Top Stories

Grid List

 

ጋዘጣዊ መግለጺ

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣወሃሃዲ ሽማግለ
ናይ ሓባር ፖለቲካ ንጥፈታት ኣበጊሱ

17 መስከረም 2020

ኣብ 24 ሰነ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ምታቶም ኣወሃሂዶም ክሰርሑ ናይ ሓባር መግለጺ ምውጸኦም ዝዝክር እዩ ንምትግባር ከኣ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ መዳያት፣ ከም ዲፕሎማሲ፣ ሚዲያን ናይ ህዝቢ ምልዕዓልን ዝኣምሰሉ ስርሖም ጀሚሮም ይርክቡ። እቶም ፖለቲካ ሓይልታት ድማ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒን እዮ። ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውሕደት ስራሕ ዋና መሪሕ፡ (1) ናይ ኤርትራ ላውነትን ናጽነትን ምሕላው፣ (2) ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ብናይ ህዝቢ ሓይሊ ምስዓር፣ (3) ኣብ ኤርትራ ብዙሐ-ሰልፋዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምስግጋር፣ ክምኡውን (4) ላውነት ናይ ሕጊ ብምባል ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናጻነቱን መሰላቱን ምርግጋጽ እዩ።

በቲ ናይ ሓባር መግለጺ መሰረት፣ ኣብ 9 ሐምለ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓሰርተሓደ ኣባላት ሓዘ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ መስሪቶም። እዚ ሽማግለኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ለውጢ ንምምጻእ ሓባራዊ መርሓ ግብሪ ንምድላውን ንምትግባርን ዝዓለመ እዩ። ናይዚ ሽማግለ ኣባላት ድማ፡ / መሓመድ በሽር (ኣቦ-መንበር) ኣድያም ተፈራ (ምክትል ኣደ-መንበር) ብሉጽ ኢያሱ (ጸሓፊ) ኢድሪስ ሑመድ (ጸሓፊ) ኣብርሃም ኢያሱ፣ ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ፣ ማሕሙድ መሓመድ ዓሊ፣ መንግስትኣብ ኣስመሮም፣ ሱሌማን ሰዲግ፣ ለሰንበት ተኽላይን ዮሴፍ ኣስገዶምን እዮም።

ኣብ 22 ነሐሰ 2020 ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዘለዉ ሰለስተ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ስርሑ ጀሚሩ ይርከብ።

ዲፕሎማሲ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ሓባር ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ንምትግባር ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ እዩ። ምምሕዳሩ ከኣ ሃይለማርያም ተስፋይ ዝምራሕ፣ አቤል ሃይለ ሓፊ ኮይኑ ብዓለምለኸ ደረጃ ከኣ ወከልቱ ኣብ ሓሙሽ ዞባዊ ቤት ጽሕፈታት ዘዋፈረ ቅርጻ ኣለዎ። እዚኣቶም ከኣ ብብርሃነ ደበሱ ዝምራሕ-ናይ አፍሪቃ /ጽ፣ ብወልደየሱስ ዓማርንጽገየውሃንስ ኪዳነን ዝምራሕ-ናይ አውሮ /ጽ፣ ብሓሰን አል-አሳድ ዝምራሕ-ናይ ማእከላይ ምብራቕ/ኣስያ /ጽ፣ ብዶ/ ተሾመ ብርሃነመስቀልን ብኪዳነ ተስፋገብርኤልን ዝምራሕ-ናይ ሰሜን አሜሪካ /ጽ፣ ከምኡውን ተዓረ ሃይለን ያሲን አብርሃምን ዝምራሕ-አውስትራሊያ/ኒውዚላንድ / ይህልዎ፡፡ ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሓላፍነት ከኣ (1) ንናይ ህዝብና ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ፣ (2) ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ቃልስና ብዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ድጋፍ ምርካብ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምምጻእ ሾቶና ድሚት ምስጓም እዩ።

ሚድያ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ናይ ሚዲያ ስራሓት ምውህሃድን ምክያድን ሓላፍነት ኣለዎ። ናይ ሚድያ ሓይሊ ዕማም ብሓናን መሓመድ ሳልሕ ዝምራሕ፣ ተኽሉ (ቶማስ) ገብረየሱስ ጸሓፊ፣ ኣባላቱ ድማ፡ ዓብዱላ ዑመር፣ ደበሳይ በየነ፣ ድራር ማንታይ፣ ሃብቶም ብርሃነ፣ ከዋኒ ገብረስላሴ ስዩም፣ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ መሓመድ ብርሃን ብላታን ወልዱ ነጋሲን እዩም። እዚ ሓይሊ ዕማምኣብኩሉ ናይ ሚድያ መድረኻት፣ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ወም ዓለምለኻውያን ሚድያን፡ ብምውህሃድን ስራሕ ኣብ ምቅልጣፍን ይነጥፍ። ተሓባቢርካ ክስራሕ ዘለዎ ላማ ድማ፣ (1) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይሕጋውን፣ ዘይሞራላውን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ምግላጽ፣ (2) ንኤርትራውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብወጻእን ዘጋጥሞም ዘሎ ስቅያት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማሕበራውን ኤኮኖምያውን ፖለቲካውን ፍሽለታት ምዃኑ ምጕላሕ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንምስዓር ከኣ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ቃልስን ዓቅሚታት ምትብባዕ እዩ።

ህዝባዊ ምልዕዓል፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓበራዊ ናይ ህዝቢ ምውዳብን ምስራዕን ሓላፍነት ዘለዎ እዩ። ብብርሃነ ገብረክርስቶስ ዝምራሕ፣ ግርማይ ተኪእ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ኣባላቱ ከኣ ኣብርሃም ተስፋግዮርጊስ፣ አስገደት ተስፋዮሃንስ፣ ባህታ ተስፋማርያም፣ ደስበለ ገብረህይወት፣ ኢዮብ የማነ ወልደገብርኤል፣ ገብረህይወት መለስ፣ ሓየሎም ዳንኤልን ትዕበ ተኪ እዮም። ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሽቶታት ድማ፡ (1) ናይ ኤርትራ ስርዓት መግዛእቲ ብምቅዋም ብሓድነት ደው ብምባል (ኣብ ውሽ ኣብ ወጻእን) ንህዝቢ ኤርትራ ምልዕዓል፣ (2) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ (ጥታውን ዘይቀጥታውን) መንገዲታት ተጽዕኖ ንምግባር ናይ ፖለቲካ ስጉምቲታት ምውሳድ፣ ከምኡውን (3) ቀጻሊ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሓት ብምውህሃድ ናይ ኤርትራ ላውነትን ናይ ህዝባ ሓድነትን ምዕቃብ ይኸውን

ንናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውህደት ስራሕ ንምሕያል ብጸጥታ፣ ብፋይናንሳዊ ጉዳይን ብእስትራተጂያዊ ውጥንን ተወሳኺ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ስሩሑ ጽል እዩ። እዚ ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣቦ-መንበራት ላዕለዋይ ተኸታታልነት ዝሰርሕ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ’ዚ ነቲ ኣቦ-መንበራት ዝዋሃቦ ቀጻሊ መምሪሕታትን ሓገዛትን ምስጋኑኡ የቅርብ።

/ መሓመድ በሺር

ኣወሃሃዲ ሽማግለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

 

No one disputes the sad fact that the state of Eritrea, whose independent and sovereign birth was achieved through unparalleled sacrifices, is today being led to a dangerous path by a selfappointed repressive autocrat whose misrule has been repressing and displacing the people for decades without a constitution and the rule of law.

As such, many Eritreans have been struggling in their different ways manifesting their rejection and resistance to the misrule. As part of the long ongoing efforts to unify their ranks in the struggle, the organized political forces were scheduled to meet in London last March 2020 under the sponsorship of the non-profit Eritrean Education and Publications Trust in UK with the aim of creating a formula for joint action under the revived theme of ‘Salvation of the People and their State.’ However, some of the key agenda items of the conference, which was interrupted due to the Covid-19 pandemic, were successfully discussed dialogued for over two months via the electronic media. The allied sister political forces are thus pleased to announce to the public their agreement on key national issues and the importance of launching now a common platform for joint work in the resistance.

The key driving factors necessitating the critical importance of reaching this accord at this moment in time are the following:

 • The urgency of bringing together all Eritrean political organizations now to respond to the heightened public call for unity to remove the dictatorial regime without delay;
 • Betrayals of and threats to Eritrea’s sovereign existence by the one-man dictatorship are glaringly apparent than any time before;
 • The worsening of the political and socio-economic crises caused by the failed internal and external policies of the regime are not only increasing the suffering of the nation and the exodus of its youth, but are also endangering the very continuation of the state;
 • Equally worrisome and dangerous to Eritrea and its people are the ever sharpening regional and international competitions going on in the region.

This agreement, which has been worked out with earnest determination and sense of responsibility of the signatory organizations, is highly expected to be an important chapter in the struggle of the Eritrean political camp.

1. Objective of Coordination Process

To remove and replace the autocratic regime with a constitutional and democratic system of governance, it is imperative that the Eritrean political forces identify key area for joint serious action. It has been learned from the past years that the protection and promotion of our people’s unity, national sovereignty and guaranteeing human rights primarily requires common action in a unified manner. Springing from this understanding, we are resolved to work from within a common platform in order to adopt a people-centered strategy for regime removal and lay out the process for its replacement.

Taking into consideration the above stated facts and situation, we, the signatories of this document are committed to do as follows:

a) To pursue serious and continued dialogue and understanding among all Eritrean political formations to establish a national umbrella;

b) In the meantime, to launch now a joint and coordinated action plan in selected spheres of struggle as listed below;

c) All parties to this accord have agreed to contribute human and material resources for the task forces in the spheres selected for joint action;

d) To enable the joint task forces to be effective in their areas of action, the Coordinating Committee of the Eritrean Political Forces shall prepare detailed guidelines to assist the achievement of the tasks.

2. Establishing the Coordination Committee and Task Forces

To face the looming dangers to our national existence, there is a need for establishing a coordination committee to guide and administer joint operations through task forces created to act at various spheres of joint action. To make it more effective, the Coordinating Committee shall not only reflect the diversity and worth of the constituent parties, but will primarily consist of persons selected on merit basis, on their capacity to do the hard work. Within this process of joint work, it is considered important to encourage our political formations to consider mergers with sister organizations when possible.

a) Coordination Committee

The Coordination Committee shall be formed by the parties signing this agreement. Committee members shall perform their duties diligently and reach decisions through consensus. The Committee, which is responsible to guide the actions of the task forces, shall be coordinated by its chairperson selected from among its members.

b) Task Forces

Task forces shall be formed and deployed for action immediately after this agreement is put into effect. Merit is the key factor for assignment of persons to the various task forces. Their work shall be limited to their area of assignment.

c) The selected spheres of action for Task Forces

1. Diplomacy

2. Media/information

3. Public Action

4. Intelligence and Follow up

5. Other areas of joint action as deemed necessary in the future.

d) Time Frame

The Coordination Committee shall be established within 30 days, and the Task Forces within 60 days as of the date of date of adoption of this agreement,

Names of the political coalition/front/organization

Name of Coalition/Front/Org Signatures

Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) ______________

Eritrean National Front (ENF) ______________

Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) ______________

Unity for Democratic Change (UDC) ______________

United Eritreans for Justice (UEJ) ______________

Long live to the Eritrean People with their rights and liberties preserved!

Death to the Dictatorial regime in Eritrea!

June, 25, 2010

It is with great dismay to learn that Eritreans living the in Red Sea coast had been deprived access to their land and sea resources for a longtime. Since independence, they were once again subjected to cruel treatment by the Eritrean government. The situation of the Eritrean Afar people is dire now more than ever.  For generations, the Afar population of Eritrea were mainly dependent on fishing for their daily dietary needs.  In addition, this sea faring people of the Horn had supplemented their food source by trading with coastal towns in the Eastern flank of the sea. Today they are completely denied their right to use the resource readily available in their doorsteps. Even food aid sent by well-wishing persons from the Gulf was confiscated and the steamers that carried food and medicine barely escaped the wrath of the regime.

Due to routine joint naval, and military exercises, and cooperation with countries across the sea, they had been continuously harassed by security forces. By leasing the port of Assab to illegal occupants in the name of “foreign investors”, they had been cordoned, and deprived of food, and medicine and their livelihood is in grave danger. This time using the Covid-19 Pandemic as an excuse have completely sealed the region exposing them to starvation. Reports indicate that score of people including children died in the past few days alone. Their case is succinctly expressed in the statement issued by The Eritrean Afar National Congress published early this week. The statements reads “Since the Eritrean government restrictions was introduced in March following a worldwide pandemic, there has been an increased number of Afar people detained in the coastal villages and bordering trade routes across Dankalia. Our source have confirmed that the government of Eritrea has detained a number of Afar civilians and confiscated their food supplies in Harsille, Eddi and Badda and other locations, as well as sealing off all critical access points by sea and land for transporting much needed food supplies for the population of Dankalia”.

The Government of Eritrea which is already in the United Nations list as the worst human rights violators continue to detain and secretly liquidate dissenters. It has forbade humanitarian organizations to operate, closed schools and clinics and expanded its National Service program in order to sequestrate the young from the general population or tie them to servitude.  Without doubt this remains the primary cause for the exodus of an estimated half a million young and  adult forfeiting their homeland in search of finding a niche where they can live peacefully and chase their dream.   

The Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) takes this opportunity to appeal to the International community to condemn the inhuman measures taken by the Eritrean government against the Afar and the entire Eritrean people. If assistance can’t reach the people in the coming few days, and weeks, the crisis will be irreversible and catastrophic!

ENCDC Foreign Relations & Humanitarian Affairs

Stockholm, Sweden

June 3, 2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eritrean political forces warmly congratulate the Eritrean people on the anniversary of the 29th year of independence as they continue to dialogue and work cooperatively to advance the common national interest.

This year’s Independence Day is occurring at a time when over 5 million people are globally affected by the coronavirus, so far claiming well over 300,000 lives, and more are continuing to die from it. When the whole world is at a critical junction due to this health crisis, we are deeply concerned for the livelihood of our people, and convey our good wishes for the safety of the Eritrean people, and the entire mankind.

There is no doubt that Independence Day is a day of pride and adulation for Eritrea, because it was truly a historic day in which our people achieved a great victory over the injustice and persecution under the hateful colonial occupation, which caused our people pain, tragedies and mass exodus. May 24, 1991 was an important milestone in the march of our people and their sovereign country to enter a new and promising era. Today, looking back to what happened to us in the past 29 years, we can only remember and honor our martyrs, and extend our salutations and appreciation to the wounded of the liberation war and to all the veterans who had a great role in achieving victory and freedom for our people, and we renew our covenant to them that we will follow their path with unrelenting determination.

Our Struggling People,

Despite the victory and the liberation of the national territory that has been achieved, and the world’s recognition of the national sovereignty of our country, the Eritrean people have not been freed from oppression and tyranny, and their tears and sorrows have not ceased. Our people had hoped to annually commemorate this day in a country in which peace, security, and freedom prevailed. Our people aspired to have a country without political prisoners and refugees. Unfortunately, our 29th anniversary falls at a worse period for Eritrea, in which its citizens live in dire conditions where there is a complete collapse of the economy, lack of basic services, disturbance in social relations, and continuing cases of violations of human rights in the absence of the rule of law, as well as the emergence of threats to national sovereignty and continued exodus of its people.

Needless to say, this anniversary calls for further intensification of the national struggle and the mobilization of the masses in order to achieve freedom, justice and lasting peace. The intolerable conditions in which our people live must be a call for all of us to rise for the occasion. This year shall be a strong impetus for cooperation and synergy among all forces of change in order to overthrow the dictatorial regime and put an end to the suffering of our people. With this vision, we in the Eritrean political forces continue serious dialogues to reach advanced common platform in order to save the country and achieve victory over the dictatorship.

On this great occasion, we appeal to the members of the Eritrean security forces, which, like everybody else, are victims of the dictatorial regime, to contribute with all other pro-change forces in the ongoing national struggle to save the Eritrean people and maintain national sovereignty.

This year’s Independence Day is also celebrated at a time when relentless attempts are being made by regional and international powers to interfere in the affairs of our country. Their declared and undeclared agreements with the dictatorial regime are for sure threatening Eritrea’s national sovereignty. This was apparent from those with expansionist aspirations claiming the “right” to have access to the Red Sea and attempting to achieve these old and renewed dreams at the cost of our people’s inalienable right. Opposing these dangerous indentations were also good people calling for the creation of good-neighborly relations based on mutual interests. In this context, as we celebrate the glorious Independence Day anniversary, we would like to reassure the entire world that the liberation of Eritrea that has been achieved through tireless struggles and unparalleled sacrifices cannot in any way be sidestepped and challenged. There is no need to emphasize our people’s readiness to make all the sacrifices for preserving the national sovereignty of our great land. At the same time, rooted in respect for our national sovereignty, we will continue to strive to create cooperative relations with all countries and achieve common interests of our peoples.

Long live free and independent Eritrea!

Glory and eternity to our martyrs!

 

Eritrean political forces:

 • Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)

 • Eritrean National Front (ENF)

 • Eritrean People's Democratic Party (EPDP)

 • Organization Unity for Democratic Change (UDC)

 • Unity of Eritreans for Justice (UEJ)

 

ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ሃገራዊ ዕዮ ንምስልሳል ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ መስርሕ ዘተን ልዝብን መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዮሃና! እንቋዕ ናብ ዝኽሪ ናጽነት ኣብጽሓና ንብል።

ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ናጽነት፡ ህዝብናን መላእ ዓለምን፡ ዛጊት ነቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ለኺፉ ልዕሊ 300 ሽሕ ህይወት ድማ ቀዚፉን ዝቐዝፍ ዘሎን ሓደገኛ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ ኣብ ተጠንቀቕ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ይውዕል ምህላዉ ብምዝካር፡ ንድሕነት ሰብኣውነት ብጠቕላላ ንድሕነት ናይ’ቲ ኣብ ሓደጋ ተቓሊዑ ዘሎ ህዝብና ድማ ብፍላይ፡ ሻቕሎትናን መልእኽቲ ሰናይ ምንዮትናን ነመሓላልፍ።

መዓልቲ ናጽነት፡ ንህዝብና ዘመን መግዛእታዊ ጭቆና ዘብቅዓሉ፡ ምረትን ስቅያትን፣ መስዋእትን ስደትን ኣብቂዑ፣ ሓድሽ መድረኽ ዝተኽፍተሉ ዕለተ ዝኽሪ ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ክቡር መዓልቲ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ቀይዲ ዝበተኽናሉ፡ መዓጹ እሱራትና ዘርሓናሉ፡ ጽሩይ ኣየር ናጽነት ዘስተንፈስናሉ ዕለት ክኸውን ከሎ፣ በቲ ካልእ ከኣ ናጽነትና ክዉን ንምግባር፡ ዝተሰውኡ፡ ዝሰንከሉ፡ ጀጋኑና እንዝክረሉን፡ ኣብነቶም ንምኽታል መብጽዓ እንኣትወሉን ዕለት’ዩ። ዮሃና! እንቋዕ ነዚ ዕለት’ዚ ምዝካር ኣብቀዓና።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ!

ሃገርና ካብ መግዛእታዊ ቀይዲ ተገላጊላ ናጽነታ ዘረጋገጸት፡ ማሕበረሰብ ዓለም ብወግዒ ተፈላጥነት ዘረጋገጸላ ትኹን’ምበር፡ ሓርነት ህዝብና ጌና ኣይተረጋገጸን። ንብዓትን ሓዘንን ኣይተደምደመን። ኤርትራ ኣብ’ዚ ዕለት’ዚ ጌና ውሽጣዊ ሓርነት ህዝባ ዘይተረጋገጸላ፡ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት እትሳቐ ሃገር ኰይና እያ ትቕጽል ዘላ። ዕለተ ናጽነትና፡ መላእ ሓርነታት ህዝብና ኣብ ዝተረጋገጸሉ፣ ስደተኛታትና ተመሊሶም ኣብ ዝተጣየሱሉ፣ እሱራትና ኣብ ዝተፈትሑሉ፣ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ዝሰፈነሉ፣ ልብና መሊእና ርእስና ኣቕኒዕና ኣብ እንንቀሳቐሰሉ ኩነታት ከነብዕሎ ባህግና ነይሩ። እቲ ህልዊ መሪር ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። በዓል ናጽነትና፡ ቁጠባ ሃገርና ኣብ ዝፈረሰሉ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ኣብ ዝተበታተኸሉ፣ መሰላት ህዝብና ኣብ ዝተጋህሰሉ፡ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዝዓነወሉ፡ ልዑላውነትና ኣብ ዝተደፍረሉ ስደትናን ውርደትናን ከኣ ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ኩነት እዩ ዝብዕል ዘሎ። ዝኽሪ ናጽነትና ንጽንዓትን ንወሳኒ መድረኽ ቃልስን ክንዕጠቕ ክዕድም እዩ መጺኡ ዘሎ። ስለዚ ንሓርነታዊ ቃልሲ ንወደብ ንተዓጠቕ!

ናይዚ ዓመት’ዚ በዓል ናጽነትና እምበኣር፡ ውልቀ መላኺ ዝሰዓረሉ፡ ጭቆናን ስደትን ዘብቅዓሉ፡ ጐደና ዕቤትን ፍልጠትን እንሕዘሉ፡ ዝተሓደሰ መብጽዓ ቃልሲ እንኣትወሉን ተጋድሎና እነሕንነሉን ዕለት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ፖሊቲካዊ ሓይልታት፡ ነቲ ጀሚርናዮ፡ ዘሎና ዘተን ልዝብን ናብ ኣድማዒ ሓባራዊ ዕዮ ከነማዕብሎ ክንጽዕር ኢና። ዓቕምታትና ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ብምጥርናፍ ህዝብን ሃገርን ብምድሓን ኣብ ኤርትራ ቅልጡፍ ለውጢ ንምርግጋጽ ቃልስና ቀጻሊ ክኸውን እዩ። በዚ መንፈስ’ዚ መሰረት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣስሚሩ ኣይግዛእን ብምባል፡ ንምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ክጸምድ፡ እቲ ከም ህዝቡ ዝተወጽዐ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ኣብ ጐድኒ ህዝቢ ወጊኑ ልዑላውነት ሃገር ክዕቅብን መሰል ህዝቢ ንኽረጋገጽ ክቃለስን ንጽውዕ።

ኣብዚ መዓልቲ ዝኽሪ ናጽነት፡ ከየልዓልናዮ ክንሓልፍ ዘይንኽእል፡ ሃለዋት ሃገርና ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መዳያት እዩ። ብመልክዕ ኢድ ምትእትታው፡ ኰነ ብቅሉዕን ዘይቅሉዕን ውዕላት፡ ወስታታት ኮነ ሽርሕታት፡ ንህላወን ቀጻልነትን ሃገረ ኤርትራ ዝህድድ ተርእዮታት ክንዕዘብ ጸኒሕናን ኣለናን። ሓሓሊፉ እውን ናይ ምስፍሕፋሕ ባህግታት ዝውንኑ ሓይልታት ከባቢና፡ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደገ፡ ናይ ወደባት ብጽሒት፡ ይግበኣና፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጐተ፡ ናይ ምዕምጣር ወኒ ከተኣናግዱን፣ ኤርትራውያን ደገፍቲ ንምርካብ ክጓየዩን፡ ሓይሊ ንምጥቃም ከወጣወጡን ጸኒሖም እዮም። ብኣንጻሩ ከኣ ናይ ኤርትራ ልዑላውነትን ናጽነትን ኣኽቢሮም፡ ምስ ናጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ሰላማዊ ዝምድና ብምፍጣር፡ ንሓባራዊ ረብሓታትን ዕብየትን ዝብህጉ ሓይልታት ምህላዎም፡ ብጋህዲ ክረኣዩ ጸኒሖምንኣለዉን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ እነኽብሮ ዘሎና ናጽነት፡ ከቢድ ዋጋ ዝተኽፍሎን ንድሕሪት ዘይምለስን ምዃኑ ንህዝብናን፡ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ከነረጋግጽ ንፈቱ። ሕጂ’ውን ትሕቲ ዝዀነ ታህዲድ ከም ዘይንብርከኽ፡ ልዑላውነት ሃገርና ንምዕቃብ፡ ከምቲ ታሪኽ ዝምስክሮ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክንከፍል ቅሩባት ምዃና ንገልጽ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ዘኽብሩን፣ ዝፈልጡን ፈተውቲ ኣብ ከባቢናን፣ ኣብ መላእ ዓለምን ምህላዎም ንፈልጥ። ምስዞም ናጽነት ሃገር ኣኽቢሮም ሰላማውን ሕውነታውን ዝምድናታት ክፈጥሩ ዝብህጉ ሓይልታት፡ ሓባራዊ ዕቤት ብዘረጋግጽ መንገዲ፡ ክንተኣሳሰርን ክንተሓባበርን ምዃንና ኣጸቢቕና ነረጋግጽ።

 

ኤርትራ ናጽነታን ሃገራዊ ክብራን ሓልያ ትንበር!

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና !

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ:

 • ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

 • ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

 • ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

 • ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

 • ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

To: Honorable Delegations of 47 Member States,

UN Human Rights Council,

44th Session, Palais des Nations, Geneva

To: H.E. Ms. Michele Bachelet,

Office of High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson, Geneva

Subject: Extending the Mandate of the Special HR Rapporteur for Eritrea

15 May, 2020

Honorable UN HR Council Delegates at 44th Session,

Your Excellency High Commissioner Bachelet,

We, the undersigned Eritrean political opposition organizations in forced exile, are pleased to jointly address this memorandum on behalf of our people with the earnest aim of drawing your kind attention for appropriate action to the endless and never changing political and human rights situation in Eritrea, which is a member-state of this respected Council.

At the outset, we must acknowledge that we are grateful to this Council, whose sincere concern with the human rights situation in Eritrea, was manifested by its October 2012 action to appoint the first UN Human Rights Rapporteur for Eritrea and ever since extended that mandate annually in order to keep the human rights abuser state “under close scrutiny.” That was a solemn pledge made by this Council to Eritrean victims of human rights abuses.

It is true that the Eritrean authorities ignored implementing all recommendations of this august body and for the last eight years refused entry visa to this Council’s Human Rights Rapporteur for Eritrea. Yet, the Council’s aim of trying to keep the Eritrean government “under close scrutiny” was being continually achieved through the oral updates and annual reports of the mandated UN Special Envoys – Ms Sheila Keetharuth for the first six years and Ms Daniel Kravetz for the last two years.

Excellencies,

Eritrea remains a place of endless suffering to its people and a heartbreaking story to human rights activists and organizations familiar with the unparalleled human rights abuses in that country.

The extremely worrisome political, social, economic and human rights situation in Eritrea did not change from what it was last year, the year before and at least two decades before that. How come then that some of the 47 member states of the UN Human Rights Council are reportedly wavering on whether the mandate of the UN Human Rights Rapporteur for Eritrea should be extended or not?

We, the entire ensemble of Eritrean political opposition organizations in exile, therefore appeal to all Council delegates to this 44th Session to do the right thing - extend the mandate of Ms Daniela Kravetz for another term as a minimum sympathy and moral support to a six-million nation in a very dire human rights situation.

Honorable HR Council Delegates,

Dear HR High Commissioner Bachelet,

We know that you are very well aware of the Eritrean situation. But, just as a reminder, allow us to repeat that, for the last 29 years, Eritrea remains to be an internationally recognized member-state of the UN and this Council:

 • Without a national constitution; without the rule of law;
 • Without state institutions and functioning branches of government;
 • Without national elections for over quarter of a century;
 • Without freedom of the press, assembly, worship and movement;
 • Without the right of visitation to its prisoners (not even by the ICRC);
 • Without the right of a day at court for prisoners;
 • As you know, the list is endless…

Your Excellencies also know that the fate the thousands of Eritrean prisoners is nothing but “detention until death,” as Ms Sheila Keetharuth told this Council a few years; that the open-ended enslavement of people under misnomer “national service” is still intact, and that about a third of the Eritrean population has been condemned to flee the country and live under the indignity of being refugees.

To conclude, we the exiled Eritrean political organizations, appeal to you to kindly extend the mandate of the Special Rapporteur for Human Rights in Eritrea, and also think of doing a little bit more to help change the sad situation in Eritrea.

Sincerely yours,

Chairpersons of

 1. Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)
 2. Eritrean National Front (ENF)
 3. Eritrean People’s Democratic Party (EPDP)
 4. Organization of Unity for Democratic Change (UDC)
 5. United Eritreans for Justice (UEJ)
 6. Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO)

ምእንቲ ልኡላውነት ሃገርናን ክብርን መሰልን ህዝብናን ዝተበገሰ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እነሆ 59 ዓመታት ኣቑጺሩ። ብሰንኪ ሕመቕናን ዘይብቕዓትናን ካብ ዝግቦኦ ንላዕሊ ግዜ ዝወሰደን ኣሻሓት መስዋእቲ ዘኽፈለናን እኳ እንተኾነ ሃገራዊ ናጽነትና ግን ድሕሪ 30 መረርቲ ዓመታት ተረጋጊጹ እዩ። ሓደ ምዕራፍ ኣኽቲሙ ናብቲ ካላኣይ ምዕራፍ ጉዕዞ ደሞክራስን ምዕብልናን ሀ ! ኢልና ካብ ንጅምር ድማ እነሆ ማዕረቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝወሰደልና ግዜ ክመዓራረ ሓደ ዓመት ጥራሕ ተሪፍዎ ኣሎ።

ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኣእሙሮ ኩሉ ኤርትራዊ ዝነበረ ትጽቢትን ኣብ ግብሪ ዝተራእየ ክውንነትን ግን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ ኣለዎ። ንምንጽጻሩ ዝኣክል ከኣ ገለ ምባል ዝከኣል ይመስለና።

 • ድሕሪ ናጽነት ባህርያዊ ሞት እምበር፡ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣብ ባሕርን ጣሕርን መስዋእቲ ክበዝሕ ኣይተጸበናን።

 • ድሕሪ ናጽነት ዝተሰደደ ክምለስ እምበር፡ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተሰደዱ ከነርክቦም ኣይተመነናን።

 • ድሕሪ ናጽነት ዝወለድናዮም ሓቚፍና ከነዕብዮም ዘዕበናዮም ከኣ ክናብዩና እምበር፡ መንግስቲ ካብ ሕቚፎና መንጢሉ ንሳዋ ወሲዱ ከዕርቦም ኣይተጸበናን፡

 • ጭዋ ባህሊ ህዝብና መሰረት ዝገበረ ቀጻሊ ሓባራዊ ምዕባለ ከነረጋግጽ እምበር፡ ማሕበራዊ ፈትልና ተበታቲኹ ኣብ ሕድሕድና ክንበላላዕን ክንካሰስን ኣይተጸበናን።

 • ብትምህርቲ ማዕቢልና ሃገርና ክንሃንጽ እምበር፡ እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲና ተዓጽያ ክትዓኑ፡ ጎደናታት ከተማታትና’ውን ክባድም ኣይተጸበናን

 • ብሉጽ ኤርትራዊ ሓንጎል ተዋዳዲሩ ስልጣን ክሕዝ እሞ እንተማእሚኡና ክቕጽል እንተዘይዓጂቡና ከኣ ብድሌና ንቅይሮ መራሒ ከነምጽእ እምበር፡ ኣብ ልዕሌና ተወጢሑ ከም ናይ መሸጣ እቕሓ ከምድላዩ ዝገብረና መራሒ ከነምጽእ ኢልና ኣይተቓለስናን።

እቲ ካብ ኩሉ ዘሕዝን ግን እዚ ኩሉ እናረኣና ካብ ምሕዛን ንላዕሊ ነቲ ስርዓት ንምእላይ ዝገበርናዮ ዓቢ ነገር ስለ ዘየለ ጥራሕ እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፡ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ማእለያ ዘይብሉ ኣበሳ ዘውረደ ስርዓት ገና “ንሕና ንሱ - ንሱ ንሕና” ዝብሉ ዝኑባት ምህላዎም እዩ። ግን ከኣ እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ ካብ ጎይቶትኩም ነጻ ኮይንኩም ኣለኹም ተባሂሎም ነጻ ዝተለቐቁ ጊሎት (ባራዩ) ካልእ ዓለም ስለ ዘይፈልጡ ብድሌቶም ናብ ጎይቶቶም ዝምለሱ እውን ከምዝነበሩ ብታሪኽ ስለ ንፈልጥ ብዙሕ ዝገርመና ኣይኮነን። የግዳስ ነዞም ሰብ “ንሕና-ንሱ” ኤርትራ ካልእ ዝሓሸ ሰብ ከምዘለዋ ከነርእዮም እንተኺኢልና ዝሓለፈ ጉዕዞኦም ከጣዕሶም ከምዝኽእል ምሕሳብ ጥራሕ እዩ ዝሓይሽ።

ስደትናን መከራናን ክንድዚ ክሓስምን ክነውሕን ዝገበሮ ቀንዲ ምኽንያት ንሕና ስለ ዝሓመቕና ኢና ኢልና እንተተበጊስና ሽግርና ኣብ ምፍታሕ ኣዎንታዊ ተራ ክህልዎ እዩ። ከመይ’ሲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ ወይ ናይ ዕድል ነገር እዩ ኢልና እንተሓሲብና ዝሓሸ ዕድል ክሳብ ዝወርደልና ኢድናን እግርናን ኣጣሚርና ምጽባይ ጥራሕ’ዩ ዝኸውን ምርጫና። እዚ ኣቲናዮ ዘለና ኩነታት ብሕመቕና ዝመጸ እዩ፡ ብመንፍዓትና ከኣ ክቕየር ይኽእል እዩ ኢልና መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ካብ ምብጋስ ወጻኢ ካልእ ዝሓይሽ መማረጺ የለን። ንሕና ሃገራዊ በዓላትና ኣብ ስደት ከነሕልፎ ዝተፈረድና ኣይኮንናን። ስደትና ሓጺሩ ፍትሓውን ደሞክርሲያውን መንግስቲ ክንሃንጽ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሓድነት ጉዕዞ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኣለዎ - ንዕኡ ዝግባእ ኩሉ ጻዕርታት ክንከፍል እውን ድልዋት ኢና።

 

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና

ሓደ መስከረም ዘለኣለም ከቢራ ትንበር

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ

ባሕቲ መስከረም 2020

ሰብ ኣይጽላእካ ዝበሃል ምስላ ኣሎ። እዚ ምስላ’ዚ ብሕማቕ ተግባራቱን ጠባያቱን ምስ ከባቢኡ ዘይቃዶ ባህርይ ዘለዎ ሰብ፡ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ናይቲ ዘለዎ ሕብረተሰብ ክሕወስ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በጽሐ እሞ፡ ጥቕኡ ኮፍ ዝበለ ሰብ ቀልጢፉ ብድድ ክብል ከሎ፥ ሓቲቱ ዝምልሰሉ ክስእን ከሎ፥ ለሚኑ ዝቶኽበሉ ክስእን ከሎ፥ ጎፈ-ጎፍ ምስ ሰብ እንተተራኺቡ - ሰብ ክርሕቆ ከሎ ዝበሃል ምስላ’ዩ።

ሎሚ ከኣ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወዮ ከም ዕንልማዝን ከቢሩ ዝነበረ ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ፥ ኣባይቲ ዜጋታትና ካብ ስእሊ ጻድቃናት ንላዕሊ ስእሊ ናይዚ ንዛረበሉ ዘለና ፕረዚደንት በዚሑሉን ከቢሩሉን ኣብ ዝነበረ ሃገር፡ ሎሚ መዓስ’ኮን ይሞተልና ይኸውን ዝብል ጸሎትን ትጽቢትን ዝበዝሓሉ ህሞት በጺሕና ኣለና። እወ! ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እምበር ካብ መዓስ እዩ ዝመውት ኢልና ሞቱ ምጽባይ፡ መዓስ እዩ ዝቕየር ኢልና ካብኡ ዝሓይሽ ካልእ ወዲ ሃገር/ጓል ሃገር ከነቋምት ምሓሸ ኔሩ። እሞ እንታይ ይገበር? ህዝቢ ኤርትራ መተካእታ ፕረሲደንት ከነናዲ ዕድል እንተዝረክብ፡ ይትረፍዶ ንምእንቲ ሃገሩ ዝተቓለሰ ነቶም ሃገር ከጥፍኡ ተበጊሶም ዝተማረኹ ወተሃደራት ጸላኢ እውን ሞት ኣይተተምነየን። ሓዳግን ለዋህን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዳርጋ 30 ዓመታት ንክጭክን ኣብ ልዕሊኡ ዘይተሰርሐ ነገር የለን- ጨኪኑ ከኣ። ብዘይካ ውሑዳትን ውሱናትን ነባሕቲ ኮራኩር ህግደፍ፡ እቲ ካልእ ኣብ ልዕሊ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝወርድ ኩሉ ባህርያዊ ሓደጋታት ብሃንቀውታ ይጽበ ኣሎ።

እሞኸደኣ እቲ ብጅግንነቱ ዓለም ዘዛረበ ህዝቢ ኤርትራ፡ ይከኣሎ እናተባህለ ዝተደርፈሉ፡ ሓደ ንዓሰርተ ተባሂሉ ዝተነየተሉ፡ ሎሚ ፍርሒ ኣብ ኣንጉዑ ኣትይዎ ጭርኡ ደጒሉ ክኸይድ ክትርኢ ከለኻ ህዝብ’ዶ ክልተ ሻዕ ይረአ’ዩ ኢልካ ትሓዝን። ግን እዚ ግዝያዊ ናይ ስምዒት ትንታን ይኸውን እሞ ሓንሳብ ዝግ ኢልካ ኣብቲ ርጉእን ወድዓውን ጠመተ ምስ ኣተኻ፡ ለከ ሕማቕ ኣመራርሓ እምበር ሕማቕ ህዝቢ የለን ኣብ ምባል ትበጽሕ። እወ ህዝቢ ረብሓታቱ ከተርእዮ እንተኪኢልካን ሓቂ ሒዝካ ምእንትኡ ኣብ ጎድኑ እንተተሰሊፍካን ተኣምራት ክሰርሕ ከምዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ሕጂውን ህዝቢ ኤርትራ ኦሮማይ ኣይበለን። የግዳስ እቲ ኣብ ድኽነትን ዓጸቦን ማዕረ ክገብረና ዝደሊ ዘሎ ስርዓት ህግደፍን ውልቀ ኣውራኡ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክንዲ ክእለዩልና ትምኒትን ጸሎትን ጥራሕ ንኸውን ሕጂውን እቲ ትማል ተኣምራት ዝሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ካልእ ከይተጸበየ ባዕሉ ክኣልዮም ክብገስ ይክእል’ዩ።

እወ ነዚ ህዝባዊ ዕማም ዝተበገሳ ውድባት ኣይወሓዳን ግን ኣይከኣላን። እቲ ጉዳይ ግን ኣብኡ ክድምደም ዝግበኦ ኣይኮነን። እቲ በብውልቀ ውድባትና ዘይከኣልናዮ ህዝባዊ ዕማም፡ ተባላሒትናን ተማላሊእናን ከነዐውቶ ስለ ዝቐልል ካብቲ ንዓመታት ዝለመድናዮ ኣሰራርሓ ወጺእና ኣብ ሓዲሽ ናይ ለውጢ ጎደና ንሓባራዊ ጸረ ህግደፋዊ ስራሓት ንበገስ።

ነስተውዕል! ህግደፍ ምጥርናፍን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘፍርሆ በብእዋኑ ሃሱሳቱ እናለኣኸ ብወገን፡ ብሃይማኖት ከምኡን ካልእ ኣብ ሕድሕድና ዘባልዕ ጉዳይ እናፈጠረ ናብ ንሱ ዝሰርዖ ኣጀንዳ ከህልኸና ይረአ ኣሎ። ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ግን በዚ ከይተሃመልና ኣንፈትና ከይሰሓትና ጸረ ህግደፍ ቃልስታትና ነሓይል።

ቃልሲ ውጹዓት ዘለዓለም ተዓዋታይ’ዩ

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና ወርሒ ሚያዝያ 2020

ክቡር ኣቶ ፊሊፖ ግራርዲ - ኮምሽነር ላዕላዋይ ኮምሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት - ጀነቫ

ክቡር ዶ/ር ተድሮስ ኣድሓኖም - ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጠቕላሊ - ጀነቫ

ቅዳሕ፡-

ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት

ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቆብቲ ሃገራት

 

31 መጋቢት 2020

 

ጉዳይ፡-

 

ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዘለዉ ኤርትራውያን ጸረ-መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይሩስ ንምክልኻል ዝዓለመ ምሕጽንታ

ክቡር ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮንሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ፡ ኣቶ ፊሊፖ ግራንዲ

ክቡር ጠቕላሊ ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶር. ተድሮስ ኣድሓኖም

ንሕና፡ እዞም ኣስማትና ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ንኹሉ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ስደት እንውክል፣ ናብ ክብርነትኩም ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ውድብ ጥዕና ዓለምን እዚ ኣገዳሲ ምሕጽንታ ከነቕርበልኩም ከለና ሓላፍነትና ምዃኑ ብግቡእ ብምግንዛብ እዩ። ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና፡ ናይ’ዚ ምሕጽንታ’ዚ ቅዳሓት ከኣ ነተን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዕቂበን ዘለዋ ሃገራትን ከምኡ’ውን ዝምልከተን ሕቡራት ሃገራት ኣካላትን፣ ብፍላይ ድማ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን፡ እስራኤልን ሊብያን ክወሃብ ምኻኑ ከነፍልጥ ንፈቱ። እዚ ዝዀነሉ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ሃለዋት ናይ’ዞም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተበቲኖም ዝተፈላለየ ወጽዓታት ዘሕልፉ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣቓልቦን ቆላሕታን ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ንምርካብ ዝዓለመ ኢዩ።

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ

እዚ ብምኽንያት ኮቪድ-19 (ኮሮና ኣሩስ) ዝላባዕ ዘሎ ሕማም’ዚ፣ ናብ’ተን ብግጭታት ዝሳቐያ ዘለዋን ኣብ ተነካኢ ዝዀነ ክፍለ-ዓለም ዝርከባ፣ ነዚ ናይ ኮሮና ቫይሩስ ለበዳ ንምግጣም ዘይተቐረባ፣ ንመብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ኣዕቁበን ዘለዋ ሃገራት ድሮ እቲ ለበዳ በጺሕወን ኣሎ። እዚ ኲነታት ኮሮና ቫይሩስ ኣብ ግምት ብምውሳድ፡ ካብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ነውጺ ዘለዎ ቦታታት ምዃኑ ከኣ ብምስትውዓል፡ ብዙሓት ካብ ህዝብና ድማ እቲ ቀንድን መሰረታውን ባእታ ዝዀነ መከላኸሊ ናይ’ዚ ሕማም’ዚ ኢድ ምሕጻብ ብምዃኑ፣ ኢድ መሕጸቢ ዝዀኑ መሳለጢታት ከም ማይ ኮነ ሳምና ናይ ምርካብ ዘለዎም ዕድል ከኣ ኣዝዩ ውሑድ ብምዃኑ፣ በዚ ተላባዒ ሕማም’ዚ ምኽንያት ክቕዘፉ ዘሎ ተኽእሎታት ሰፊሕ ብምዃኑ፣ ንና ኣዝዩ የሰክፈናን የተሓሳስበና’ዩ። ብምዃኑ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ኣብ ግዜኡ ህጹጽ ኣትኩሮ ብኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ መታን ክረክብ ብሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ሰብ-መዝን ብውድብ ጥዕና ዓለምን ተመሪሑን ተወሃሂዱን ዕቱብ ተበግሶ ክውሰድ ኣትሪርና ንምሕጸን

ብእምነትና ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጸገማት ብዙሕ መንእሰያዊ ሓይሊ ካብ ህዝብና፡ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣረጋውያንን ኣብ ተኣፋፍን ሓገዛት ኣብ ዘድልዮም ግዜ ንድሕሪት ገዲፎም ዝፈትዉዋ ሃገሮም ጠንጢኖም ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ካባኻትኩም ዝተኸወለ እዩ ኣይንብልን። ብካልእ ወገን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ነቶም ንድኹማት ሓገዝ ክህቡ ዝጸንሑ ግብረ-ሰናይን ሃይማኖታ ትካላትን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ትካላትን ኩሎም ኰነ ተባሂሉ ብመደብ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኣፈራሪስዎም ይርከብ። ብተወሳኺ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ሕቡራት ሃገራት ግብረ-ሰናይ ማሕበራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ኤርትራ ንጥፈታት ካብ ዘቋርጹ ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሮም እዮም።

ክቡራት ኣህጉራውያን ሰብ-መዚ!

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቲ ሓፈሻዊ ኤርትራዊ ኲነታት ተዳኺሙን ነብሱ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኲነታት ከም ዘየብሉን ርኡይ ሓቂ ኰይኑ ኣሎ። ጸብጻባት ከም ዝሕብሩ፣ እቲ ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ካብ 300 ንላዕሊ ዝኸውን ቤት ማእሰርትታት ኣብ ልዕሊ ብጻዕቂ እሱራት ኣዕለቕሊቑ ተጸፋጺፉ መሊኡ ምህላዉ ነዚ ሓደገኛ ዝዀነ ለበዳ’ዚ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕምን መሳርሕን የብሉን። እቲ ብስም “ሃገራዊ ኣገልግሎትን” ግፋን ዝእከብ ዘሎ ናይ ባርነት ስራሕ ዝሰርሕን፣ ገዚፍ ኣሃዱታት ሰራዊት እንተዀነ’ውን ኣዝዩ ጻዕቂ ኣብ ዘለዎ “መደበራት” ስለ ዝነብር ነዚ ለበዳ ሕማም’ዚ ንኽላባዕ ክፉት ዕድል ዝህብ ኲነታት እዩ ዘሎ።

በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ኣብ ሱዳን፡ ኢትዮጵያ፡ የመን ከምኡ’ውን ኣብ እስራኤል ኣብ ናይ መዕቆቢ “መደበራትን” ኣብ ከተማታት ዝርከቡ መዕቆቢታትን ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ስሉጥ ኣህጉራዊ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበራት ተዋሳእቲ ብተግባር ዝንቀሳቐሱ እንተዘሃልዮም፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣደዳ’ዚ ለበዳ’ዚ ክኾንሉ ዝኽእሉ ዕድላት ዓቢ እዩ። ኣብ መደበር ስደተኛታትን ግዝያዊ መዕቆቢታትን ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ምቕባል መስርሕ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንተላይ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ እተን ዝቕበላ ዘለዋ ሃገራት ብተገዳስነት እንተደኣ ብዝምልከቶም ኣካላትብፍላይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ሰብ-መዚ፡ ሓለፍቲ ኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓገዝን ምኽርን ዘይተሓዊስዎ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣደዳ ኮሮና ቫይሩስ ኰይኖም ንሓደጋ ክሳጥሑ ዝኽእልሉ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑ ክንገልጽ ንፈቱ

ብምዃኑ እምበኣር ኮቪድ-19 ናብ ኤርትራ ከይላባዕ ንምክልኻል፣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝርአ፣ ኣብ ኤርትራውያን ዝነብርሉ ናይ ስደተኛታት መዓስከራትን ኣብ ከተማታት ብጻዕቂ ዝቕመጥሉ ኲነታት ስለ ዘሎን፣ ሓደጋ ኮሮና ቫይሩስ ከይዝርጋሕ ንምክልኻል፣ ኣትሪርና ክንብሎ እንደሊ ነገር እንተሎ ህጹጽ ስጉምቲ ክትወስዱ ብፍላይ ከኣ እዞም ዝስዕቡ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ ንምሕጸን፡-

 • ኣብ’ዘን ኤርትራውያን ተዓቚቦሙለን ዘለዉ ቦታታት እኩል ናይ ክንክን ጥዕና ማእከላት እኹል ቀረባት ናይ ማይ፡ መሕጸቢ ሳምናታት፡ ጸረ-ለኽፊ ዝዀኑ ፈሰስቲ፡ “ጓንቲ”፡ መሸፈኒ ኣፍን ንጽርየት ዘገልግሉ ወረቓቕትን ከም ዝህሉ ምግባር፣

 • እቶም ቦታዊ ናይ ክንክን ጥዕና መርበባትን ትካላትን በዚ እከይን ሓደገኛ ኮሮና ቫይሩስ ዝተለኽፉን ዘይተለኽፉን መፍለጢ ዝኸውን ናይ መመርመሪ ናውትን መሳለጢታትን ከም ዝህልዎም ምርግጋጽ፣

 • ኣህጉራዊ ግብረ-ሰናይ ማሕበረ-ሰብ ነቲ ኣብ ውሽጢን ኣብ መደበር ስደተኛታትን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ዚ ሓደገኛ ብቕልጡፍ ዝላባዕ ዘሎ መቕዘፍቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምድሓን ዝከኣሎም ክገብሩ፣

ዝኸበርኩም ሰብ-መዚ

ብእምነትና ትሕዝቶ እዚ እነቕርበልኩም ዘለና ኣገዳስን ሕልኽልኽ ዝመልኦ ኲነታት ናይ’ዞም ኣስታት ኣርባዕተ ሚልዮን ኣብ ውሽጥ ሃገር ከምኡ’ውን ኣስታት ክልተ ሚልዮን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ልዕሊኦም ኣንጠጥዩ ዘሎ ለበዳ ንሓደጋ ተሳጢሖም ከም ዘለዉ ትርድእዎ ኢኹም ኢልና ንኣምን።

ኣኽበርትኹም፡-

(ኣቦ-መንበራት

 1. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)

 2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

 3. ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)

 4. ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ሓደለ)

 5. ሓድነት ኤርትራውያን ንፍት (ሓኤፍ)

 6. ሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)

ኣብ ሓባራዊ ስራሕ ንምጽማድ፣ ንገለ ኣዋርሕ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ መራሕቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት መስርሕ ዘተ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020 ክድምደም ተመዲቡ'ኳ እንተነበረ፣ ብምስፍሕፋሕ ኮረና ቫይረስ ምክንያት እቲ ዝተሓስበ ዋዕላ ክካየድ ኣይተኻእለን። ይኩን'ምበር ምስፍሕፋሕ እዚ ለበዳ'ዚ (ኮቪድ -19)፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻኢን ዝርከብ ህዝብና ከውርዶ ዝክእል ብርቱዕ ሓደጋ ብምግንዛብ፡ እቲ ዘተ ክቕጽልን ሓባራዊ ተግባር ክሕወሶን ኣብ ምርድዳእ ከም ተበጽሐ ክንሕብር ንፈቱ። በዚ ምርድዳእ’ዚ መሰረት ድማ፣ ዕለት 1 ሚያዝያ 2020 "ሓባራዊ መልእክቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ" ከምእ’ውን ናብ ዝተፈላለያ ግብረ ስናይ ማሕበራትን፣ ዓለምለኻዊ ናይ ጥዕና ትካል ዳይረክተርን፣ ናብ ኮምሽነር ላዕለዋይ ኮሞሽን ሕቡራት ሃገራት ጉዳያ ስደተኛታትን ሓባራዊ መልእክቲን ከምዝሰደደ ዝዝከር’ዩ። ቀጻልነት ናይዚ ተብግሶ'ዚ ንምርጋግጽን፣ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ንምድጋፍን ንምብርታዕን ኣብ ዝተፈላለየ ሜዳታት ዝተሓጋገዝ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ክቕውም ኣኼባ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወሲኑ።

እዚ ብዝተፈላለያ ምንቅስቓሳትን ናይ ጥዕና ሞያውያንን ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶታት፣ እቲ ዝድለ ዕላማ ብግቡእ ንኽረጋገጽ፣ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ክወሃሃድን ክተኣሳሰርን ይግባእ። ድሮ’ኳ እቲ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተበጊሱ ዘሎ ወፈራ፣ ዓለምለኻዊ መልክዕ ሒዙ ምህላዉ ጽቡቕ ኣብነት ኢዩ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብር ኤርትራዊ ዜጋ ብስድርኡን ብህዝቡን ዘይጭነቕን ዘይሓስብን የሎን። ዓቕሙ ዝፈቕዶ ኣበርክቶ ክገብር ቅሩብ ከም ዘሎ’ውን ኩሉና እንግንዘቦ ኢዩ። ስለዚ ኩሉ ጻዕርና እቲ ተበጊሱ ዘሎ ምስፋሕን ምብርታዕን፣ እቲ ዘይተበገሰ ድማ ከምዝሕወሶ ምስራሕን ክኸውን ለበዋና ነመሓላልፍ።

ጥዕና ህዝብና ንምሕላው ንተዓጠቕ !

ናጻ ኤርትራ ንዘልኣለም ትንበር!

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ውሓዲለ)ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ (ውሓኤፍ)ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፈር ቀይሕ ባሕሪ (ዲውዓቀባ)

08 ሚያዝያ 2020


حققت إرتريا استقلالها وسيادتها الوطنية بعد نضال مرير وطويل، قدم شعبنا خلالها تضحيات مادية ومعنوية جسيمة، إلا أنه للأسف الشديد تم تبديد آماله وتطلعاته بسبب سياسات الطغمة المستبدة التي جلست على سدة الحكم عنوة وتحكم البلاد لعقود بدون دستور وفي غياب تام لسيادة القانون، وأصبح واضحًا للجميع بأن هذه الطغمة تقود إرتريا نحو التفكك والانهيار.

وانطلاقًا من إدراكهم لهذا الواقع، ظل الوطنيون يقامون النظام باستمرار، وبأشكال منظمة وغير منظمة. كما بذلت جهودٌ متواصلة لتوحيد القوى الوطنية. وفي هذا السياق كان من المقرر أن تعقد قوى المعارضة الإرترية لقاءً في لندن بالمملكة المتحدة في مارس الماضي، بدعوة من مؤسسة النشر والتعليم الإرترية هناك، تحت شعار ( وحدة القوى السياسية ضمان لإنقاذ الشعب والوطن ). إلا أن هذا اللقاء لم يتم كما كان مقررًا، بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا (Covid-19)، إلا أن القوى السياسية حاولت تجاوز الظرف الذي حال دون انعقاد ذلك اللقاء الهام، من خلال عقد لقاءات متتالية استمرت لشهور، عبر وسائط التواصل الحديثة. وكنتيجة لتلك اللقاءات تعلن لكافة أبناء شعبنا وأصدقائه بأنها توصلت إلى تفاهمات حول التنسيق في مجالات هامة متعلقة بالاوضاع الإرترية والبرامج المشتركة للقوى المعارضة. ويمكن إجمال أهم الأسباب التي كانت حافزًا للتوصل إلى التفاهم من أجل التنسيق في النقاط التالية :

 • الضرورة الحتمية لحشد طاقات القوى السياسية للتصدي للمهمة العاجلة المتمثلة في إسقاط النظام الديكتاتوري القائم، فضلا عن كون ذلك مطلب ملح للشعب الإرتري.

 • أننا نمر بمرحلة ظهرت فيها بجلاء خيانة النظام الديكتاتوري وتعريضه السيادة الوطنية للخطر.

 • النهج السياسي التدميري للنظام على الصعيدين الداخلي والخارجي، أدى إلى تفاقم .الوضع الذي تعيشه البلاد والذي بات يعرض وجودها لمخاطر كبيرة، وتسبب في المأساة الذي يمر به شعبنا على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتفريغ البلاد من أهلها من خلال تهجير الشباب من ديارهم.

 • التنافس المحموم للقوى الإقليمية والدولية السائدة في منطقتنا والتي أصبحت تعرض البلاد للخطر.

 

وانطلاقا من فهمها لمتطلبات المرحلة بذلت القوى السياسية جهودًا كبيرة وأبدت كل الاستعدادات من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فصلًا مهمًا في نضال قوى المعارضة الإرترية.

 1. أهداف عملية التنسيق:

يهدف إلى توحيد جهود القوى السياسية والنضال في سبيل إسقاط نظام (هقدف)، وإقامة نظام ديمقراطي دستوري. وقد تأكد لنا، من خلال مسيرتنا النضالية التي خضناها لعشرات السنين، بأن السبيل الوحيد لصيانة وحدة شعبنا واستقلال بلادنا وسيادته، لا يتحقق إلا عبر النضال المشترك. لهذا كان لا بد من وضع خطة نضال استراتيجيه مشتركة لتحقيق تطلعات شعبنا، وتسريع الخطى باتجاه اسقاط النظام الديكتاتوري..

وانطلاقًا من الحقائق المذكورة أعلاه فإن القوى الموقعة أدناه اتفقت على ما يلي:

 1. الدخول في حوارات مستمرة وعمل دؤؤب وإجراء دراسات ضرورية إيمانًا بأهمية قيام تآلف سياسي عريض يضم كافة قوى المعارضة.

 2. القيام بعمل تنسيقي من خلال تكوين فرق عمل مشتركة في المجالات النضالية المختلفة المذكورة أدناه.

 1. المساهمة بالإمكانيات البشرية والمادية لإقامة فرق العمل التي يناط إليها تنفيذ البرامج المشتركة المتفق عليها.

 1. تكوين لجنة تنسيقية تتولى إعداد الموجهات الخاصة بتنفيذ البرامج المشتركة بدون عوائق، وتكون فرق العمل مسؤولة أمامها.

 1. إقامة لجنة التنسيق وفرق العمل،

من أجل انتشال البلاد من المخاطر المحدقة بها وإيجاد مخرج من الوضع المتردي الذي تعيشه، يتم إعداد برامج عمل تنسيقية وإقامة لجنة تتولى الإشراف عليها في المجالات النضالية المختلفة والمذكورة أدناه . ومن أجل القيام بعمل تنسيقي فعال ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أثناء إقامة اللجنة التنسيقية وفرق العمل حجم وإمكانيات وتعدد القوى السياسية ووزنها، مع إيلاء أهمية أكبر للكفاءة والقدرات. و وفي هذا المضمار يتم تشجيع القوى ذات البرامج السياسية المتشابهة على التوصل إلى الوحدة الإندماجية.

 1. اللجنة التنسيقية:

تتشكل اللجنة التنسيقية من القوى الموقعة على الاتفاق. وتنخرط في العمل على تنفيذ برامجها، وتشرف على فرق العمل التي كونتها وتتخذ قراراتها بالتوافق ، وتختار من بين أعضائها رئيسًا لها.

 

 1. تكوين فرق العمل:

تعمل القوى السياسية بعد هذا الاتفاق على شكل فرق عمل في المجالات النضالية الهامة. ويستند إقامة فرق العمل هذه على الكفاءات والقدرات، وتنحصر مسؤولياتها في المهام المحددة لها.

ج) فرق العمل في المجالات النضالية التالية:

    1. على الصعيد الدبلوماسي

    2. على الصعيد الإعلامي

    3. على صعيد التعبئة الجماهيرية

    4. على صعيد المعلومات والمتابعة

    5. ومجالات أخرى يتم الاتفاق حولها حسب الضرورة.

 1. السقف الزمني:

بعد التوقيع على الاتفاق تتشكل اللجنة التنسيقية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، ويتم تكوين فرق العمل في غضون 60 يومًا.

ا سم المظلة السياسية / التنظيم/ الجبهة / التوقيع

 1. ا لمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ____________________

 2. ا لجبهة الوطنية الإرترية ____________________

 3. ح زب الشعب الديمقراطي الإرتري ____________________

 4. ت نظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي ____________________

 5. الاتحاد الإرتري من أجل العدالة ____________________

الهزيمة للنظام الديكتاتوري

الحرية والكرامة للشعب الإرتري إلى الأبد

يونيو 2020

 

 

تتوجه القوى السياسية الإرترية المنخرطة في الحوارات والمشاورات من أجل تعزيز العمل المشترك بينها، إلى الشعب الارتري بالتهنئة الحارة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للاستقلال .

تاتي ذكرى الاستقلال في هذا العام، فى ظل جائحة فايروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره وأصاب أكثر من 5 ملايين نسمة وتسبب في وفاة أكثر من 300 آلاف إنسان، ما يثير لدينا قلق على شعبنا وعلى البشرية جمعاء، راجين للجميع السلامة من هذا الوباء.

لا شك بأن يوم التحرير يعتبر يوم فخر واعتزاز لإرتريا، لأنه كان بحق يومًا تاريخيًّا حقق فيه شعبنا انتصارًا عظيما على سياسة الظلم والاضطهاد التي مارسها الاحتلال الإثيوبي البغيض والتي سببت لشعبنا الآلام والمآسي واللجوء. كما كان هذا اليوم محطة هامة في مسيرة شعبنا ووطننا للدخول في مرحلة جديدة وواعدة. و لا يسعنا في هذه المناسبة الظيمة إلا أن عن إجلالنا وإكبارنا لشهدائنا الإبرار ونتقدم بالتحية والتقدير لجرحى حرب التحرير ولكافة المناضلين الذين كان لهم الدور الكبير فى تحقيق النصر والحرية لشعبنا، ونجدد لهم العهد بأننا على الدرب سائرون .

شعبنا الارتري العزيز،

رغم النصر وتحرير التراب الوطني الذي تحقق، واعتراف العالم بالسيادة الوطنية لبلادنا ،إلا أن الانسان الإرتري لم يتحرر من القهر والاضطهاد، ولم تتوقف الدموع والاحزان، فشعبنا لا يزال يرزح إلى الان تحت نير العبودية والاضطهاذ الذي يمارسه نظام هقدف الديكتاتوري. وكان شعبنا يحدوه الأمل في أن يحيي ذكرى الاستقلال في ظل دولة وطنية يسودها السلام والأمن والحرية، ويطلق سراح المعتقلين، ويعود لاجئوها إلى ديارهم، لكن للاسف تأتي هذه الذكرى والوطن تسوء أحواله يومًا بعد يوم، ويعيش مواطنوه أوضاعًا مزرية، حيث تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة، وانهيار كامل للاقتصاد الإرتري، وانعدام الخدمات الأساسية، واضطراب في العلاقات الاجتماعية، واستمرار حالات انتهاك حقوق الانسان فى ظل غياب حكم القانون، فضلًا عن ظهور مهددات للسيادة الوطنية واستمرار اللجوء. ولذلك فإن هذه الذكرى تدعون لتصعيد النضال وحشد طاقاتنا الوطنية من أجل تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا .

إن الأوضاع المزرية التي يعيشها شعبنا يجب أن تكون جرس إنذار لكل الوطنيين الأحرار للتصميم ليكون إحيائنا لهذه المناسبة في هذا العام دفعة قوية للتعاون والتآزر بين كافة قوى التغيير من أجل إسقاط النظام الديكتاتورى، ووضع حدٍّ لمعاناة شعبنا. وانطلاقًا من هذه الرؤية تواصل القوى السياسية الإرترية حواراتها الجادة للوصول إلى عمل مشترك متقدم من أجل إنقاذ الوطن وتحقيق النصر على الديكتاتورية. وبهذه المناسبة العظيمية نتوجه بالنداء إلى منتسبي الجيش الإرتري، باعتبارهم جزءًا من ضحايا النظام الديكتاتوري، ليساهموا مع كافة القوى المناضلة في النضال الجاري من أجل إنقاذ الشعب الإرتري وصيانة السيادة الوطنية.

كما تأتي ذكرى الاستقلال فى ظل محاولات دؤوبة من قوى إقليمية ودولية للتدخل فى شؤون بلادنا، عبر إبرام اتفاقيات معلنة وغير معلنة مع النظام الديكتاتوري والتى باتت تهدد السيادة الوطنية، كما بدى ذلك واضحًا من بعض التصريحات التي حملت فى طياتها روحًا توسعية وإدعاءً بأحقية امتلاك منفذ على البحر الأحمر،وسعيًا حثيثًا، وبكل الوسائل المتاحة، لاستمالة مناصرين من أبناء شعبنا لبلوغ هذه الأحلام القديمة والمتجددة. ومقابل هذا التوجه الخطير كانت أيضًا أطراف تنادي بخلق علاقات حسن الجوار مبينة على تحقيق المصالح المشتركة. وفي هذا السياق ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال المجيد، نود أن نؤكد للعالم أجمع على أن تحرير ارتريا الذي تحقق عبر نضالات دؤوبة وتضيحات جسيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه ولا التهاون به، بل أننا على ثقة تامة بأن شعبنا مستعد لبذل كل التضحيات من أجل الحفاظ على سيادته الوطنية وترابه العزيز . وبالمقابل فإن سنظل نسعي من اجل خلق العلاقات مع جميع الدول أساسها التعاون و تحقيق المصالح المشتركة بين شعبنا وشعوب تلك الدول، واحترام سيادتنا الوطنية.

عاشت ارترية حرة أبية مستقلة،،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،،

: القوى السياسية الإرترية 

- المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي

- الجبهة الوطنية الارترية

- حزب الشعب الديمقراطي الارتري

- تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

- الاتحاد الارتري من أجل العدالة

8 أبريل 2020


كان من المقرر أن تنتهي الحوارات التي انخرطت فيها قيادات القوى السياسية لعدة أشهر بعقد ملتقى في شهر مارس الماضي. إلا أن ذلك قد تعذر بسبب انتشار جائحة كوفيد 19. وواضعين في الإعتبار ما قد يتعرض له شعبنا في الداخل والخارج من مخاطر كبيرة جراء هذا الوباء المنتشر، فقد تقرر مواصلة الحوار مصحوبًا بخطوات عملية في هذا السياق. وكانت القوى السياسية الإرترية، بناء على تلك التفاهمات، قد قامت في الأول من إبريل الجاري بتوجيه رسائل مشتركة إلى الشعب الإرتري ، فضلًا عن إرسال مذكرة موجهة إلى المنظمات الإنسانية المختلفة، ومدير منظمة الصحة العالمية، وإلى مفوض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وللتأكيد على مواصلة هذه المبادرة. ودعمًا وتعزيزًا لجهود ومبادرات طلاب العدالة من شعبنا والهادفة إلى مكافحة جائحة كرونا (كوفيد 19)، فإن اجتماعات قيادات القوى السياسية قرر تكوين فريق عمل يساهم في مختلف المهام المتعلقة بهذه المبادرات.

ولكي تتحقق أهداف ومبتغى هذا التحرك الذي بدأ بمبادرات العاملين في الحقل الصحي، فلا بد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين جميع الأطراف المنخرطة في هذا العمل الإنساني النبيل. ومن المؤشرات الإيجابية لهذا التحرك أنه أصبح ينتشر في كل مكان وبدأ يأخذ طابعًا عالميًّا. وانطلاقًا من ثقتنا بأنه لا يوجد إرتري في أي مكان غير غلق على أهله وشعبه ولا يفكر بهم، وأنه على استعداد تام للقيام بما يلزم تجاههم وفق ما تسمح به إمكانياته، فإننا سنبذل كل الجهود الممكنة من أجل توسيع وتعزيز تلك المبادرات، راجين من الجميع الانخراط في هذا الجهد الوطني.

لنعمل معًا لحماية صحة شعبنا !!

لتعش إرتريا المستقلة إلى الأبد !!

 1. المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

 2. الجبهة الوطنية الإرترية

 3. حزب الشعب الديمقراطي الإرتري

 4. تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي

 5. الاتحاد الإرتري من أجل العدالة

 6. التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

zemensecondpic

إلختالف القومً والدٌنً هو لصالح نظام الهقدف 

الإختلاف القوم والد نٌ هو لصالح نظام الهقدف!!

إلختالف القومً والدٌنً هو لصالح نظام الهقدف 

arabiclogo

 

ارترٌا هً وطن أم للقومٌات المتنوعة والٌمكن الهٌمنة علٌها من قبل قومٌة او أتباع دٌانة واحدة.

تعتبر بالدنا ارترٌا، وطن أم لقومٌات متنوعة وٌشهد التؤرٌخ اإلرتري سواء كان قبل وجود ارترٌا ككٌان محدد أو بعده.أن قاطنً هذه البالد كانو ٌتصدون بصورة مشتركة بقومٌاتهم ودٌاناتهم المختلفة، للغزاة األجانب.ولم ٌحدث البتة أن تصدت وحمت الحمً مجموعة أوقومٌة واحدة بعٌنها، وتنحت القومٌات األخري جانبا كؤنهم مواطنو من الدرجة الثانٌة وتحدد لهم مقٌاس ماٌستحقون من قبل مجموعة أو قومٌة واحدة علً اإلطالق.

يعتبر الإعلام  من أخطر المؤسسات تأثيراً على المجتمعات نظراً لتعدد وسائله والسهولة في الوصول اليها، وبفضل التطور الهائل لتقنية المعلومات التي ألغت الحدود، وإختصرت المسافات والأزمان، حتى بات الإنسان يشاهد العالم و يتواصل معه من سريره، و لم يقتصر الأمر على نسف الحدود السياسية ، ووعبور الحواجز الأمنية ، و إنما بدأ يتجاوزه إلى إلغاء التميُز الثقافي ، وقد بات يتدخل في الخصائص المعرفية والنفسية ، وتشكيل المفاهيم وإعادة بناءها، فقد أصبح التفاعل معها متاحاً لكل الأفراد لخلق وسائل إعلامه الخاصة مستقلاً عن قنوات الإنتاج التقليدية..وذلك بإستخدام الهاتف الذكية وأجهزة الحاسوب، وتعد وسائل التواصل الإجتماعي أحد إفرازات التطور التقني، والتي خلقت سيول لا حصر لها من البيانات التي لايمكن التحقق من مصداقيتها والمعلومات المتاحة ليست متساوية من حيث الصحة وتختلف من حيث الدقة والنوعية بدرجة كبيرة من مصدر إلى آخر وذلك فيما نقرؤه، ونشاهده ……