Top Stories

Grid List

When the government takes land from indigenous people for development, the government will have the responsibility to provide the owners with alternative land and/or compensate them fairly.

Work earnestly to make the duration, tasks and mandates of the transitional government effective, peaceful and democratic.

As a multi-ethnic, and multi religious organization, EUDC expresses consternation at incidences of this nature anytime they happen, and condemns every atrocity committed by the government or by any other group in every corner of the country. We strongly believe that creating a pluralist/multiparty democratic system with religious institutions separated from the state and vice versa with clear delineation between them is the only way to guarantee a viable everlasting democracy in Eritrea.

The national system of education should be free from religious influence. Religious institutions will also have the right to teach religious studies without government intervention.

The core task of the defense forces of Eritrea is to protect and defend the constitution, the sovereignty of Eritrea, the people and the property of citizens

Some events come out of the blue, as surprising as thunderbolts. Others feel like confirmations of dour predictions, as grindingly inevitable as winter’s onset. The outbreak of heavy fighting between Eritrean and Ethiopian troops on their mutual border on June 12, which is reported to have left hundreds dead, falls into the latter category. No one should be surprised. And some mea culpas are in order.

zemen

ኣቦ ወንበር ኤስደለ ተጋ/የውሃንስ ኣስመላሽ ዝመርሖ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ (ሕ/መ/ኣ)፡  ብዓወት ተሰላሲሉ

ኣቦ መንበር ኤስደለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ደንቨርን  ሳንዲያጎን ዝተገብረ ዑደቱ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ዋሺንግቶን ዲሲ ብዕለት 15 ጥቅምቲ 2016 ዕዉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣካይዱ።

እቲ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ኣብ ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ደንበ ተቓውሞናን፡ ኣቲናዮ ዘለና ናይ ኣፈርክቡ እዋንን ኣመልኪቱ ሰፊሕ ምይይጥ ድሕሪ ምክያዱ፡  “ሕጂ ኸ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እንታይ ክንገብር ኣለና?” ናብ ዝብል ምይይጥ ምምርሑን ንሸውዓተ ሰዓታት

zemen

ኣብ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከቡ ኣባላት ኤስደለ፡ ኣብ ከተማ ደንቨር ዘካየድዎ ዞባዊ ኮንፈረንስን ህዝባዊ ዓውደ-ዘተን ብዓወት ተዛዚሙ

እቲ ኣብ ምዝዛም ናይ’ቲ ዞባዊ ኮንፈረንስን ህዝባዊ ዓውደ-ዘተን ዝተዋህበ ደምዳሚ መግለጺ፡ ካብ ዕለት 29 መስከረም ክሳብ 01 ጥቅምቲ 2016 ዝተሳላሰለ ዞባዊ ኮንፈረንስን ዓውደ-ዘተን ብዓወት ምዝዛሙ ሓቢሩ። ኣብ ድሮ ምጅማር’ቲ ዞባዊ ኮንፈረንስ (ብ29 መስከረም 2016)፡ ኣቦ ወንበር ኤስደለ ተጋ/ዮውሃንስ ኣስመላሽ ዝርከቦ ኣብ ሕ/መ/ኣሜሪካን ካናዳን ንዘለዉ ኣባላት ማ/ሽማገለን ዞባዊ መሪሕነት ሰሜን ኣመሪካን ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ፡

zemen

 

 

እዚ ብኣኼባ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለን መራሕቲ ዞባ ሰሜን ኣሜርካን ዝተጀመረ ኮንፈረንስ ኣቦ
መንበር ኤስደለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ንኣጠቓላሊ ኣተሃላልዋ ውድብናን ናይ ኣዋኑ መደባትናን
ዝሓበረ ኮይኑ በቶም ብቐረባ ንዞባ ሰሜን ኣመሪካ ከማሓድሩ ዝጸንሑ ብጾት ድማ ኣጸናንሖኦም
ብዝምልከት ሓጺር ጸብጻብ ቀሪቡ ብዛዕባቲ ዝቕጽል ዞባዊ ኮንፈረንስ መደባት ስሪዑ ሓዲሩ።

zemen

 

ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግለ ኤሃባደለ፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂሉ ኣብ

ጀበርቲ ዶት ኮም ንዝወጸ ጸለመ ብዝምልከት- ቁ/1 101016
ዝኸበርኩም ደለይቲ ለውጥን ፍትሕን
ኣብ ዕለት 4 ጥቅምቲ 2016 ኣብ ጀበርቲ ዶት ኮም ዝወጸ ዘስደምም ጸለመ ጸረ ውድብና ብሓፈሽኡ ጸረ ኣባላት መሪሕነቱ ድማ ብፍላይ ከምዝተነበበ ዝፍለጥ እዩ። ብወገንና ኣብ መልሰ ተግባር ከይተሃወኽና ክንድቲ ከነጻርዮ እንኽእል ኣጻሪና ብዝተወደበን ብዝተጸንዐን መንገዲ መልሲ ክንህብ ብምባል ሃዲእና ክንሕዞ መሪጽና።

 

zemen

ኣገዳሲ ዕድመ ንህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) ኣቲናዮ ዘለና ናይ ቃልሲ መድረኽን ኣገጣጥምኡን ብዝምልከት ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳልዩ ንምይይጥ ይዕድም ኣሎ።

እዚ ብኣቦ መንበር ኤስደለ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝምራሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብዙሕ ናይ እዋኑ ኣካታዒ ነጥብታት ዝድህስስ ኮይኑ ህዝቢ ይለዓል - ይወደብ - ይተዓጠቕ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ቅኑዕ ናይ ሓድነት ኣንፈት ብምኽታል ቃልስና ጸረ ናይ ሓባር ጸላኢ ዝኾነ ህግደፍ ንምቕናዕ ዝዕላምኡ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።

zemen

ዝኸበርኩም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ናይዚ ህዝባዊ ኣኼባ

ዝኸበርኩም ኣባላት ኤስደለ ዞባ ኣመሪካን

ዝኸበርኩም መራሕትን ወከልትን ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን

ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ

1 ጥቅምቲ 2016

ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ንስለቲ ተኣኪብናሉ ዘለና ቅዱስ ዕላማ ክትብሉ ግዜኹም፡ ጉልበትኩምን ንዋይኩም ዝሃብኩም ኩሉኹም ልባዊ ምስጋናይ እናኣቕረብኩ ኣንቋዕ ደሓን መጻእኩም እብል።

arabiclogo

 

ارترٌا هً وطن أم للقومٌات المتنوعة والٌمكن الهٌمنة علٌها من قبل قومٌة او أتباع دٌانة واحدة.

تعتبر بالدنا ارترٌا، وطن أم لقومٌات متنوعة وٌشهد التؤرٌخ اإلرتري سواء كان قبل وجود ارترٌا ككٌان محدد أو بعده.أن قاطنً هذه البالد كانو ٌتصدون بصورة مشتركة بقومٌاتهم ودٌاناتهم المختلفة، للغزاة األجانب.ولم ٌحدث البتة أن تصدت وحمت الحمً مجموعة أوقومٌة واحدة بعٌنها، وتنحت القومٌات األخري جانبا كؤنهم مواطنو من الدرجة الثانٌة وتحدد لهم مقٌاس ماٌستحقون من قبل مجموعة أو قومٌة واحدة علً اإلطالق.

يعتبر الإعلام  من أخطر المؤسسات تأثيراً على المجتمعات نظراً لتعدد وسائله والسهولة في الوصول اليها، وبفضل التطور الهائل لتقنية المعلومات التي ألغت الحدود، وإختصرت المسافات والأزمان، حتى بات الإنسان يشاهد العالم و يتواصل معه من سريره، و لم يقتصر الأمر على نسف الحدود السياسية ، ووعبور الحواجز الأمنية ، و إنما بدأ يتجاوزه إلى إلغاء التميُز الثقافي ، وقد بات يتدخل في الخصائص المعرفية والنفسية ، وتشكيل المفاهيم وإعادة بناءها، فقد أصبح التفاعل معها متاحاً لكل الأفراد لخلق وسائل إعلامه الخاصة مستقلاً عن قنوات الإنتاج التقليدية..وذلك بإستخدام الهاتف الذكية وأجهزة الحاسوب، وتعد وسائل التواصل الإجتماعي أحد إفرازات التطور التقني، والتي خلقت سيول لا حصر لها من البيانات التي لايمكن التحقق من مصداقيتها والمعلومات المتاحة ليست متساوية من حيث الصحة وتختلف من حيث الدقة والنوعية بدرجة كبيرة من مصدر إلى آخر وذلك فيما نقرؤه، ونشاهده ……

من الوسائل المهمة في نهضة الأمة الإعلام ، فالإعلام هو المعبر عن روح الأمة وخصائصها وشكلها من ضعف أو قوة أو تقدم أو تأخر. وهي عملية نشر وتقديم معلومات صحيحة ، وحقائق واضحة ، وأخبار صادقة وموضاعات دقيقة ، ووقائع محددة وأفكار منطقية وآراء راجحة للجماهير مع ذكر مصادرها خدمةً للصالح العام.

مع تقدم عمر النظام الفرد الديكتاتوري ، تزداد أعباء القوى المستنيرة في البحث عن حلول للمشكلات التي تخلفها سياساته الجائرة ، كما تزداد جملة المشكلات التي تعيق الشعب في إرساء نظام ديمقراطي تعقيدا، هذا بالعموم تتصدى لهذه المشكلات قوى الإستنارة التي تقدم نتاج بحوثها ودراساتها وإستنتاجاتها وتوصياتها للقوى السياسية والمدنية. هذه المشكلات التي بدأت تطفح على كل الساحات للأسف لا تلقي لها المعارضة الإريترية أو ما يُسمى بقوى التغيير بالاً، لا بالمتابعة للدراسة ووضع السياسات، وتقديم الحلول، ولا تعيرها حتى مجرد الإهتمام العام ، هذا إذا لم نقل ان بعضها يساهم بشكل غير مباشر في صناعتها.

من أمام فندق "جنة"، تحرك ما بل يقل عن (2500) آلاف متظاهر يتقدمهم قادة المعارضة ، نحو مباني الإتحاد الأفريقي وسط حضور إعلامي  كثيف وبمشاركة طاغية من المرأة والشباب ، وتأتي هذه المظاهرة لدعم اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، في تقريرها عما يتعرض له الشعب الأريتري من إنتهاكات، ترقى الى جرائم ضد الإنسانية، وتضامناً مع مظاهرات كل من جنيف وتل أبيب، وجنوب أقريقيا، وقدمت فرقة جمعة التحرير مشاهد حية لمعاناة الشعب الأريتري في الداخل وما يتعرض له الشباب على أيدي زبانية الحزب الحاكم . كما شارك بعض من الفنانين بمقاطع غنائية وقد قدمت اللجنة المنظمة التظاهرة رسالة للإتحاد الأفريقي وآلياته، وكذلك رسائل الى سفارات كل من سويسرا ، بريطانيا العظمي، روسيا، الولايات المتحدة ، إيطاليا ،فرنسا،ألمانيا ، كينيا ، يوغندا ، إسرائيل ، والهند، وكذلك رسالة خاصة لسفارة جمهورية السودان تستنكر فيها إعادة اللاجئيين الى أرتريا ، وتناشد الحكومة السودانية بالتوقف عن هذه الممارسة والتي تعتبر خرق للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية. هذا وقد شاركت كل معسكرات اللاجئين الإريترين  بتظاهرات  في أنحاء متفرقة من الأراضي الإثيوبية.

 

الشرطة الإيطالية تعتقل 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا في شبكة لتهريب البشر mohamed hamed 4 يوليو 2016 تحديث : الإثنين 4 يوليو 2016 - 4:31 مساءً الشرطة الإيطالية تعتقل 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا في شبكة لتهريب البشر المصدر - رويترز قامت الشرطة الإيطالية باعتقال 25 إريتريا و12 إثيوبيا وإيطاليا واحدا يوم الاثنين قائلة إنهم أعضاء في شبكة هربت آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا. وقالت الشرطة إن أفراد الشبكة اعتقلوا في عشر مدن إيطالية وإنهم اتهموا بتهريب البشر والمخدرات وجرائم مالية مختلفة مشيرة إلى أن شهادة إريتري ألقي القبض عليه في 2014 مكنت الشرطة من الوصول إلى الشبكة.