26
Sat, Nov

ካብ ዘመን ጥሪ - ለካቲት 2018 ቅጺ. 4 . 7 

 

ዓመት መጸ ከኽብሮየ ዚ` መዓልቲ

ኣብ ልበይ ትርጉም ኣልዎ ለይቲ ምስ መዓልቲ

ቃላት ይሓጽሩኒ ክገልጽ ንጓል ኣንስተይቲ

          ኣደይ እንተበልክዋ እታ ወላዲተይ

          ሓብተይ እንተበልክዋ እታ መኽበሪተይ

          ፍርቂ ጎነይ እወ እታ በዓልቲ ቤተይ

ንሳ ዝወለደቶም ጀጋኑ ይበሃሉ

ንሳ ዘጥበወቶም ተመራሚሮም ካብ ሕማማት የድሕኑ

ሓዚላ ዘዕበየቶም ገበርትን ሓደግትን ይኾኑ

          ጓል ኣንስተይቲ ዝብሉኺ እንታዩ ብልሓትኪ

          ለይትን ቀትርን ሰሪሕኪ ደኺመ ዘይወጸኪ

          ስድራኺ እፎይ ተበሉ ዘዕረፍኪ `መስለኪ

ንዓኺ ዝሃበ ንመን ሂቡ

ናይ እዝግሄር ትኣምር ኣባኺ ዓሊቡ

ፍቕርን ለውሃትን ኣባኺ ዓንቢቡ

          እንታይሞ እዛ ዓለምና ቄናን ዝሚዛና

          ክንዲ ካሕሳኺ ተጻዒኑኪ ድርብ ጭቖና

          ማዕርነትኪ ተገፊፉ ከይትቛደሲ ካብ ናይ ዓለም ማና

መኣስሞ ትሕለሊ ኣንቲ ጅግና ወዓሮ

እምቢ ደኣ በልክዮም ኣልዒልኪ እምባጋሮ

ፍትሒ ይንገስ ኢልኪ ታሪካዊ ጅማሮ

          ወዮ ሽዑ ዝወላዕክዮ ሽግ ሓርነት

          ልዕሊ 100 ዓመት ኣቚጺሩ ቃልስኺ ጸረ ፍትሓዊ ግህሰት

          ግን ገና ዘይተወደአ ጉዕዞ ኣሎ መሊኡ ክደምቕ እቲ ዓወት

እወ! ንማዕረ ስራሕ ማዕረ ክፍሊት

ኣብ ገዛን ግዳምን ማዕረ ክብረት

ሰብ ኣይትፈላልይዎ ናይ እዝግሄር ፍጥረት

ጾታዊ ፍሉይነት በደል ኣይኮነን ጥራሕያ ዝበለት

እምበር ህይወት እናሃበትዶ ህይወት ምሰኣነት

ጠኒሳ ዝወለደት፡ ወሊዳ ዘዕበየት

ክብረት እምበር ኣይግበኣን ከልበትበት

ጉዕዞ ሓርነት ኣይኮነን ናይ በይና

ደቂ ተባዕትዮውን ኣይንረስዕ ውራይና

ኣንቃዕሪርና ክንሪኤን ንጀምር ንኹለን ኣሓትና

ብቐደሙ`ውን እኮ ንሕና ኢና ዓሚጽና

መሻርኽትና እምበር ኣይኮናን ጊሎትና

ብዘይከአን ትጽልምት ገዛና

ክብሪ ንሃበን ንዓና ክሕሸና

         

                                                             ካብ ደጋፊ ፍትሓዊ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ንዝኽሪ 8 መጋቢት 2018

  • ሜዳ ክንስለፍ ቀለቤት ቃልኪዳና ምስ ተሓደግና፣
  • ሮሜር ሰዓትካ ንሓላፊ እያ ትግባእ ተባሂሉ ምስ ተሃገርና፣
  • ድያቆናት ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ኣድባራትን ወርቅን ብሩርን መሳቕል ሒዞም ክስለፉ ምስ ተገብረ፣
  • ኣዴታት ብሃገራዊ ስምዒት ኣረሳሲንካ ወርቀንን ጨርቀንን ተገፊፉ ተኸዚኑ ምስ ተረፈ፣
  • ኣቱም/ኣንትን፣ ኣቦይ ዓብዪ፣ ኣደይ ዓባይ፣ ዝብል ክብሪ ተሪፉ፣ ኣንታ ሰብኣይ፣ ኣንቲ ሰበይቲ፣ ምስ ተባህለ፡
  • ኣብ ታዕሊም፣ ንሓውኻ ወዲ ዓድኻ፣ ሰላም ከይትብል፣ ከይተዕልል ምስ ተኸልከለ፣
  • ታዕሊም ክሳብ ትውድእ ምስ ማንም ሰብ ከይትዛረብ ተባሂልካ ክትዕዘም ምስ ተኣዘዘ፣
Read more ...

                ቀዳሞትስ ብፖለቲካ ንነጻነት ሞጊቶም

                ዳሕሮዎት ካኣ ተቓሊሶም ነጻነት ኣምጺኦም

                ዝተርፉ እውን ፈልሲ ሓርነት መስሪቶም

                መንእሰይ ግደኻ ብዓወት ሓርነት ክትድብሶም

                መክቶም ንዓመጽቲ ክጠፍኡ ብሱሮም

                ሻምላኻ ኣልዕሎ ንህዝብኻ ኣድሕኖም።

 

 

Read more ...

ዘመን ማህደር ኩሉ ትሰትር

ምህርቲ ተርእዮታት በብሓደ ተዘክር

ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ትሕብር

ተበጊሳ ክትስንድ ደሞክራስያዊ ማዕበል፣

Read more ...

 

ህዝቢ ኤርትራ ዕላምኡ ሓንቲ ነጻነት

ካልእ ምርጫ ኣይነበሮን ንቓልሲ ክጽዕት

ዝተረፉ ደቁ ሰደደ ንጸላኢ ክምክት

በዚ ኻኣ መስዋእቱ መረረ ንኽዕወት

ሕቶ ደሞክራሲ ተወንዘፈ ንዓመታት

ምልክነት ሱር ሰደደ ብዘይ ሰብ ዘቛምት

ዓመጽ ገነነ ብዘይ ስብኣዊ ሓርነት

ውልቀ መላኺ መሕብኢ ረኸበ ደልሃመት

ጽቡቕ ዕድል ሃቦ ክባላሓት ንድሕሪ ዓወት።

Read more ...

Prospects historians crawled horizon

መሰልካ ክትመዝን፣ ፈውሶ’ቲ መርዘን

ኣይትፍኮስ ርዘን!  ብጭብጢ ግን ሓዘን፡

    ካብ ኣፍልጦኻ ንላዕሊ ሓያል ክትበሃል

    ብምግዳስ ጠለብ ህዝቢ ምስትብሃል

    ብፍትሒ ዝሰሓል በሊሕ ከይደሃል

    ህዝባዊ-ጠለብ መልስ ክብል ከሎ ሃልሃል፡

Read more ...

ኣንታ ደራሲ ጸሓፊ ወራቂ

እቲ ቃላትካ ይበልጽ ካብ ኣልማዝ ካብ ወርቂ

ሰነድ ኢኻ፣ መጽሓፍ፡ ናይ ታሪኽ ብራና

ኩሉ ኣዋህሊልካ ትሕብር ህዝብና፡

Read more ...