዕዘም ምስ ተኣዘዘ፣
 • ኣብ ምዝገባ ኦርኔክ፣ ክሳብ ኣቦኡ ንኣቦሓጎኻ ትሕተትሞ፣ ሓረግካ ተፈሊጡ ከኣ፣ ወይ መራሒ፣ ወይ መጋቢ ናይ ሰራዊት ክትከውን ምስ ተፈርደ፣
 • ብጻይ እከለ/እከሊት ኣበይ ኣተወ/ኣተወት ኢልካ ምስ ሓተትካ፣ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ምስጢር ንምፍላጥ ህርድግ ኣይትበል ምስ ተባህለ፣
 • ኣብ ባህልናን ታሪኽናን ጓል ኣንስተይቲ ንሕልፈት እምበር ሞት ኣይትፍረድን ዝነበረ፣ ሰለስተ ምሩቓት ጅኦሎጂስትስ ተጋደልቲ ደሃብ ተስፋማርያምን ፣ ኣረጋሽ መልኣከን ወርቁን፣ ኣብ ቅድመ ግንባር መድቡና ስለ ዝበላ ንሞት ምስተፈርዳ፣
 • ዘይገበርካዮ ገበናት ኣሰኪሙ፣ ሓለዋ ሰውራ ዳጕኑ፣ ኣነ ሰላዪ እየ ኢልካ ተናዘዝ ክንምሕረካ ተባሂልካ ትቕጥቐጥ እሞ፣ መሪሩካ እወ ምስ በልካ ከኣ መጋብኣያ ኣኪቡ እንታይ ትፈርድዎ ተባሂሉ፣ ብብጾቱ/ብብጾታ ሞት ምስ ተፈርደ/ተፈርደት፡
 • ክሲ ከይተመስረቶ ሓውኻ ይእሰር፣ ተሓተትካ ንስኻ እውን ትእሰር፣ ህዝቢ ተተላዕለ ከኣ ካባና ንላዕሊ ዝሓልየሉ የለን ኪዱ፣ ተባሂሉ ምስተሽካዕለለ፣
 • ንሓደ ኣውራጃ/ሃይማኖት በቲ ካልእ ኣውራጃ/ሃይማኖት ኣቐጥቂጡ፣ ተጠውዩ ዘራይ ክመስል ኣነ ዘይፈልጦ’ዩ ነይሩ፣ ሕጂ ተራኹምዩ በልዎም እናተባህለ በብእብረ ምስተጀላለጥና፣
 • ኵናት ወሊዑ ይሕባእ እሞ፣ ኣነ ኣይነበርኩን ደይ በዓል ውጩ፣ በዓል ጉጩ፣ በዓል ርእሲ ምራኽ፣ ወዲ ዕዘት፣ በዓል ህበይ፣ በዓል እከይ፣ እዮም ጌሮሞ እናበለ ኣብ ነንሕድሕድና ምሰጣፋኣና፣
 • ኣብ ሜዳ ዓይነት ዝምድናና ምስ ደርግን፣ ወያነን፣ ሃያላን መንግስታትን፣ ካልኦ ሃገራትን፣ እንታይ እዩ እንተበልካ፣ ዝምልከቶ ኣካል ኣሎ፣ ትም በል ተባሂልካ ምስተዳሃልካ፣
 • ደቀንስትዮ ዲና ንውድብ ደቂተባዕትዮ? ዝብል መጽናዕቲ ግበሩ ተባሂሉ፣ ከም ዘመነ ጊላነት፣ ሰብኡት ከም ጊሎት ኣብ ድላይካ ትሸጦም ኣቕሑት ምዃኖም፣ ኣደ ግን ወሊዳ ደቃ ትምግብ፣ ተምህር፣ ተዕቢ፣ ንሳ ስለ ዝኾነት ተባዕትዮ ኣይትገደሱሎም ተባሂሉ፣ ኣዴታት ዘዕወረ ናይ 40 ዓመት ስርሒት ምስ ተገብረ፣
 • ናይ ደቀንስትዮ ተራ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ቤት ጥራይ ተወሲኑ፣ ተርአን ኣብዚ ድዩ ክውዳእ ምስ ተባህለ፣ እንታይ ደኣ ደሊኹም ተባሂሉ ምስተሽካዕለሉ፣
 • ደቅና ኣብ ድፋዓትን፣ መደበራትን፣ ንቑጣታትን፣ መጻወትን መዘናግዕን መራሕቲ ህግደፍ ክኾና ምስ ተገብረ፣
 • ሒዝናዮ ዝኣተና ንብረትን ብረትን ናይ ውድብ እምበር ናይ ህዝቢ ኣይኮነን ምስ ተባህለ፣
 • መሬት ተዘሚቱ፣ ወርቒ ተዃዒቱ፣ ናይ መንግስቲዩ ተባሂሉ፣ ካብ ህዝቢ ተመንዚዑ ተደሌና ንሸጦ ተደሌና ንልውጦ ምስ ተባህለ፣
 • ስድራቤት ኤርትራ ናትናያ፣ ቆልዑ ንዓና ተፍሪ፣ ንሕና ከኣ ከም ጥሪት ነፍሮምን ንመልሶምን፣ ምስ ተባህለ፣
 • ንብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያትና፣ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ኣይትምህርቲ፣ ኣይስራሕ፣ ኣይማሕረስ ኣይንግዲ፣ ኣይመርዓ ኣይደርዓ፣ ኮይኖም ዝሃደሙ ከኣ ግዳያት በደዊንን፣ ስጥመተ ባሕርን ምስኮኑ፣
 • ብማእለማ (ባይ ዲዛይን) ሓማሴናይ ኣበይ ከገልግል፣ ሰራወታይ ኣበይ ክሰርሕ፣ ከለጉዘታይ ኣበይ ክነብር፣ ቆለታይ፣ እንታይ ክገብር፣ ኣብ ዘዝተሓዝኣሉ ግንባራት ናይ ወፍሪ ተወዲቡ ንዘለኣለም ክበታተንን፣ ብሓደ ንኸይሰርሕን ምስተገብረ፣
 • ሓንቲ ዝነበረትና ዩኒቨርሲቲ ኣይተድልየናንያ ተባሂላ ክትዕጾ፣ መምሃራና ኣኪቡ፡ ካብ ሕጂ ንደሓር ኣይተድልዩናን፣ ኣብ ድላይኩም ተሰዲድኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ምስ ተባህለ፣
 • መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን፣ እስልምናን፣ ጅሆቫን፣ ጴንጤን፣ ኣብዚ ኣተዉ ዘይበሃል ምሰጥፍኦም፡
 • ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ፓትርያርክና ጅግና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ኣንጦንዮስ ስብከተወንጌል መንእሰያት ደው ከብሉ ኣይፋል ስለ ዝበሉ ኣብ ማእሰርቲ ምስ ተሰወሩ፣
 • ብሓደ መኺርካ፣ ሎምስ ዝወለደት ትውለድ ኢልካ ጅግና ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ኣምሪሕካ፣ ታንክታትካ ደሚርካ ድሕሪ ምኽታት፣ ኣብ ክንዲ ኢደይ ኢድካ ኢልካ ሆይ ማርያም ሓግዝና ኣብ ክንዲ ምባል፣ ነፍስኻ ፈቲኻ ምስተጋዳዳዕካ፣
 • ብዘይካ መሳቕሎም መሳርያ ዘይብሎም ኣርባዕተ ጀጋኑ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣባ መንግስትኣብ፣ ኣባ ቶማስ፣ ኣብ ኪዳነን፣ ኣባ ፍቕረማርያምን ንህይወቶም ከይፈርሑ፣ ክታሞም ከይተረፈ ኣብ ወረቐት ዘስፈሩ፣ ሓውኻ ኣቤሎ፣ ሓፍትኻ ኣቤላ፣ ኢሎም ክሓቱ ከለዉ፣ መዳፍዕን፣ ታንክታትን ዘምርሑ፣ ዝናራት ጠያይት ዝተዓጠቁ፣ ኣሽሓት ሰራዊት ዘኽተቱ ጀነራላት ግን፣ ኣሕዋቶም ኣበይ ከምዘለዉ እናፈልጡ ከለዉ ኣፎም ተለጕሙ ትም ምስበሉ፣
 • ሕጊ ተማሂረ፣ ሳይንስ ተመራሚረ፣ “እናበልካ’ባ ጨለነት” ኢልካ ሰኑይ ክሽክዕለል ውዒሉ፣ ንጽብሒቱ ሓታቲ መንእሰይ ብመኪና ተረጊጹ ክጠፍእ ምስ ተገብረ፣
 • ምሁራት፣ ስነጥበባውያን፣ ፈላጣት ዓበይቲ ዓድን፣ ተተሳሒቦም ገለ ኣብ ባሕሪ ክሰጥሙ፣ ገለ ከኣ ኣሰር ዘይብሎም ክጠፍኡ ምስ ተገብረ፣
 • ሕማም ልቢ ነይራቶ፣ ብዝሒደም ከቢዳቶ፣ ብስድራቤቱ ብስጭት ነይርዎ፣ መዓንጥኡ ሓሪሩ መይቱ እናተባህለ፣ ብልቓጥን ሰዓልን ዝበሃላ ናይ መርዚ ከኒናታት ኣብ መግብን መስተን እናእተኻ ዘዝበለጸ ዜጋ ምስሃለቐ፣
 • ጎማ ነፊሳቶ፣ ፍሬኖ ተበቲኻቶ፣ ኣውቲስታ ሰትዩ ነይሩ፣ ጅሃድ ከሚን ሒዞም ጸኒሖሞ፣ወያኔ ዝለኣኸቶም ፈንጂ ኣጻዊዶም ቀቲሎሞም እናተባህለ መዓንጣ ኣለዎም ዝበሃሉ ጀነራላት ብድርብ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣርባዕተ ጀነራላት ብሓደ ስርሒት እናተመንቍሱ ርእስኻ ኣድኒንካ ትም ምስተህለ፡
 • ቅዋም ተነዲፉ፣ ጸዲቑ ክትግበር ምስ ተባህለ ናይ ዶብ ውግእ ኣሳቢብካ ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ኣጥፊእካ ቅዋም ከም ዘይትግበር ምስ ተገብረ፣
 • ህዝባዊ መንግስቲ፣ ዲሞክራስያዊ ስርዓት፣ ባይቶ፣ ምርጫታት መዓስዩ ዝጅመር ምስ ተባህለ፣ ምርጫ ዲኻ ዝበልካ “ኢለክሽንስ”? ምናልባት ድሕሪ 3 ወይ 4 ዓሰርተታት፣ ኣብ ወርቃዊ ኢዮቢልዩ ወይ ካብኡ ዝንበዝሕ ተባሂሉ ከም ጡብ ኣዴኹም ቅበጽዋ ምስተባህለና፣ ኣይውዕልናን-እንታይበልካ!! ዝብል ምስ ተሳእነ፣
 • ንናጽነት ኤርትራ ዝተዋግኡ ሓርበኛታት ኣብ ማይሓባር መሰሎም ኣብ ዝሓተትሉ ግዜ ብጭካኔ ተዅሲ ክኽፈተሎም ምስተኣዘ፣
 • ሕጊ የለ፣ ክሲ የለ፣ ቤት ፍርዲ የለ፣ ፍትሒ የለ፣ ኮይኑ ዝተኣስረ ኣበይ ከምዘሎ ኣይንፈልጥን ግን ከነዳልየኩም ንኽእል ምስተባህለ፣
 • ለውጢ የድሊ ኣሎ ዝበሉ ሓርበኛታት ሰበስልጣን ኣሽሓት ገንዘብ ካብ ጸላኢ ተቐቢሎም ተባሂሉ ኣብ ጎዳጕዲ ቤት ማእሰርትታት ምስ ተዳጕኑ፣
 • ባዕላቶም ኣሲሮም፣ መእሰሪኻ ትፈልጥዶ ይብሉኻሞ፣ ኣይፈልጥን ምስበልካ፣ በል ክሳብ ተፈልጥ ኣብኣ ጽናሕ ምስተባህለ፣
 • ጸሓፍትን፣ ጋዜጠኛታትን፣ ሰባት ኣንቓቒሕኩም፣ ሕቶታት ኣብዚሕኩም፣ ዘይምልከተኩም ሰሪሕኩም፣ ሲ.ኣይ ኤይ ለኣኾ፣ ወያነ መወሎ እናተባህለ ዒራዒሮ ምስ ተቐብረ፣ 
 • ንህልዊስ ይትረፍ፣ ንዝሞተ በዓል ስልጣን ነበርውን ይኹን ኣብ መሬቱ፣ ንኽቕበር ወይ ንኸይቕበር ዝውስን ሓደ ሰብ ጥራይ ምስ ኮነ፣
 • ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ሬሳ ቤተክርስትያን መንግስቲ ዝሳለም ፍትሓት ክግበረሉ፣ ተዘይኮነ ከኣ ንቡር ከይረኸበ ክድፈን ምስተገብረ፣
 • ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ጽርግያ ወጺኡ “እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ” ስለ ዝበለ እዚ ምህልላ እዚ ካልእ ከይወልድ እንደገና ከይድገም፣ ምስተባህለ፣
 • እቲ ስርዓት ኩሉ መጻወድያታት ተወዲእዎ ኣግኣዝያን ዝበሃል ምንቅስቓስ ኣለዓዒሉ፣ እስላምን ክርስትያንን ኣብ ነንሕድሕዱ ከይተኣማመን ጥራይ ዘይኮነስ ደም ክፋሰስ ብዙሓት ጥሩፋት ኤርትራውያን ኣዋፊሩ ከፋልሰና፣ ጉልቡት ፋይናንሳዊ ደገፍ ዘለዎ ዋኒን ከፊቱ ከናቝተና ምስወዓለ፣
 • ስድራቤታትና ፋሕፋሕ ኣቢሉ፣ ህንጻታትና ኣፍሪሱ፣ ናብ ቤት ትምህርታት ሃይማኖታትናን፣ እምነታትናን፣ ባህልናን፣ ምስ መጸ ግን፣ ኣብ ኣስመራ ዞባ ኣኽርያ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ ድያእ ኣል እስላምያ ጅግና ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ  ኑር፣ ይኣክል ኣነስ ኣብዚኣ እመውት እምበር ብህይወተይ ከለኹ እዛ ቤት/ት እዚኣ ኣይትውረስን!! ወለድን ተመሃሮን ተንስኡ! ንኽብርናን መሰልናን ደው ንበል ምስ በሉ፣ ተዅሲ ተኸፊቱሎም፣ መምሃራንን፣ ወለድን ምስ ተኣስሩ፣ ኣብ መላእ ዓለም ዘለና እስላምን፣ ክርስትያንን ኤርትራውያን፣ ኣጆኹም ምሳኹም ኣሎና ንምባል ኢና ኣብዚ ተኣኪብና ዘሎና!!!!
 • ናይ ጥቅምቲ 31, 2017 ምንቅስቓስ ኣኽርያን ኣስመራን፣ ንኽብሪ፣ ባህልናን፣ ሃይማኖትናን፣ ስድራቤትናን፣ ንምክልኻል ደኣምበር፣ናይ እስልምና ሃይማኖት ጥሩፍነት መርኣያ ስለዘይኮነ፣ ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ክሳብ ዓወት ክንቅጽሎ ምዃና ነረጋግጽ!!!
 • ምፍልላይ ይኣክል፣ ብሓባር ጸላኢና ንመክት!!!

  ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ! ልዑል ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን!!!

  አቐንየለይ።

  ሃይለማርያም ተ. ተስፋይ

  ሕዳር 11, 2017