Top Stories

Grid List

 

ካብ ወጋሕታ 4 ሕዳር 2020 ማዕከናት ዜናታት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን፣ ክልላዊ መንግስታት ትግራይን ኣምሓራን፡ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዝተባረዐ ብወግዒ ዝሕብር በብወገኖም ዝሃብዎ መግለጺታት ተኸታቲልና። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስን፣ ብሰፊሕ ዘመተ ኣንበጣን ኣብ ዝሳቐየሉ ዘሎ እዋን መርድእ ኩናት ምስማዕ ኣዝዩ ኣጒሃይን ኣሕዛንንዩ።

ኣብ ኢትዮጵያ ክምዕብል ዝጸነሐን ዘሎን ዝተሓላለኸ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ክስተታት ብደቂቕ ክንከታተሎ ጸኒሕና ኣሎና። ብፍላይ ድማ ብወገን ህዝብናን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ኩኑን ዝኾነ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ቐጥታዊ ኢድ ኣእታውነት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንኤርትራ ከቢድ ሳዕቤን ብምኽታል ንልዑላውነት ሃገርናን ሓድነት መረትናን ዓቢ ስግኣት ከም ዘለና ብተደጋጋሚ ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና።

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብናህሪ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ምስኡ ተዛሚዱ ዝኸይድ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኢትዮጵያን፡ ንኢትዮጵያን ንዞናናን ናብ ሓደገኛ ቅልውላው ክመርሓ ምዃኑ ዓለም ብምሉኡ ዝከታተሎ ዘሎ ሓቂ ኢዩ።

ህዝቢ ኤርትራን ሃገራውያን ሓይልታቱን መስርሕ ልምዓታን ዕብየታን ኢትዮጵያ ዝኾልፍ ዓውደ ጽዑቕ ኩናት ምብርዑ ኣዚዩ ከም ዘሕዝኑ ውሁብ ኢዩ። ኩናት ሕድሕድ ዝወስዶ ጊዜ ብዘየገድስ፡ ዝቀዝፎ ህይወት ንጹሃት ዜጋታትን ዘዕንዎም ንብረትን ትሕተ ቅርጻን ክትግምቶ ዘሸግር ከቢድ ዋጋ ኢዩ ዘስዕብ። እዚ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ንኹሎም ኢትዮጵያውያን ዝትንክፍ ኩናት ኢዩ። ናይ ኩናት ከቢድ ዋጋ ዝኸፍሉ ብቐንዱ መላእ ውጹዓት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ኢዮም።

እዚ ኣዕናዊ ኩናት ሓድሕድ ናይ ዓሰርታት ኣሻሓት ንጹሃት ዜጋታት ህይወት ከይቀዘፈን፡ ስፍሓቱ እናወሰኸ ብቐጥታ ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይን ኣምሓራን ከይተሰጋገረን፡ ብዝዝኾነ መልክዕ ናብ ካልእ ክልላት ኢትዮጵያውን ከይለሓመን ከሎ፡ ክልቲኦም ተጻባእቲ ኣካላት ልዑል ነፍስ ምቁጽጻር ብምውናን፡ ነዚ ተባሪዑ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ብቕልጡፍ ደው ከብሉን ብዘይወዓል ሕደር ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ዘተ ክኣትዉን ንጽውዕ። ከምኡውን ሕብረት ኣፍሪቃን፣ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን ነዚ ኲናት ጠጠው ንምባልን ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብን ቅልጡፍ ዝተወሃሃደ ጻዕርታት ከካይዱ ንጽውዕ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን፣ ኣብ ጎረበት ሃገር ኣብ ዞናናን ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ስለ ዘገድሰና ናብኡ ንምብጻሕ ዝግበር ጻዕርታት ወትሩ ከም ዘተባብዑን ዓቕሞም ዘፍቕዶ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብሩን ድሉዋት‘ዮም።

እዚ ኣዕናዊ ተረኽቦ ንሃገርና ኤርትራ ኣዝዩ ዝትንክፍ ክኸውንዩ። ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ቀንዲ መሳወርን ኣካል ናይዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ተባሪዑ ዘሎ ኩናትን ኮይኑ ብምህላዉ፣ መሬት ኤርትራውን መናሃርያ ናይዚ ውግእ ኽገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ምልክታት ኣሎ። ካብዚ ተበጊስና ድማ ጉጅለ ህግደፍ፣ ከም ልማዱ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ጉዳይ ኣእቲዩ ሃገርና ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ዋጋ ክትከፍል ምዃና ርግጽ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ፣ ስራዊትን ህዝብን ኤርትራ ኣንጻር ኣዕናዊ ተግባራት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ብትሪ ደው ንኽብል፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣትሪሩ ጽውዕ

ኣብዚ መዳይ ኩሎም ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ውድባትን ሃገራትን ከምኡውን ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፣ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፣ ኣብ ክልል ትግራይ ከኣ ብፍላይ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ ግዳይ ናይ ውግእ ንኸይከውን፣ ዘድሊ ምክብኻብ ክግበረሉ ምሕጽንታና ነቕብ። ካብ ውግእ ዝካየድሉ ቦታታት ኣሊዮም ስላም ናብ ዝረኽበሉ ቦታታት ንኸዕዝ ክተሓባበርዎ ድማ ምሕጽንታትና ነቕርብ።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለው

05/10/2020

 

ጋዘጣዊ መግለጺ

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣወሃሃዲ ሽማግለ
ናይ ሓባር ፖለቲካ ንጥፈታት ኣበጊሱ

17 መስከረም 2020

ኣብ 24 ሰነ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምምጻእ ምታቶም ኣወሃሂዶም ክሰርሑ ናይ ሓባር መግለጺ ምውጸኦም ዝዝክር እዩ ንምትግባር ከኣ ኣብ ብዙሕ ኣገዳሲ መዳያት፣ ከም ዲፕሎማሲ፣ ሚዲያን ናይ ህዝቢ ምልዕዓልን ዝኣምሰሉ ስርሖም ጀሚሮም ይርክቡ። እቶም ፖለቲካ ሓይልታት ድማ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢን ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒን እዮ። ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውሕደት ስራሕ ዋና መሪሕ፡ (1) ናይ ኤርትራ ላውነትን ናጽነትን ምሕላው፣ (2) ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገባቲ ስርዓት ብናይ ህዝቢ ሓይሊ ምስዓር፣ (3) ኣብ ኤርትራ ብዙሐ-ሰልፋዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምስግጋር፣ ክምኡውን (4) ላውነት ናይ ሕጊ ብምባል ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናጻነቱን መሰላቱን ምርግጋጽ እዩ።

በቲ ናይ ሓባር መግለጺ መሰረት፣ ኣብ 9 ሐምለ 2020 ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓሰርተሓደ ኣባላት ሓዘ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ መስሪቶም። እዚ ሽማግለኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ለውጢ ንምምጻእ ሓባራዊ መርሓ ግብሪ ንምድላውን ንምትግባርን ዝዓለመ እዩ። ናይዚ ሽማግለ ኣባላት ድማ፡ / መሓመድ በሽር (ኣቦ-መንበር) ኣድያም ተፈራ (ምክትል ኣደ-መንበር) ብሉጽ ኢያሱ (ጸሓፊ) ኢድሪስ ሑመድ (ጸሓፊ) ኣብርሃም ኢያሱ፣ ሓጅ ዓብደልኑር ሓጅ፣ ማሕሙድ መሓመድ ዓሊ፣ መንግስትኣብ ኣስመሮም፣ ሱሌማን ሰዲግ፣ ለሰንበት ተኽላይን ዮሴፍ ኣስገዶምን እዮም።

ኣብ 22 ነሐሰ 2020 ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ነዞም ኣብ ታሕቲ ሰፊሮም ዘለዉ ሰለስተ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ስርሑ ጀሚሩ ይርከብ።

ዲፕሎማሲ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም እዚ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ናይ ሓባር ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ንምትግባር ሓላፍነት ዘለዎ ክፍሊ እዩ። ምምሕዳሩ ከኣ ሃይለማርያም ተስፋይ ዝምራሕ፣ አቤል ሃይለ ሓፊ ኮይኑ ብዓለምለኸ ደረጃ ከኣ ወከልቱ ኣብ ሓሙሽ ዞባዊ ቤት ጽሕፈታት ዘዋፈረ ቅርጻ ኣለዎ። እዚኣቶም ከኣ ብብርሃነ ደበሱ ዝምራሕ-ናይ አፍሪቃ /ጽ፣ ብወልደየሱስ ዓማርንጽገየውሃንስ ኪዳነን ዝምራሕ-ናይ አውሮ /ጽ፣ ብሓሰን አል-አሳድ ዝምራሕ-ናይ ማእከላይ ምብራቕ/ኣስያ /ጽ፣ ብዶ/ ተሾመ ብርሃነመስቀልን ብኪዳነ ተስፋገብርኤልን ዝምራሕ-ናይ ሰሜን አሜሪካ /ጽ፣ ከምኡውን ተዓረ ሃይለን ያሲን አብርሃምን ዝምራሕ-አውስትራሊያ/ኒውዚላንድ / ይህልዎ፡፡ ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሓላፍነት ከኣ (1) ንናይ ህዝብና ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ፣ (2) ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ቃልስና ብዓለምለኻዊ ማሕበረሰብ ድጋፍ ምርካብ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ምምጻእ ሾቶና ድሚት ምስጓም እዩ።

ሚድያ፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ናይ ሚዲያ ስራሓት ምውህሃድን ምክያድን ሓላፍነት ኣለዎ። ናይ ሚድያ ሓይሊ ዕማም ብሓናን መሓመድ ሳልሕ ዝምራሕ፣ ተኽሉ (ቶማስ) ገብረየሱስ ጸሓፊ፣ ኣባላቱ ድማ፡ ዓብዱላ ዑመር፣ ደበሳይ በየነ፣ ድራር ማንታይ፣ ሃብቶም ብርሃነ፣ ከዋኒ ገብረስላሴ ስዩም፣ መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ መሓመድ ብርሃን ብላታን ወልዱ ነጋሲን እዩም። እዚ ሓይሊ ዕማምኣብኩሉ ናይ ሚድያ መድረኻት፣ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ከምኡውን ካልኦት ወም ዓለምለኻውያን ሚድያን፡ ብምውህሃድን ስራሕ ኣብ ምቅልጣፍን ይነጥፍ። ተሓባቢርካ ክስራሕ ዘለዎ ላማ ድማ፣ (1) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ዘይሕጋውን፣ ዘይሞራላውን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ምግላጽ፣ (2) ንኤርትራውያን ኣብ ሃገሮምን ኣብወጻእን ዘጋጥሞም ዘሎ ስቅያት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ማሕበራውን ኤኮኖምያውን ፖለቲካውን ፍሽለታት ምዃኑ ምጕላሕ፣ ከምኡውን (3) ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንምስዓር ከኣ ናይ ተቃውሞ ሓይልታት ቃልስን ዓቅሚታት ምትብባዕ እዩ።

ህዝባዊ ምልዕዓል፡- እዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ሓበራዊ ናይ ህዝቢ ምውዳብን ምስራዕን ሓላፍነት ዘለዎ እዩ። ብብርሃነ ገብረክርስቶስ ዝምራሕ፣ ግርማይ ተኪእ ጸሓፊ ኮይኑ፣ ኣባላቱ ከኣ ኣብርሃም ተስፋግዮርጊስ፣ አስገደት ተስፋዮሃንስ፣ ባህታ ተስፋማርያም፣ ደስበለ ገብረህይወት፣ ኢዮብ የማነ ወልደገብርኤል፣ ገብረህይወት መለስ፣ ሓየሎም ዳንኤልን ትዕበ ተኪ እዮም። ናይዚ ሓይሊ ዕማም’ዚ ሽቶታት ድማ፡ (1) ናይ ኤርትራ ስርዓት መግዛእቲ ብምቅዋም ብሓድነት ደው ብምባል (ኣብ ውሽ ኣብ ወጻእን) ንህዝቢ ኤርትራ ምልዕዓል፣ (2) ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ (ጥታውን ዘይቀጥታውን) መንገዲታት ተጽዕኖ ንምግባር ናይ ፖለቲካ ስጉምቲታት ምውሳድ፣ ከምኡውን (3) ቀጻሊ ናይ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሓት ብምውህሃድ ናይ ኤርትራ ላውነትን ናይ ህዝባ ሓድነትን ምዕቃብ ይኸውን

ንናይ ፖለቲካ ሓይልታት ውህደት ስራሕ ንምሕያል ብጸጥታ፣ ብፋይናንሳዊ ጉዳይን ብእስትራተጂያዊ ውጥንን ተወሳኺ ሓይሊ ዕማማት ብምቛም ኣዋሃሃዲ ሽማግለ ስሩሑ ጽል እዩ። እዚ ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣቦ-መንበራት ላዕለዋይ ተኸታታልነት ዝሰርሕ ኣዋሃሃዲ ሽማግለ’ዚ ነቲ ኣቦ-መንበራት ዝዋሃቦ ቀጻሊ መምሪሕታትን ሓገዛትን ምስጋኑኡ የቅርብ።

/ መሓመድ በሺር

ኣወሃሃዲ ሽማግለ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

 

No one disputes the sad fact that the state of Eritrea, whose independent and sovereign birth was achieved through unparalleled sacrifices, is today being led to a dangerous path by a selfappointed repressive autocrat whose misrule has been repressing and displacing the people for decades without a constitution and the rule of law.

As such, many Eritreans have been struggling in their different ways manifesting their rejection and resistance to the misrule. As part of the long ongoing efforts to unify their ranks in the struggle, the organized political forces were scheduled to meet in London last March 2020 under the sponsorship of the non-profit Eritrean Education and Publications Trust in UK with the aim of creating a formula for joint action under the revived theme of ‘Salvation of the People and their State.’ However, some of the key agenda items of the conference, which was interrupted due to the Covid-19 pandemic, were successfully discussed dialogued for over two months via the electronic media. The allied sister political forces are thus pleased to announce to the public their agreement on key national issues and the importance of launching now a common platform for joint work in the resistance.

The key driving factors necessitating the critical importance of reaching this accord at this moment in time are the following:

 • The urgency of bringing together all Eritrean political organizations now to respond to the heightened public call for unity to remove the dictatorial regime without delay;
 • Betrayals of and threats to Eritrea’s sovereign existence by the one-man dictatorship are glaringly apparent than any time before;
 • The worsening of the political and socio-economic crises caused by the failed internal and external policies of the regime are not only increasing the suffering of the nation and the exodus of its youth, but are also endangering the very continuation of the state;
 • Equally worrisome and dangerous to Eritrea and its people are the ever sharpening regional and international competitions going on in the region.

This agreement, which has been worked out with earnest determination and sense of responsibility of the signatory organizations, is highly expected to be an important chapter in the struggle of the Eritrean political camp.

1. Objective of Coordination Process

To remove and replace the autocratic regime with a constitutional and democratic system of governance, it is imperative that the Eritrean political forces identify key area for joint serious action. It has been learned from the past years that the protection and promotion of our people’s unity, national sovereignty and guaranteeing human rights primarily requires common action in a unified manner. Springing from this understanding, we are resolved to work from within a common platform in order to adopt a people-centered strategy for regime removal and lay out the process for its replacement.

Taking into consideration the above stated facts and situation, we, the signatories of this document are committed to do as follows:

a) To pursue serious and continued dialogue and understanding among all Eritrean political formations to establish a national umbrella;

b) In the meantime, to launch now a joint and coordinated action plan in selected spheres of struggle as listed below;

c) All parties to this accord have agreed to contribute human and material resources for the task forces in the spheres selected for joint action;

d) To enable the joint task forces to be effective in their areas of action, the Coordinating Committee of the Eritrean Political Forces shall prepare detailed guidelines to assist the achievement of the tasks.

2. Establishing the Coordination Committee and Task Forces

To face the looming dangers to our national existence, there is a need for establishing a coordination committee to guide and administer joint operations through task forces created to act at various spheres of joint action. To make it more effective, the Coordinating Committee shall not only reflect the diversity and worth of the constituent parties, but will primarily consist of persons selected on merit basis, on their capacity to do the hard work. Within this process of joint work, it is considered important to encourage our political formations to consider mergers with sister organizations when possible.

a) Coordination Committee

The Coordination Committee shall be formed by the parties signing this agreement. Committee members shall perform their duties diligently and reach decisions through consensus. The Committee, which is responsible to guide the actions of the task forces, shall be coordinated by its chairperson selected from among its members.

b) Task Forces

Task forces shall be formed and deployed for action immediately after this agreement is put into effect. Merit is the key factor for assignment of persons to the various task forces. Their work shall be limited to their area of assignment.

c) The selected spheres of action for Task Forces

1. Diplomacy

2. Media/information

3. Public Action

4. Intelligence and Follow up

5. Other areas of joint action as deemed necessary in the future.

d) Time Frame

The Coordination Committee shall be established within 30 days, and the Task Forces within 60 days as of the date of date of adoption of this agreement,

Names of the political coalition/front/organization

Name of Coalition/Front/Org Signatures

Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) ______________

Eritrean National Front (ENF) ______________

Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) ______________

Unity for Democratic Change (UDC) ______________

United Eritreans for Justice (UEJ) ______________

Long live to the Eritrean People with their rights and liberties preserved!

Death to the Dictatorial regime in Eritrea!

June, 25, 2010

It is with great dismay to learn that Eritreans living the in Red Sea coast had been deprived access to their land and sea resources for a longtime. Since independence, they were once again subjected to cruel treatment by the Eritrean government. The situation of the Eritrean Afar people is dire now more than ever.  For generations, the Afar population of Eritrea were mainly dependent on fishing for their daily dietary needs.  In addition, this sea faring people of the Horn had supplemented their food source by trading with coastal towns in the Eastern flank of the sea. Today they are completely denied their right to use the resource readily available in their doorsteps. Even food aid sent by well-wishing persons from the Gulf was confiscated and the steamers that carried food and medicine barely escaped the wrath of the regime.

Due to routine joint naval, and military exercises, and cooperation with countries across the sea, they had been continuously harassed by security forces. By leasing the port of Assab to illegal occupants in the name of “foreign investors”, they had been cordoned, and deprived of food, and medicine and their livelihood is in grave danger. This time using the Covid-19 Pandemic as an excuse have completely sealed the region exposing them to starvation. Reports indicate that score of people including children died in the past few days alone. Their case is succinctly expressed in the statement issued by The Eritrean Afar National Congress published early this week. The statements reads “Since the Eritrean government restrictions was introduced in March following a worldwide pandemic, there has been an increased number of Afar people detained in the coastal villages and bordering trade routes across Dankalia. Our source have confirmed that the government of Eritrea has detained a number of Afar civilians and confiscated their food supplies in Harsille, Eddi and Badda and other locations, as well as sealing off all critical access points by sea and land for transporting much needed food supplies for the population of Dankalia”.

The Government of Eritrea which is already in the United Nations list as the worst human rights violators continue to detain and secretly liquidate dissenters. It has forbade humanitarian organizations to operate, closed schools and clinics and expanded its National Service program in order to sequestrate the young from the general population or tie them to servitude.  Without doubt this remains the primary cause for the exodus of an estimated half a million young and  adult forfeiting their homeland in search of finding a niche where they can live peacefully and chase their dream.   

The Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC) takes this opportunity to appeal to the International community to condemn the inhuman measures taken by the Eritrean government against the Afar and the entire Eritrean people. If assistance can’t reach the people in the coming few days, and weeks, the crisis will be irreversible and catastrophic!

ENCDC Foreign Relations & Humanitarian Affairs

Stockholm, Sweden

June 3, 2020

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eritrean political forces warmly congratulate the Eritrean people on the anniversary of the 29th year of independence as they continue to dialogue and work cooperatively to advance the common national interest.

This year’s Independence Day is occurring at a time when over 5 million people are globally affected by the coronavirus, so far claiming well over 300,000 lives, and more are continuing to die from it. When the whole world is at a critical junction due to this health crisis, we are deeply concerned for the livelihood of our people, and convey our good wishes for the safety of the Eritrean people, and the entire mankind.

There is no doubt that Independence Day is a day of pride and adulation for Eritrea, because it was truly a historic day in which our people achieved a great victory over the injustice and persecution under the hateful colonial occupation, which caused our people pain, tragedies and mass exodus. May 24, 1991 was an important milestone in the march of our people and their sovereign country to enter a new and promising era. Today, looking back to what happened to us in the past 29 years, we can only remember and honor our martyrs, and extend our salutations and appreciation to the wounded of the liberation war and to all the veterans who had a great role in achieving victory and freedom for our people, and we renew our covenant to them that we will follow their path with unrelenting determination.

Our Struggling People,

Despite the victory and the liberation of the national territory that has been achieved, and the world’s recognition of the national sovereignty of our country, the Eritrean people have not been freed from oppression and tyranny, and their tears and sorrows have not ceased. Our people had hoped to annually commemorate this day in a country in which peace, security, and freedom prevailed. Our people aspired to have a country without political prisoners and refugees. Unfortunately, our 29th anniversary falls at a worse period for Eritrea, in which its citizens live in dire conditions where there is a complete collapse of the economy, lack of basic services, disturbance in social relations, and continuing cases of violations of human rights in the absence of the rule of law, as well as the emergence of threats to national sovereignty and continued exodus of its people.

Needless to say, this anniversary calls for further intensification of the national struggle and the mobilization of the masses in order to achieve freedom, justice and lasting peace. The intolerable conditions in which our people live must be a call for all of us to rise for the occasion. This year shall be a strong impetus for cooperation and synergy among all forces of change in order to overthrow the dictatorial regime and put an end to the suffering of our people. With this vision, we in the Eritrean political forces continue serious dialogues to reach advanced common platform in order to save the country and achieve victory over the dictatorship.

On this great occasion, we appeal to the members of the Eritrean security forces, which, like everybody else, are victims of the dictatorial regime, to contribute with all other pro-change forces in the ongoing national struggle to save the Eritrean people and maintain national sovereignty.

This year’s Independence Day is also celebrated at a time when relentless attempts are being made by regional and international powers to interfere in the affairs of our country. Their declared and undeclared agreements with the dictatorial regime are for sure threatening Eritrea’s national sovereignty. This was apparent from those with expansionist aspirations claiming the “right” to have access to the Red Sea and attempting to achieve these old and renewed dreams at the cost of our people’s inalienable right. Opposing these dangerous indentations were also good people calling for the creation of good-neighborly relations based on mutual interests. In this context, as we celebrate the glorious Independence Day anniversary, we would like to reassure the entire world that the liberation of Eritrea that has been achieved through tireless struggles and unparalleled sacrifices cannot in any way be sidestepped and challenged. There is no need to emphasize our people’s readiness to make all the sacrifices for preserving the national sovereignty of our great land. At the same time, rooted in respect for our national sovereignty, we will continue to strive to create cooperative relations with all countries and achieve common interests of our peoples.

Long live free and independent Eritrea!

Glory and eternity to our martyrs!

 

Eritrean political forces:

 • Eritrean National Council for Democratic Change (ENCDC)

 • Eritrean National Front (ENF)

 • Eritrean People's Democratic Party (EPDP)

 • Organization Unity for Democratic Change (UDC)

 • Unity of Eritreans for Justice (UEJ)

 

ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ሓባራዊ ሃገራዊ ዕዮ ንምስልሳል ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ መስርሕ ዘተን ልዝብን መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዮሃና! እንቋዕ ናብ ዝኽሪ ናጽነት ኣብጽሓና ንብል።

ናይ ሎሚ ዓመት ዕለተ ናጽነት፡ ህዝብናን መላእ ዓለምን፡ ዛጊት ነቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ለኺፉ ልዕሊ 300 ሽሕ ህይወት ድማ ቀዚፉን ዝቐዝፍ ዘሎን ሓደገኛ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ ኣብ ተጠንቀቕ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ይውዕል ምህላዉ ብምዝካር፡ ንድሕነት ሰብኣውነት ብጠቕላላ ንድሕነት ናይ’ቲ ኣብ ሓደጋ ተቓሊዑ ዘሎ ህዝብና ድማ ብፍላይ፡ ሻቕሎትናን መልእኽቲ ሰናይ ምንዮትናን ነመሓላልፍ።

መዓልቲ ናጽነት፡ ንህዝብና ዘመን መግዛእታዊ ጭቆና ዘብቅዓሉ፡ ምረትን ስቅያትን፣ መስዋእትን ስደትን ኣብቂዑ፣ ሓድሽ መድረኽ ዝተኽፍተሉ ዕለተ ዝኽሪ ብምዃኑ፡ ኣዝዩ ክቡር መዓልቲ እዩ። በቲ ሓደ ሸነኽ ቀይዲ ዝበተኽናሉ፡ መዓጹ እሱራትና ዘርሓናሉ፡ ጽሩይ ኣየር ናጽነት ዘስተንፈስናሉ ዕለት ክኸውን ከሎ፣ በቲ ካልእ ከኣ ናጽነትና ክዉን ንምግባር፡ ዝተሰውኡ፡ ዝሰንከሉ፡ ጀጋኑና እንዝክረሉን፡ ኣብነቶም ንምኽታል መብጽዓ እንኣትወሉን ዕለት’ዩ። ዮሃና! እንቋዕ ነዚ ዕለት’ዚ ምዝካር ኣብቀዓና።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ!

ሃገርና ካብ መግዛእታዊ ቀይዲ ተገላጊላ ናጽነታ ዘረጋገጸት፡ ማሕበረሰብ ዓለም ብወግዒ ተፈላጥነት ዘረጋገጸላ ትኹን’ምበር፡ ሓርነት ህዝብና ጌና ኣይተረጋገጸን። ንብዓትን ሓዘንን ኣይተደምደመን። ኤርትራ ኣብ’ዚ ዕለት’ዚ ጌና ውሽጣዊ ሓርነት ህዝባ ዘይተረጋገጸላ፡ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት እትሳቐ ሃገር ኰይና እያ ትቕጽል ዘላ። ዕለተ ናጽነትና፡ መላእ ሓርነታት ህዝብና ኣብ ዝተረጋገጸሉ፣ ስደተኛታትና ተመሊሶም ኣብ ዝተጣየሱሉ፣ እሱራትና ኣብ ዝተፈትሑሉ፣ ርግኣትን ሰላምን ኣብ ዝሰፈነሉ፣ ልብና መሊእና ርእስና ኣቕኒዕና ኣብ እንንቀሳቐሰሉ ኩነታት ከነብዕሎ ባህግና ነይሩ። እቲ ህልዊ መሪር ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ። በዓል ናጽነትና፡ ቁጠባ ሃገርና ኣብ ዝፈረሰሉ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ማሕበራዊ ዝምድናታትን ኣብ ዝተበታተኸሉ፣ መሰላት ህዝብና ኣብ ዝተጋህሰሉ፡ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዝዓነወሉ፡ ልዑላውነትና ኣብ ዝተደፍረሉ ስደትናን ውርደትናን ከኣ ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ኩነት እዩ ዝብዕል ዘሎ። ዝኽሪ ናጽነትና ንጽንዓትን ንወሳኒ መድረኽ ቃልስን ክንዕጠቕ ክዕድም እዩ መጺኡ ዘሎ። ስለዚ ንሓርነታዊ ቃልሲ ንወደብ ንተዓጠቕ!

ናይዚ ዓመት’ዚ በዓል ናጽነትና እምበኣር፡ ውልቀ መላኺ ዝሰዓረሉ፡ ጭቆናን ስደትን ዘብቅዓሉ፡ ጐደና ዕቤትን ፍልጠትን እንሕዘሉ፡ ዝተሓደሰ መብጽዓ ቃልሲ እንኣትወሉን ተጋድሎና እነሕንነሉን ዕለት እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ንሕና ፖሊቲካዊ ሓይልታት፡ ነቲ ጀሚርናዮ፡ ዘሎና ዘተን ልዝብን ናብ ኣድማዒ ሓባራዊ ዕዮ ከነማዕብሎ ክንጽዕር ኢና። ዓቕምታትና ምስ ኩሎም ሃገራውያን ሓይልታት ብምጥርናፍ ህዝብን ሃገርን ብምድሓን ኣብ ኤርትራ ቅልጡፍ ለውጢ ንምርግጋጽ ቃልስና ቀጻሊ ክኸውን እዩ። በዚ መንፈስ’ዚ መሰረት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣስሚሩ ኣይግዛእን ብምባል፡ ንምውዳቕ ምልካዊ ስርዓት ክጸምድ፡ እቲ ከም ህዝቡ ዝተወጽዐ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ኣብ ጐድኒ ህዝቢ ወጊኑ ልዑላውነት ሃገር ክዕቅብን መሰል ህዝቢ ንኽረጋገጽ ክቃለስን ንጽውዕ።

ኣብዚ መዓልቲ ዝኽሪ ናጽነት፡ ከየልዓልናዮ ክንሓልፍ ዘይንኽእል፡ ሃለዋት ሃገርና ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መዳያት እዩ። ብመልክዕ ኢድ ምትእትታው፡ ኰነ ብቅሉዕን ዘይቅሉዕን ውዕላት፡ ወስታታት ኮነ ሽርሕታት፡ ንህላወን ቀጻልነትን ሃገረ ኤርትራ ዝህድድ ተርእዮታት ክንዕዘብ ጸኒሕናን ኣለናን። ሓሓሊፉ እውን ናይ ምስፍሕፋሕ ባህግታት ዝውንኑ ሓይልታት ከባቢና፡ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደገ፡ ናይ ወደባት ብጽሒት፡ ይግበኣና፡ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጐተ፡ ናይ ምዕምጣር ወኒ ከተኣናግዱን፣ ኤርትራውያን ደገፍቲ ንምርካብ ክጓየዩን፡ ሓይሊ ንምጥቃም ከወጣወጡን ጸኒሖም እዮም። ብኣንጻሩ ከኣ ናይ ኤርትራ ልዑላውነትን ናጽነትን ኣኽቢሮም፡ ምስ ናጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ሰላማዊ ዝምድና ብምፍጣር፡ ንሓባራዊ ረብሓታትን ዕብየትን ዝብህጉ ሓይልታት ምህላዎም፡ ብጋህዲ ክረኣዩ ጸኒሖምንኣለዉን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ እነኽብሮ ዘሎና ናጽነት፡ ከቢድ ዋጋ ዝተኽፍሎን ንድሕሪት ዘይምለስን ምዃኑ ንህዝብናን፡ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ከነረጋግጽ ንፈቱ። ሕጂ’ውን ትሕቲ ዝዀነ ታህዲድ ከም ዘይንብርከኽ፡ ልዑላውነት ሃገርና ንምዕቃብ፡ ከምቲ ታሪኽ ዝምስክሮ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክንከፍል ቅሩባት ምዃና ንገልጽ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርና ዘኽብሩን፣ ዝፈልጡን ፈተውቲ ኣብ ከባቢናን፣ ኣብ መላእ ዓለምን ምህላዎም ንፈልጥ። ምስዞም ናጽነት ሃገር ኣኽቢሮም ሰላማውን ሕውነታውን ዝምድናታት ክፈጥሩ ዝብህጉ ሓይልታት፡ ሓባራዊ ዕቤት ብዘረጋግጽ መንገዲ፡ ክንተኣሳሰርን ክንተሓባበርን ምዃንና ኣጸቢቕና ነረጋግጽ።

 

ኤርትራ ናጽነታን ሃገራዊ ክብራን ሓልያ ትንበር!

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና !

ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ:

 • ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

 • ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር

 • ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

 • ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

 • ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ

ብዜና ዕረፍቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ይገልጹ

ውፉይ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ፡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምስላፍ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሰን፡ ምስ ብጾቱ ዓበይቲ ሰውራዊ ቅያታት ዝሰርሐን ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ምልካዊ ስርዓት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊሙ ግዳይ ግፍዓዊ ተግባራቱ ኣብ ዝገበሮ ከኣ፡ ኣንጻር ምልኪ ወጊኑ፡ ንፍትሕን ንሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ከይተሓለለ ዝተቓለሰ እዩ።

ክቡር ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ እናነበረ እንከሎ፡ ብሕማም ምኽንያት ካብ እዛ ዓለም ብመስዋእቲ ብምፍላዩ ምዕራፉ፡ ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዓቢ ክሳራ ምዃኑ ብሩህ እዩ።

ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ምስ’ቲ ብዕረፍቲ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ዝተሰምዖም ከቢድ ክሳራ እንዳገለጹ ናይዚ መሪር ሓዘን ተኻፈልቲ ምዃኖም ይገልጹ። ንስዉእ ኣምባሳደር መንግስተ ሰማይ የዋርሶ፡ ንስድራቤቱ፣ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ንመላእ ደምበ ተቓውሞን ከኣ ጽንዓት ይሃብ።

 

ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

 

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ብመስዋእቲ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም

ዝተሰመዓና ሓዘን ክንገልጽ ንደሊ።
ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም ጸረ ደሞክራሲያዊ ባህርያት ህግደፍ ! ኢሉ ካብ ዝነጽጎን ኣብ
ደንበ ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራስን ካብ ዝጽንበርን ጀሚሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት
ኣመራርሓ ተርኡ ክጻወት ዝጸንሐ ውፉይ ተጋዳላይ እዩ። ስዉእ ኣምባሳደር ብፍላይ እኳ ነቲ ኣብ
ውሽጡ ኮይኑ ብዙሕ ዘለለዮ ስርዓት ህግደፍ እንታይ ንበሎ ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ምይይጥ መራሕቲ
ውድባትስርዓት ህግደፍ ቶታሊታርያዊ ስርዓት እዩኢሉ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ዝብል ገለጻ ናይ ኩሉ
ደላይ ፍትሒ መግለጺ ክኸውን ካብ ዝጸዓሩ ተቓለስቲ ሓደዩ። ብዘይካዚወፍሪ ዋርሳይ ይከኣሎ ወፍሪ
ባርነት እዩኢሉ ንእከይ ፕሮጀክት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ብትብዓት ዘቃለዐ ተባዕ ርበኛ እዩ።
ኣባላት ኤስደለ ብመስዋእቲ ሓርበኛ ሓውና ኣድሓኖም ዝተሰመዓና ሓዘን ዳግም እናገለጽና ንመዋቲ
መንግስተ ሰማያት ንቤተሰብን ፈተውትን ድማ ጽንዓ ይሃብ ንብል
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ 20 ለካቲት 2021

 

ጥሪ 1, 2021 ..

መዓልትን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ ከምዝብሃል እነሆ ኣረጊት ዓመት ሓሊፉ ብሓድሽ ዓመት ክትካእ ባህሪያዊዩሞ 2020 .. ድማ ናብ 2021 .. ዝሰጋገረሉ እዋን ኣቲና ንርከብ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ጨካን መግዛእቲ ፋሺሽታዊ ጉጅለ .... መሪርን ሕሱምን ህይወት ከተሕልፍ ኣደዳ ስቓይን መከራን ስደትን ብርሰትን ንካ ሰላም ዝተሓረምካ /ሰብ ኢኻ። ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዋጋ ከፊልካ ዘምጻእካዮ ነጻነት ናብ ሕሱም ባርነት ተለዊጡ ዓመት መጸ መነባብሮኻ እናኸፍኤ ወሎዶታትካ እናጸነተ ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ተሓሪምካ ህላወኻ ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝወድቀሉ ህሞት ተሳጢሕካ ትርከብ።

ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝብሃል ድማ እነሆ ዓመተ 2020 ኣብ ዓለምና ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕማም ኮሮና ዝብሃል ናይ ልዮናት ህይወት ክቐዝፍ ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ንህዝብና ምስቲ ዘለዎ ድኽነትን ክፉእ መነባብሮን ዝኾነ ዓይነት ቀረብ መድሃኒት ዘይርከቦ ሂወትን ተወሳኺ ንሞትን ብርሰትን ህዝብና ዘቀላጥፍ፣ ንፋሺሽታዊ ዕላማ ጉጅለ ህግደፍ ዘማልእ ሕማቕ ተርእዮ እዩ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራሲያዊ ለውጥን ድማ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ዓመታት ባህርያት ፋሺሽታዊ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ያስ ኣፈወርቂ ጹር ተራእዩዩ፤ ብስም ሰላም ምስ ቀዳማይ ምኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ዝተዋፈረሉ ህዝብና ዘይፈልጦ ምስጢራዊ እከይ ውዕል እነሆ ሎሚ ተጋሂዱ፣ ልኡላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከእቱ ንዕዘብ ኣሎና።

እቲ ብስቱር ምስ ኣቢይ ኣሕመድ እናተራኸቡ ዝውጥንዎ ዝነበሩ ናይ ኲናት ዕላማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ወያነን ተጀሚሩ ልዕሊ 40 መዓልታት ጌሩ። ፋሺሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ብምሉእ ሓይሉ ተሳቲፉ ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ኣእትዩ መንእሰያትና የጽንት ኣሎ።

ህዝቢ ኤርትራ ተገዲዱ ኣብ ዘይምልከቶን ዘይሕጋውን ኲናት ምእታው ሓዲሽ ኣይኮነን፣ እዚ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ያስ ኣፈወርቂ ንምሉእ ምክልኻል ሓይሊ ኤርትራን ዝተረፈ ተካኢ ወለዶን ኮነ ኢሉ ከጽንት ዝዓለመዩ፤ ንኤርትራን ህዝባን ድማ ህላወኦም ንምድምሳስ ዝተወሰነ ፋሺሽታዊ መደብዩ፣ ኣዝዩ ድቃስ ዝኸልእን ዘታሓሳስብን እዩ።

እምበኣርከስ ክቡር ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስቲ ሓይልታትን ኩሉ ደላይ ፍትሕን እዚ ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ቱብ ተመልኪትና ኩሉ ሓዲግና ብሓድነት ክንምክቶን ክንገጥሞን ውዓል ሕደር ዝበሃለሉ ሰዓት ኣይኮነን ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘለኻዮ ሃለዋት ኣዝዩ ጽንኩርን ሕማቕን ምዃኑ ርዱእ ኮይኑ ኣብዛ እዋንዚኣ ግን ኣብ ጎድኒ ህዝብኻ ተሰሊፍካ ንፋሺሽታዊ ጉጅለ ህግደፍ ክትጉሕፍ ህዝብን ሃገርን ከተድሕን ታሪኻዊ ሓላፍነት ኣሎካ፡ ኣጆኻ ትባዕ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ተቓወምቲ ሓይልታትን ኣብ ጎናኻ ኣሎ።

ኣብ ውሽጥን ወጻእን እትርከብ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ ንኣትዎ ዘሎና ሓዲሽ ዓመት 2021 .. ካብቲ ንዓመታት ዝሓለፍናዮ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ዝሓረሞ ሂወት ክቕየረልና፡ ዋናታት ሃገርና ኮይንና ዓዲ ሕግን ፍትሕን ጌርና ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ፍቕርን ስኒትን ዝሰፈኖ ሂወት ክነብር ውድብና ኤስደለ ሰናይ ትምኒቱ ክገልጽ እደሊ።

ብተወሳኺ ኣዚ ኣብ ዓለምና ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ለበዳ ኮሮና መድሃኒት ተረኺብዎ 2021 .. ናብ ንቡር ሂወት ንኣትወሉ ዓመት ክገብረልና እውን ንምነ።

ርሑስ ሓዲሽ ዓመት ይግበረልና

ዕንወት ንጸላእትና ህግደፍን ተሓባበርቱን

ዘላቒ ሰላምን ራህዋን ንህዝብና

ክብርን ሞጎስን ንሰማእታትና

ክፍሊ ዜናን ሓበረታን ኤስደለ

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ በብእዋኑ እናሻሕከረ ክመጽእ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ክሳብ ኣብ ብረታዊ ጎንጺ ተበጺሑ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ውድብ ኤስደለ ከም ፈታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ መጠን ዝተሰመዓና ዓሚቕ ሓዘን እናገለጽና ከም ደለይቲ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ከኣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ነንሕድሕዱ ብሓውን ዓረርን ክጣፋእ ረብሓ የብልናን እሞ ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ምሕጽንታና ነቕርብ።

እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ኲናት ሕድሕድ ብቐንዱ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ሕማቕ ኣጋጣሚ እኳ እንተኾነ፡ ናይቲ ብዘይካ ኣብ ህውከት ኣብ ሰላም ክነብር ዘይክእል ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ግሉጽ ኢድ ኣእታውነት እውን እናሓዘንና ንርኢ ኣለና። ብክፋእን ቅርሕንትን ዝተላዕጠጠ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ‘ጸወታ ተወዲኡ” (Game Over!”) ዝብል ሕልሙ ህያው ክገብር ኣብ ልዕሊ ልዑላዊት ኢትዮጵያን ብሄራታን ኢድ እናኣእተወ ሓዊ ወሊዑ ኣሎ። በዚ እኩይ ውዲት ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ተገዲዱ ናብ ኲናት ዝኣትወሉ ኣጋጣሚ እውን ዕጹው ኣይመስልን እሞ ብዓንተብኡ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዝስዕብ ህጹጽ መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ንደሊ።

ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወጻእን እትርከብ ህዝቢ ኤርትራ! ናይ’ዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ኲናት ቀንዲ መሳወሪ እቲ ንሰላሳ ዓመታት ድከትካ ዘስተየካ ባዕሉ ስልጣን ዝተቖጻጸረ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ስለ ዝኾነ ሕጂውን ኣብ ዘይምልከተካ ኲናት ከእትወካ እቶም ዝርካቦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሪፎም ዘለዉ መንእሰያት ክገፍፍ ከምዝቐነየ ተዓዚብና ኣለና። ንሕና ኤርትራውያን ዘዝዓኾኸ ኣብ ድፋዓት ብጥይት ክምንጠል ዝተፈረድና ኣይኮንናን። እቲ ጽቡቕናን ክብረትናን ዘይወሓጠሉ ዘራጊቶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ስራሕ ደው ከም ዝብል እንተዘይጌርና ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ጎረባብትና ሰላም ዝበሃል ነገር ክመጽእ ይኽእል እዩ ኢልና ኣይንርእን። ሓይልታት ምክልካል ሃገርና ኤርትራ ብረትካ ኣንጻር እቲ ወግሐ ጸብሐ ኣብ ኲናት እናደቕደቐ ብሩህ መጻኢ ዕድል ከይህልወካ ዝገብር ሰሎ ሰርዓት ህግደፍ ኣቕንዓዮ። ኣብ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ታሪኻዊ ተራኻ ተጻወት። ኢሰያስ ኣፈወርቅን መጋብርቲ እከዩን ደመኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ’ዚ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ፋሺሽታዊ መራሒ ግሉጽ ዘይኮነ ውዕላት እናኣተወ ንሉዑላውነት ኤርትራን ህዝባን ዝፈታትን ተርእዮታትን በጨቕታታትን ንርኢ ኣሎና። ምስ ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ ዝረገጸን መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዝገሃሰን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝግበር ስምምዓት ንረብሓ ኤርትራን ህዝባን ክኸውን ከምዘይክእል እምነትና እዩ። ሎሚ ንስርዓት ህግደፍ ዝድግፍ ኣካል ስቓይን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምንዋሕ ዓቢ ተራ ስለ ዝህልዎ ኣብ መስርዕ ጸላኢ ዝስራዕ ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን። እዚ ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና እናጎልሐ ዝኸይድ ዘሎ ምልክታት እውን ልዑላውነትና ንሓደጋ ዘሳጥሕ ምዃኑ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዉዑይ ኩነታት ድማ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኮይኑ ጸረ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡን ደው ምባሉ ኣትሪርና ንኹንኖ ጉዳይ እዩ።

ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡን ኣብ ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ ንሓደ መዓልቲ እውን ተወላዊሎም ኣይፈልጡን። ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈልዎ መስዋእቲ እውን ኣብ ታሪኽ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ። ንሕና’ውን ህዝቢ ትግራይ ብደሙን ኣዕጽምቱን ዘረጋገጾ ብሔራዊ መሰሉ ክኽበረሉ ኣብ ዝገብሮ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ጎድኑ ምህላውና ከነረጋግጽ ንደሊ። ብሓፈሽኡ ከኣ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ኲናትን መከራን ሓለፋ ዝኸፈለ ስለ ዝኾነ ደጊም ውግእን ወረ ውግእን ይኣክል። ፍልልያትና ክንፈትሕ እውን እንተዘይከኣልና ብሰላማዊ መንገዲ ንምምሕዳሩ ልቦና ከነጥሪ ይግባእ ንብል።

ኲናትን ህልቂትን ይኣክል

ሰላምን ርግኣትን ንውጹዓት ህዝብታት

ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና

ፈጻሚ ቤት ጽሕፍተ ኤስደለ - 7 ሕዳር 2020

 

 

ዓቢ ኤርትራዊ ጋዘጠኛን ሓርበኛ ተቓላስን ኣቶ ብርሃነ ወልደገብሪኤል ብዝሓደሮ ከቢድ ሕማም ብሰኑይ ዕለት 26/10/2020 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና።

እቶ ብርሃነ ወልደገብሪኤል (ብብርሃነ ሱዳን ናው ዝፍለጥ) ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ደኺመ ከይበለ ንነዊሕ ዓመታት ክቃለስ ዝጸንሐን፣ ሓደ ካብ’ቶም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩን ሃገራውያን ሓርበኛታት ኢዩ። ሞት ከምዚ ዓይነት ውፉይን ሓላይ ህዝብን ምሁር ኣካል፣ ንቤተ ሰቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኤርትራ ብሓፈሻ ንተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ዓቢ ክሳራ ኢዩ።


ሃገራዊ ተራ ሓርበኛ ብርሃነ ወልደገብሪኤል ኣብ ካርቱም ንስደተኛታት ብምጥባቕ ዝፈለመ ኾይኑ፡ ኣብቲ ከም ሳጓኡ ዝፍለጠሉ Sudan Now ዝብሃል ዓቢ መጽሔት ፍሉጥ ዓምደኛ ብምዃን ይሰርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝጀመሮ እዩ።
ብሞያ ጋዜጠኛ ዳኣ ይኹን እምበር ዕድሚኡ ምሉእ ደኺመ ዘይብል ተቓላሳይን ተጣባቓይ ሰብኣዊ መሰላትን'ውን እዩ ኔሩ።


ነፍስሔር ብርሃነ ወልደገብሪኤል፡ ንምውህሃድ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝዓለመ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት 2020 ኣብ ከተማ ሎንዶን ክካየድ ዝተሓስበ፡ ድሒሩ ግን ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ብቨርቹዋል ርክብ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ኣብ ምዕዋቱ ኣድማዒ ግደ ከም ዝነበሮ ኣብ መዛግብ ታሪኽ ህዝብና ንዘልኣለም ተዘኪሩ ክነብር ኢዩ።

ክቡር ሓውና ብርሃነ ኣብዚ ተሃዋሲ መድረኽ’ዚ ብሞት ክፍለየና ንሃገርና ኤርትራ ብቐሊሉ ዘይትካእ ዓቢ ክሳራ ኢዩ። ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰሎም ዕላማታት ንምዕዋት ቃልስና ቀጻሊ ምዃኑ ብምርግጋጽ፣ ኣምላኽ ነፍሱ ይምሓር፡ ንስድራቤቱን ኩሎም ብጾቱን ፈተውቱን ድማ ጽንዓትን ኣኻእሎን ይሃበና።


ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ

30 ጥቅምቲ 2020

ደምዳሚ መግለጺ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ (ኤስደለ) 23 ጥቅምቲ 2020

ካብ ዕለት 14-15 ጥቅምቲ 2020 ሻሙናይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት፡ ኤስደለ ተኻይዱ።

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሙሉእ ዓለም ወሪዱ ዘሎ ተላባዒ ሕማምን ነቲ ኣኼባ ከምልሙድ ብኣካልን ኣብ ዕለቱን ከይካየድ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘሕደረ እኳ እንተኾነ ሰብና ዘበን ዘምጸኦ ሓዲሽ ተክኖሎጂ ክለማመድ ዘኽኣለ ኣጋጣሚ እውን ኔሩ ክበሃል ይከኣል።

ህዝባዊ ጻውዒት

ኣቲናዮ ዘለና ህሞት ብሰንኪ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ከሻቕለና ዝጸንሐ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስእነት ፍትሕን ልዕልነት ሕግን፡ ዝኸኣለ ሃጽ ኢሉ ዝጠፍኣላ፡ ጠዋሪ ዝደልዩ ሽማግለታትን መዓንጣ ዘይቆጸሩ ቆልዑን ዝበዝሕዋ ሃገር ኮይና ጸኒሓ እያ። ሕጂ ከኣ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ንባዕላ እታ ሃገርን ልዑላውነትናን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣትዉሉ ኩነታት ኣቲና ምህላውና ኣስሚሩሉ። በዚ ኣጋጣሚ መንግስቲ ህግደፍ ነቲ ከም ናይ ሸቐጥ ኣቕሓ ከንብሮን ክሰቕሎን ንዝውዕል ዘሎ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ፡ ክብርና ናብ ንቡር ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ ክብል በዚ ኣጋጣሚ ጻውዒቱ የቕርብ ኣሎ።

ሃገራውን ከባብያዊ ኩነታት ብዝምልከት፥

ኣብ መንጎ ኣመሪካን ተኸተልቱን ብሓደ ሸነኽ፡ ቻይናን ተኸተልቶምን ከኣ በቲ ካልእ ሸነኽ ኣብ ዞባና ልዕልነት ከረጋግጹ ንዝደልዩ ተወዳደርቲ ዝግበር ዘሎ ናይ መን ዓብለለ ውድድራት ዞባና ይሕመስ ኣሎ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብቑጠባ ይኹን ብፖለቲካ ኣብ ሰንከልከል ስለ ዝጸንሓ ነቲ በዞም ናይ ዞባና ጎብለላት ዝወርድ ተጽዕኖታት በዲሆም ኩሉ መዳያዊ ልኡላውነቶም ሓልዮም ክኸዱሉ ዝኽእሉ ብቕዓት ኣይጸንሐን። ስለዝኾነ ከኣ ወይ ናብ ዝያዳ ዝኸፈለ ወይ ናብ ዝያዳ ዘፈራረሐ ይገላበጡ ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ሓደገኛ ኩነታት ድኻ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሊሱ ናብ ድኽነት ይሽመም ኣሎ። እዚ ተርእዮዚ ብፍላይ ንኽልተ ጎረባብትና - ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣሻቒሉ ዘሎ ኩነታት እዩ። ሓያላት ሃገራት መን ኣብ ስልጣን እንተመጸ’ዩ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጽምኣትና ዘርውየልና እናበሉ ኣብ ዞባና ክሰርሑን ክፍንጥሑን ይረኣዩ ኣለዉ።

ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ቅልውላው ንኣሻሓት ኤርትራውያን ኣሻቒሉ ኣሎ። ንልዕሊ ሰለስተ - ኣርባዕተ ወለዶታት ኣብ ሱዳን ሰፊሩ ዘሎ ህዝብና፡ ሎሚ ኣይሃገርካን ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝኸይድ ዘሎ ምፍንቓልን ቅትለት ኣጸቢቕና ንኹንኖ ጉዳይ እዩ። ሱዳን ከም ፈታዊት ህዝቢ ኤርትራን ሰውራናን፡ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ብሰላም ክዓርፍን ለዋህ ህዝቢ ሱዳን ቅሳነት ክረክብን ናይ ዘወትር ትምኒትና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እውን እንተኾነ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ።

/ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንነጀው ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ትንፋስ ረኺቡ ምስ ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ሕጹኖት ከምዘሎ ንርኢ ኣለና። ካብ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኲናትን ዕንወትን እንተዘይኮይኑ ናይ ሰላምን ህንጸትን ምኽሪ ክረክብ ከምዘይክእል ግን ፍሉጥ’ዩ። እነሆ’ውን ብተግባር ንሪኦ ከምዘለና እቲ ብስም ጽገና ናብ ስልጣን ዝመጸ ስርዓት ኢትዮጵያ፡ ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ቀንዲ መሓዝኡ ጌሩ ካብ ዝምርሽ ንነጀው ንኢትዮጵያ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ሕድሕድ ብሄራዊ ምንጽጻግን ኲናት ሕድሕድን የምርሓ ኣሎ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ዘይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠቅም ኣይክእልን። እኳ ደኣስ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራን ኢሰያስ ኣፈወርቅን ሕቖን ከብድን ኣብ ዝኾኑሉ እዋን፡ ኣቢይ ኣሕመድ ምስ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሕግብግብ ምባሉ ስደትን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ዘጋድድን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ክወድቕ ዝገብር ኩነታት ከይፍጠር ኣዚና ንፈርሖ ጉዳይ ምዃኑ ከይገለጽና ክንሓልፍ ኣይንደልን።

ኣብ ክሊ ከምዚ ዝበለ ተሃዋሲ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕገ-መንግስቲ ዝሃቦም መሰሎም ተጠቒሞም ህዝባዊ ምርጫ ብሰላም ኣካይዶም ክልላዊ መንግስቲ መስሪቶም ኣለዉ። ምእንቲ ከምዚ ዝበለ መሰል ክረክብ ኣሻሓት መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ክግዛእን ደሞክራሲያዊ መሰላቱ ተጓናጺፉ ህዝባዊ ምርጭኡ ኣካይዱ ብቖጽሊ ዘውደቐሉ መራሒ ክመሓደር ዘለዎ ባህግን ድሌትን ክብ ዘብል ተርእዮ ስለ ዝኾነ እንቛዕ ሓጎሰኩም ክንብል ንደሊ። ብፍላይ ከኣ ምስ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ተታሓሒዙ ዝረአ ዘሎ ምትሕግጋዝ ክልቲኡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣዚና ንኾርዓሉን ንሕበነሉን ምዃኑ እናገለጽና ተጠናኺሩ ክቕጽል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ምዃንና ክንገልጽ ንደሊ።

ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ

ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ካብቲ ዝጸንሖ ፋሕ ዝበለ ሃለዋት ወጺኡ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ናይ ሓባር ሓይሊ ዕማማት መስሪቱ ምንቅስቓስ ምጅማሩ ጻዕሪ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ምዃኑ ብምእማን ውድብና ከም ወትሩ ነዚውን ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ከበርኽ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ድሉው ምዃኑ እገልጽ። እዚ ተበጺሑ ዘሎ ምውህሃድ ግን ገና ዕሸል ኮይኑ ብፖለቲካዊ ፕሮግራምን ሕገ-ህንጻን ዝተነድቀ ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ክንክን ይደሊ። ስለዚ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣዎንታዊ ድርኺት እምበር ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝኾነ ንድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ፈተነታት ካብ ምግባር ምቑጣብ ከምዘድሊ ኣትሪሩ ይምሕጸን።

ውድባዊ መደባትና

ውድብና ኤስደለ ኣብዚ ህዝብን ሃገርን ኣብ ምድሓን እንገብሮ ወፍሪ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣሓት ውድባት ተጠራኒፉ፡ ተዛሪቡ ዘስምዕ ሰሪሑ ዘድምዕ ውድብ ንምፍጣር ዘካይዶ ዘሎ ዘተታት ኣበርቲዑ ክቕጽለሉ ወሲኑ ኣሎ። ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ ካብ ኣብ ንቡር እዋን እንገብሮ ሕድገታት ንላዕሊ ክንገብር ዝሓተና ምዃኑ እናገለጽና ውድባትና ሒዘነኦ ዘለዋ ፖለቲካዊ ፕሮግራማትን ኣብ ሕድሕድ ዘለና ወድዓዊ ይኹን ባዕላዊ ገምጋማትን ልዕሊ ልዑላውነት ሃገርና ክስራዕ ስለ ዘይግባእ፡ እዛ ልዑላውነት ህዝባን መሬታን ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ሃገርና ንምድሓን ኩሉ ዝከኣለና ሓድነታዊ ጻዕርታትን ሓባራዊ ስራሓትን ከነዕዝዝ ጻውዒት ነቕርብ።

ሓፈሻዊ፥

ለውጢ ብውሽጢ’ዶ ብደገ ይመጽእ? ለውጢ ብነባራት ተቓለስቲ’ዶ ወይስ ብመንእሰያት ይመጽእ? ዝብሉ ክትዓትን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብሃይማኖትን ኣውራጃታትን መንቀሊ ዝገብር ክትዓት ካብ ሓዲድና ከዘናብለና እንተዘይኮይኑ ጣቋ ዘለዎ ኣይኮነን ንብል። ለውጢ ብውሽጢ እዩ ዝመጽእ ኢልና ብደገ ዝግበር ቃልሲ ደው ኣይነብልን። ብደገ እዩ ዝመጽእ ኢልና እውን ነቲ ብውሽጢ ዝግበር ቃልሲ ክንዓጽፍ ኣይግባእን። ኩሉ ምእንቲ ፍትሕን ደሞክራስን ግዝኣተ ሕግን ክሳብ ዝኾነ ነንሕድሕዱ እናተመጋገበ ዝኸይድ እምበር እቲ ሓደ ነቲ ካልእ እናነጸገ ክኸይድ ዝግባእ ኣይኮነን። ሃገርና ኤርትራ ኣደ ብዙሓት ብሔራትን ሃይማኖታትን ከም ምዃና መጠን ድማ ብሃይማኖት ይኹን ብኣውራጃ ነቲ ሓደ ኣይትቐርብ ነቲ ካልእ ኣይትርሕቕ። ካብዚ ወጻኢ ዝሓስብ እንተልዩ እሞ ንኤርትራ ናይ በይኑ ክገብራ ዝደሊ እንተልዩ፡ ንዑኡ ትኸውን እውን ከምዘይረኽበላ ክርዳእ ይግባእ ንብል።

መራኸቢ ብዙሓን ብዝምልከት

ህዝባዊ መራኸቢታት ከም ሎሚ ኣይሰሰናን። እዚ እቲ ኣዎንታዊ ሸነኹ ኮይኑ ዘሕልፈኦ ፕሮግራማት ግን ረብሓ እቲ ውጹዕ ህዝብና ማእከል ዝገበረ እምበር ህግደፍ ክምዝምዞ ዝኽእልን ነንሕድሕድና ከናቑተና፡ ምስ ጎረባብትና እውን ከባእሰና ዝኽእልን መደባት ካብ ምሕላፍ ክቑጠቡ ንምሕጸን። ብዘይካ'ዚ ዝያዳ ቆላሕታ ክገብራሉ ኣለወን እንብሎ ጉዳይ ከኣ፡ መንእሰያትና ብባሕርን ጣሕርን ሓሊፎም ኣቶም ዕድል ዝገበሩ ኣብ ርጉእ ሃገራት እውን እንተሰፈሩ፡ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ይትረፍዶ ክትምኮሮ ከትዛረበሉ እውን ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ፡ እንተኾነ ብዝከኣለና ክንሕግዝ እንተዘይክኢልና ድማ ጸገሞም ተረዲእና ሰብኣዊ ርህራሄ መታን ከነርኢ ከስተምህሩ ይግባእ ንብል። ከምኡ ምግባር ሰብ ምዃን እምበር ካልእ ወጻኢ ዘየድልዮ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ጎድኒ እቶም ኣብ ሽግር ዘለዉ መንእሰያትና ደው ክንብል ይግበኣና ንብል።

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና

ውድቀት ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ

ምሕዝነት ውጹዓት ህዝብታት ይደልድል!

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ ጥቅምቲ 2020

berhane flowers2.png Adhanom Ghebremariam.png berhane flowers.png

ببالغ الحزن والأسى تلقت القوى السياسية الإرترية نبأ وفاة السفير المناضل/ أدحنوم قبري ماريام، بعد معاناة من المرض في مكان إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

التحق هذا المناضل المخلص في ريعان شبابه بالجبهة الشعبية لتحرير إرتريا، وأدى مع الكثيرين من رفاق النضال دورًا وطنيًّا بارزًا إبان مرحلة النضال من أجل الاستقلال الوطني. وبعد أن خان النظام الديكتاتوري أهداف الشعب الإرتري، وبدأ يذيق شعبنا صنوفًا من القهر والاضطهاد، وقف المناضل أدحنوم ضد الديكتاتورية، وواصل النضال دون كلل حتى لحظة وفاته من أجل تحقيق العدالة والحرية للشعب الإرتري.

لاشك بأن رحيل السفير المناضل عن دنيانا يعد خسارة فادحة لكل الإرتريين المناضلين من أجل العدالة.

وفي الوقت الذي تعرب فيه القوى السياسية الإرترية عن بالغ حزنها على وفاة المناضل أدحنوم قبري ماريام، تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الفاضلة وإلى الحزب الديمقراطي الإرتري ومعسكر قوى المعارضة الوطنية كافة، راجية من الله أن يتقبله بقبول حسن.

القوى السياسية الإرترية

 

تابعنا بكل أسف منذ صباح الرابع من نوفمبر 2020م ما ورد من بيانات رسمية وتصريحات في وسائل إعلام الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والحكومات الإقليمية في كل من إقليمي تجراي وأمهرا تشير إلى اندلاع معارك في إقليم تجراي.

ونحن في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي نعبر عن أسفنا البالغ لاندلاع هذه المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإثيوبي من آثار جائحة كرونا، واجتياح الجراد الصحراوي مساحات شاسعة في المنطقة، وإلحاق أضرارٍ بالغة بالمحاصيل الزراعية.

إن الشعب الإرتري وقواه السياسية والمدنية المعارضة ظلت تراقب بدقة التطورات السياسية في إثيوبيا وتعقيداتها، لاسيما تدخلات نظام إسياس السافر في الشأن الداخلي للجارة إثيوبيا، وظللنا نحذر في الوقت ذاته من الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على شعبنا وبلادنا وسيادة إرتريا ووحدة ترابها الوطني جراء هذا المسلك اللامسؤول للنظام الإرتري.

إن الحقيقة التي ندركها ويدركها العالم كله هي إن الأوضاع السياسية المتسارعة في إثيوبيا بالتوازي مع عمليات التسليح الجارية لمختلف الجماعات الإثيوبية ستدخل البلاد والمنطقة في صراعات مدمرة.

ونود أن نؤكد في هذه السانحة على أن الشعب الإرتري وقواه الوطنية يأسفان على اندلاع المواجهات العسكرية بين الأشقاء في إثيوبيا، والتي نعتقد بأنها ستقف حائلًا أمام عملية التنمية والإستقرار فيها. وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي قد تستغرقها الحرب الأهلية، فإنها ستتسبب حتمًا في فقد الأرواح، والممتلكات، وتهدم البنى التحتية التي يصعب تقديرها وتعويضها بسهولة. كما أن الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وحكومة إقليم تجراي ستنعكس مآلاتها السيئة على كل الشعوب الأثيوبية، وعلى كافة شعوب المنطقة.

وقبل أن تقضي هذه الحرب على حياة عشرات الآلاف من الأبرياء، وتتوسع في أراضي إقليمي تجراي والأمهرا، وتلحق بها أقاليم إثيوبية أخرى، ندعو الطرفين إلى ممارسة أعلى درجات ضبط النفس، ووقف العدائيات والحرب، وتغليب منطق الحوار، والدخول في أسرع وقت ممكن في محادثات سلام من أجل حل الخلافات بينهما، وتجنيب الشعب الأثيوبي والمنطقة مزالق هذه الحرب.

كما ندعو الإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بزيادة مساعيهما لوقف هذه الحرب وحل الخلاف بين الطرفين بالطرق السلمية. وإننا في المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي وكافة المناضلين الإرتريين من أجل العدالة، سنظل نشجع وندعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء الصراع المسلح الدائر حاليًا في البلاد والجنوح نحو السلام.

ومن بين أحد أهم الأمور التي لا نود تجاوزها هنا دون الإشارة إليها هو أن النظام الدكتاتوري في إرتريا لديه صلة قوية بما يجري بين الطرفين من تصعيد، وهناك احتمالات كبيرة بأن تشكل الأراضي الإرترية منطلقا لهذه الحرب. وبالتالي الآن أيضًا وكالمعتاد فإن بلادنا قد تدفع ثمنًا باهظًا في حرب ليس لها دخل فيها.

لذا، فإن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي يدعو قوات الدفاع الإرترية إلى عدم التورط في معركة لا تعنيها، ورفض توجيهات النظام الديكتاتوري الساعية لتوريط الجيش الإرتري في معركة غير معركته، وفي أرض وقضية لا دخل له فيها، وإن كانت هناك دواعي للتدخل ينبغي أن تكون لحقن الدماء وليس لإراقتها، ويكفي شعبنا الإرتري ما خسره حتى الآن في حروب النظام البائس العبثية.

ونناشد بالتالي في ظل هذا الواقع كل المنظمات الدولية المعنية، والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وحكومة إقليم تجراي حماية الإرتريين وترحيلهم إلى مناطق أكثر أمنًا، حتى لا يكونوا ضحايا لأية مواجهات قد يتطور إليها الصراع بين الطرفين.

المكتب التنفيذي

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

5 نوفمبر 2020

 

عقد المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية اجتماعه الدوري الثالث خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2020. وكان هذا الاجتماع مقررًا عقده في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن انتشار جائحة كورونا حال دون ذلك.

في بداية أعماله استمع المجلس إلى تقارير سكرتارية المجلس المركزي والهيئة التنفيذية وهيئة المراقبة والمتابعة، وناقش بإسهاب محتوى كل تقرير، إذ وقف على مدى تنفيذ مقررات وتوصيات الاجتماع الدوري الثاني للمجلس، كما وقف على مجمل الأداء التنظيمي خلال العام المنصرم. كما تناول الجوانب الإدارية بالشفافية والموضوعية، مشيدًا بأداء فروع التنظيم حول العالم. وفي هذا السياق دعا المجلس إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم روح العمل الجماعي في التنظيم، دون الإخلال بالعمل المؤسسي والانضباط التنظيمي، وتفعيل الأطر التنظيمية. واتخذ الاجتماع عددًا من القرارات بغية تحقيق ذلك.

وقد توقف الاجتماع مطولًا عند الأوضاع الراهنة في إرتريا، حيث ناقش بإسهاب حياة المواطن الإرتري في ظل حكم الطغمة الاستبدادية. وقد أكد الاجتماع على أن هذه الطغمة حرمت شعبنا من أبسط حقوقه الإنسانية، وجعلته يعيش في ظروف مأساوية أكثر من أي وقت مضى. كما أدان الاجتماع الطغمة الديكتاتورية لتعريضها سيادتنا الوطنية للخطر، وذلك في سبيل إطالة أمد حكمها. ورأى الاجتماع بأن سعي هذه الطغمة وراء اختلاق الحروب وإشعال الفتن في دول الجوار يأتي في سياق أجندتها المشبوهة، والتي ستسبب في إلحاق الأذى بشعبنا وبوطننا. وعليه ناشد الاجتماع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المهتمة بالأمن والسلام العالميين، لممارسة الضغط على الطغمة الديكتاتورية في إرتريا حتى لا تتكرر تجربة الحرب العبثية التي دارت رحاها في 1998م، ويورط شعبنا في أتون حرب لن يَجْنِ منها شعبنا أية مصلحة. كما دعا الاجتماع دول الجوار والمجتمع الدولي إلى الالتفاف إلى معاناة شعبنا في ظل الحكم الديكتاتوري الجائر في بلادنا.

أعرب المجلس عن قلقه الشديد لما يتعرض له شعبنا من حصار ظالم بحجة جائحة كرونا، وما يعانيه من مجاعة جراء ذلك، دون أن يحرك النظام ساكنًا إزاء تلك المعاناة، وفي ظل تعتيم إعلامي تام. وأكد الاجتماع على أن هذا النهج يأتي استمرارًا لسياسيات النظام على مدى ثلاثة عقود مضت، حيث نجمت عنها أضرارٌ بالغة في حياة شعبنا على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فعلى الصعيد الاجتماعي تبنت الطغمة الديكتاتورية الحاكمة، كا يعرفه كافة المهتمين، سياسة تفريغ إرتريا من الفئة المنتجة من خلال دفع الشباب إلى مغادرة البلاد بحثًا عن ملاذ آمن. وانطلاقًا من إدراكه لهذا النهج المدمر للطغمة الحاكمة واستنادًا على الرؤية الاستراتيجية لتنظيمنا، دعا المجلس المركزي كافة قوى التغيير إلى حشد الطاقات وتصعيد النضال لإحداث تغيير جذري في إرتريا بإسقاط النظام القائم وإقامة دولة تسودها العدالة والسلام والاستقرار ، تحقق لمواطنيها الرخاء والرفاهية.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة شعبنا باستمرار، يواصل فيه النظام الديكتاتوري في علاقاته المشبوهة مع الحكومة الإثيوبية، على خلفية ما سمي بـ "اتفاقية السلام" بين البلدين، وقد أدان المجلس المركزي ما ظل يصرح به رأس النظام منذ ذلك الحين في أكثر من مناسبة من مواقف تعكس توجهه التآمري الذي ينال بوضوح من السيادة الإرترية، ويستهين بالتضحيات الباهظة التي قدمها شعبنا مهرًا مستحقًّا لتحقيق استقلاله وكرامته الوطنية. ليس هذا فحسب بل درج النظام على مدى ثلاثة عقود على انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية لشعبنا، فزج بالآلاف في السجون والمعتقلات دون محاكمات، وفرض الخدمة الإجبارية المفتوحة على الشباب مما دفع بمئات الآلاف منه إلى مغادرة البلاد مرغمين. وبالرغم من أن قضايا الحريات وحقوق الإنسان وحكم القانون وتحقيق الاستقرار وتأمين الخدمات الأساسية والتنمية من أولويات أي دولة في أي مجتمع، إلا أنها تُعَدُّ ترفًا في بلادنا في ظل نظام إسياس.

وحول أوضاع المعارضة الإرترية أشاد المجلس بروح المسؤولية الوطنية والتوافق السائد بينها في هذه المرحلة. وسعيها الجاد نحو خلق أطر مشتركة فيما بينها تسهم من خلالها في رفع وتيرة العمل الوطني المعارض للاضطلاع بدورها

وفي هذا الاتجاه درس المجلس بعمق نتائج الحوارات التي تمت بين تنظيمنا وبعض تنظيمات المعارضة الإرترية، وأكد على أهمية هذه الحوارات مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها. إلا أنه، في الوقت نفسه، شدد على أهمية الوقوف على التجارب السابقة في هذا السياق بعمق بغية تلافي تكرار النماذج الفاشلة، مع التأكيد على ضرورة ابتداع أساليب من شأنها تعزيز العمل الوطني المشترك بين قوى المعارضة الإرترية، حتى تتمكن من التصدي بجدارة للتحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل شعبنا وبلادنا. وقد أعرب الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المركزي عن استعداد جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية القيام بما يليها، داعيا القوى السياسية والمدنية الإرترية عامة لتوحيد وحشد الطاقات والقدرات لإحداث النقلة النوعية التي يتطلع إليها شعبنا منذ عقود، خصوصا أن الفرصة تبدو مواتية في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

وبما أن المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي يعتبر أكبر مظلة وطنية تضم تنظيمات وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية وطنية وممثلين عن الجاليات الإرترية، فإن التقارب الذي يحدث بين المكونات داخل هذه المظلة يُعد دافعًا لوحدة بين مختلف القوى السياسية، فضلًا على أنه يحد من تكاثر القوى السياسية ويقوي من تماسك وفعالية المجلس الوطني الإرتري. وانطلاقا من هذه القناعة قامت جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية بمبادرة في هذا الاتجاه، وشكلت لجنة مهمتها الحوار مع القوى الوطنية داخل وخارج المجلس الوطني لبحث آفاق العمل من أجل حشد الطاقات الوطنية. وفي هذا السياق أشاد المجلس بتقرير لجنة الحوار الذي تضمن شرحًا وافيًا لما وصلت إليه الحوارات. وبناءً عليه وضع خطة عملية تسهم في تطوير العمل الوحدوي وتدفعه قدمًا إلى الأمام.

تناول الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المركزي لجبهة الإنقاذ بعمق الأوضاع السائدة في دول الجوار بشكل خاص وفي منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر بشكل عام وما تشهده المنطقة من صراعات جيو-سياسية وتأثيراتها على حاضر ومستقبل إرتريا.

وفي هذا السياق وبعد استعراض الأوضاع في إثيوبيا والخلاف القائم بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم تقراي، واتساقًا مع موقف تنظيمنا بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة، وباعتبار أن ما يجري في إثيوبيا يُعدُّ شأنًا داخليًّا إثيوبيًّا، استنكر الاجتماع بشدة التدخلات التي يقوم بها النظام الديكتاتوري الإرتري في الشأن الداخلي لإثيوبيا. كما ناشد الاجتماع الأطراف الإثيوبية إلى السعي من أجل حل خلافاتها بما يخدم مصالح الشعب الإثيوبي الشقيق ومكوناته المختلفة وتحقيق السلام والاستقرار فيها. كما ناشد الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المركزي السلطات الإثيوبية المعنية بحماية المواطنين الإرتريين المقيمين في إثيوبيا، وفي مقدمتهم أعضاء المعارضة الوطنية الإرترية الذي يناضلون من أجل التغيير الديمقراطي في بلادهم، من ملاحقة أجهزة النظام الإرتري القمعية.

كما قام المجلس المركزي بتقييم الوضع السياسي القائم في السودان، وأعرب عن أمله في أن يتمكن السودان الشقيق من تجاوز هذه المرحلة الحرجة في تاريخه، ويحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني من وحدة وحرية وأمان، مؤكدًا على أن ذلك سيكون له دورٌ كبير في استقرار وأمن المنطقة. وقد عبر المجلس المركزي عن أسفه الشديد للأحداث المؤسفة التي يشهدها شرق السودان والصراعات المحتدمة فيه، داعيًا جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والسعي من أجل حل الخلافات بالحوار. وفي هذا السياق أعاد اجتماع المجلس المركزي إلى الأذهان ما ظل يتردد لدى قطاعات واسعة من أبناء الشرق في السودان وداوئر مختلفة بأن قرائن عديدة تشير بقوة إلى تورط الطغمة الديكتاتورية في إرتريا في تأجيج الصراعات بين المكونات الاجتماعية في شرق السودان، وذلك بغية زعزعة الاستقرار في السودان عبر خلق الفتن بين تلك المكونات. وقد ناشد المجلس المركزي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية القيادات السياسية والأهلية في شرق السودان، والذي نعتبره العمق الاستراتيجي لإرتريا، وتربطنا بأهله وشائج الدم والقربى والمصير المشترك إلى تغليب صوت العقل والحكمة والسعي عبر الحوار إلى إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. كما أعرب عن دهشته من مزاعم بعض الأطراف السودانية التي تتهم فيه فصائل المعارضة الإرترية واللاجئين الإرتريين بالتورط في الصراع الدائر في شرق السودان. وقد أكد المجلس المركزي بأن التاريخ الطويل لتواجد اللاجئين الإرتريين الذين أجبرهم الاحتلال الإثيوبي أولًا ثم الحكم الديكتاتوري الجائر بعد التحرير إلى اللجوء إلى السودان، وتواجد الفصائل الوطنية الإرترية على مدى عقود في السودان، يثبت بما لا يدع أي مجال للشك، بأنهم كانوا ولا يزالون ينأون بأنفسهم عن التورط في الشؤون الداخلية للسودان الشقيق، مع حرصهم الدائم على الحفاظ على تماسك نسيجه الاجتماعي وصيانة وحدته الوطنية.

وحول الأوضاع الإقليمية والدولية دعا المجلس المركزي أطراف النزاع في اليمن وليبيا إلى الحوار وحل الخلافات بينها بالحوار وبالطرق السلمية وإنهاء حالة الحرب التي يدفع فاتورتها الشعبين اليمني والليبي.

وبخصوص اللاجئين الإرتريين أعرب المجلس المركزي عن شكره للسودان وإثيوبيا واليمن على استضافتهم على أراضيهم، كما عبر عن تقديره أيضًا لكافة الدول والحكومات والمنظمات حول العالم التي تفاعلت مع قضايا اللاجئين الإرتريين، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة بتقديم المزيد من الدعم اللازم لهم. كما أهاب المجلس بالسلطات الليبية تأمين حياة اللاجئين الإرتريين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ويتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم على أيدي عصابات البشر. وتقديم ملفاتهم للمنظمات المعنية لمعالجة أوضاعهم بما ينسجم مع مواثيق حقوق الإنسان.

ودعا الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المركزي شعبنا في الداخل وفي دول المهجر وكافة القوى الوطنية المعارضة والمنتسبين لقوات جيش الدفاع الإرتري والأجهزة الأمنية والإدارات المدنية للعمل من أجل الخلاص من النظام الديكتاتوري القائم وإنقاذ إرتريا وشعبها منه للحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها السيادة الوطنية التي يتلاعب بها النظام.

وفي ختام أعماله وضع برنامج مرحلي وانتخب الاجتماع سكرتارية المجلس المركزي والهيئة والتنفيذية وعضوين في هيئة المراقبة والمتابعة.

 

النصر للنضال العادل لشعبنا!

السقوط للطغمة الديكتاتورية الحاكمة!

المجد والخلود لشهدائنا

 

الاجتماع الدوري الثالث للمجلس المركزي

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

19 أكتوبر 2020

 

 

 

 

 

 

 

نعي أليم بوفاة المغفور له بإذن الله

صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه

 

تلقى المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي بكل حزن وآسى وبتسليم بقضاء الله وقدره نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وإذ يتقدم المجلس الوطني عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الكويتي الشقيق وللأمة العربية جمعاء بهذا الفقد الجلل يعرب عن امتنان شعبنا الإرتري وقواه الوطنية وقوف الفقيد الراحل وحكام دولة الكويت الراحلين، وكذلك حكومة دولة الكويت الشقيقة ومؤسساتها الإعلامية والإغاثية إلى جانب شعبنا إبان نضاله من أجل الاستقلال والتحرر من الاستعمار الإثيوبي، وتقديم كل أشكال الدعم لثورتنا المجيدة.

رحم الله الفقيد الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المكتب التنفيذي

للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

30 سبتمبر 2020

 


حققت إرتريا استقلالها وسيادتها الوطنية بعد نضال مرير وطويل، قدم شعبنا خلالها تضحيات مادية ومعنوية جسيمة، إلا أنه للأسف الشديد تم تبديد آماله وتطلعاته بسبب سياسات الطغمة المستبدة التي جلست على سدة الحكم عنوة وتحكم البلاد لعقود بدون دستور وفي غياب تام لسيادة القانون، وأصبح واضحًا للجميع بأن هذه الطغمة تقود إرتريا نحو التفكك والانهيار.

وانطلاقًا من إدراكهم لهذا الواقع، ظل الوطنيون يقامون النظام باستمرار، وبأشكال منظمة وغير منظمة. كما بذلت جهودٌ متواصلة لتوحيد القوى الوطنية. وفي هذا السياق كان من المقرر أن تعقد قوى المعارضة الإرترية لقاءً في لندن بالمملكة المتحدة في مارس الماضي، بدعوة من مؤسسة النشر والتعليم الإرترية هناك، تحت شعار ( وحدة القوى السياسية ضمان لإنقاذ الشعب والوطن ). إلا أن هذا اللقاء لم يتم كما كان مقررًا، بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا (Covid-19)، إلا أن القوى السياسية حاولت تجاوز الظرف الذي حال دون انعقاد ذلك اللقاء الهام، من خلال عقد لقاءات متتالية استمرت لشهور، عبر وسائط التواصل الحديثة. وكنتيجة لتلك اللقاءات تعلن لكافة أبناء شعبنا وأصدقائه بأنها توصلت إلى تفاهمات حول التنسيق في مجالات هامة متعلقة بالاوضاع الإرترية والبرامج المشتركة للقوى المعارضة. ويمكن إجمال أهم الأسباب التي كانت حافزًا للتوصل إلى التفاهم من أجل التنسيق في النقاط التالية :

 • الضرورة الحتمية لحشد طاقات القوى السياسية للتصدي للمهمة العاجلة المتمثلة في إسقاط النظام الديكتاتوري القائم، فضلا عن كون ذلك مطلب ملح للشعب الإرتري.

 • أننا نمر بمرحلة ظهرت فيها بجلاء خيانة النظام الديكتاتوري وتعريضه السيادة الوطنية للخطر.

 • النهج السياسي التدميري للنظام على الصعيدين الداخلي والخارجي، أدى إلى تفاقم .الوضع الذي تعيشه البلاد والذي بات يعرض وجودها لمخاطر كبيرة، وتسبب في المأساة الذي يمر به شعبنا على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وتفريغ البلاد من أهلها من خلال تهجير الشباب من ديارهم.

 • التنافس المحموم للقوى الإقليمية والدولية السائدة في منطقتنا والتي أصبحت تعرض البلاد للخطر.

 

وانطلاقا من فهمها لمتطلبات المرحلة بذلت القوى السياسية جهودًا كبيرة وأبدت كل الاستعدادات من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي نأمل أن يكون فصلًا مهمًا في نضال قوى المعارضة الإرترية.

 1. أهداف عملية التنسيق:

يهدف إلى توحيد جهود القوى السياسية والنضال في سبيل إسقاط نظام (هقدف)، وإقامة نظام ديمقراطي دستوري. وقد تأكد لنا، من خلال مسيرتنا النضالية التي خضناها لعشرات السنين، بأن السبيل الوحيد لصيانة وحدة شعبنا واستقلال بلادنا وسيادته، لا يتحقق إلا عبر النضال المشترك. لهذا كان لا بد من وضع خطة نضال استراتيجيه مشتركة لتحقيق تطلعات شعبنا، وتسريع الخطى باتجاه اسقاط النظام الديكتاتوري..

وانطلاقًا من الحقائق المذكورة أعلاه فإن القوى الموقعة أدناه اتفقت على ما يلي:

 1. الدخول في حوارات مستمرة وعمل دؤؤب وإجراء دراسات ضرورية إيمانًا بأهمية قيام تآلف سياسي عريض يضم كافة قوى المعارضة.

 2. القيام بعمل تنسيقي من خلال تكوين فرق عمل مشتركة في المجالات النضالية المختلفة المذكورة أدناه.

 1. المساهمة بالإمكانيات البشرية والمادية لإقامة فرق العمل التي يناط إليها تنفيذ البرامج المشتركة المتفق عليها.

 1. تكوين لجنة تنسيقية تتولى إعداد الموجهات الخاصة بتنفيذ البرامج المشتركة بدون عوائق، وتكون فرق العمل مسؤولة أمامها.

 1. إقامة لجنة التنسيق وفرق العمل،

من أجل انتشال البلاد من المخاطر المحدقة بها وإيجاد مخرج من الوضع المتردي الذي تعيشه، يتم إعداد برامج عمل تنسيقية وإقامة لجنة تتولى الإشراف عليها في المجالات النضالية المختلفة والمذكورة أدناه . ومن أجل القيام بعمل تنسيقي فعال ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أثناء إقامة اللجنة التنسيقية وفرق العمل حجم وإمكانيات وتعدد القوى السياسية ووزنها، مع إيلاء أهمية أكبر للكفاءة والقدرات. و وفي هذا المضمار يتم تشجيع القوى ذات البرامج السياسية المتشابهة على التوصل إلى الوحدة الإندماجية.

 1. اللجنة التنسيقية:

تتشكل اللجنة التنسيقية من القوى الموقعة على الاتفاق. وتنخرط في العمل على تنفيذ برامجها، وتشرف على فرق العمل التي كونتها وتتخذ قراراتها بالتوافق ، وتختار من بين أعضائها رئيسًا لها.

 

 1. تكوين فرق العمل:

تعمل القوى السياسية بعد هذا الاتفاق على شكل فرق عمل في المجالات النضالية الهامة. ويستند إقامة فرق العمل هذه على الكفاءات والقدرات، وتنحصر مسؤولياتها في المهام المحددة لها.

ج) فرق العمل في المجالات النضالية التالية:

    1. على الصعيد الدبلوماسي

    2. على الصعيد الإعلامي

    3. على صعيد التعبئة الجماهيرية

    4. على صعيد المعلومات والمتابعة

    5. ومجالات أخرى يتم الاتفاق حولها حسب الضرورة.

 1. السقف الزمني:

بعد التوقيع على الاتفاق تتشكل اللجنة التنسيقية خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا، ويتم تكوين فرق العمل في غضون 60 يومًا.

ا سم المظلة السياسية / التنظيم/ الجبهة / التوقيع

 1. ا لمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي ____________________

 2. ا لجبهة الوطنية الإرترية ____________________

 3. ح زب الشعب الديمقراطي الإرتري ____________________

 4. ت نظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي ____________________

 5. الاتحاد الإرتري من أجل العدالة ____________________

الهزيمة للنظام الديكتاتوري

الحرية والكرامة للشعب الإرتري إلى الأبد

يونيو 2020

 

 

تتوجه القوى السياسية الإرترية المنخرطة في الحوارات والمشاورات من أجل تعزيز العمل المشترك بينها، إلى الشعب الارتري بالتهنئة الحارة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للاستقلال .

تاتي ذكرى الاستقلال في هذا العام، فى ظل جائحة فايروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره وأصاب أكثر من 5 ملايين نسمة وتسبب في وفاة أكثر من 300 آلاف إنسان، ما يثير لدينا قلق على شعبنا وعلى البشرية جمعاء، راجين للجميع السلامة من هذا الوباء.

لا شك بأن يوم التحرير يعتبر يوم فخر واعتزاز لإرتريا، لأنه كان بحق يومًا تاريخيًّا حقق فيه شعبنا انتصارًا عظيما على سياسة الظلم والاضطهاد التي مارسها الاحتلال الإثيوبي البغيض والتي سببت لشعبنا الآلام والمآسي واللجوء. كما كان هذا اليوم محطة هامة في مسيرة شعبنا ووطننا للدخول في مرحلة جديدة وواعدة. و لا يسعنا في هذه المناسبة الظيمة إلا أن عن إجلالنا وإكبارنا لشهدائنا الإبرار ونتقدم بالتحية والتقدير لجرحى حرب التحرير ولكافة المناضلين الذين كان لهم الدور الكبير فى تحقيق النصر والحرية لشعبنا، ونجدد لهم العهد بأننا على الدرب سائرون .

شعبنا الارتري العزيز،

رغم النصر وتحرير التراب الوطني الذي تحقق، واعتراف العالم بالسيادة الوطنية لبلادنا ،إلا أن الانسان الإرتري لم يتحرر من القهر والاضطهاد، ولم تتوقف الدموع والاحزان، فشعبنا لا يزال يرزح إلى الان تحت نير العبودية والاضطهاذ الذي يمارسه نظام هقدف الديكتاتوري. وكان شعبنا يحدوه الأمل في أن يحيي ذكرى الاستقلال في ظل دولة وطنية يسودها السلام والأمن والحرية، ويطلق سراح المعتقلين، ويعود لاجئوها إلى ديارهم، لكن للاسف تأتي هذه الذكرى والوطن تسوء أحواله يومًا بعد يوم، ويعيش مواطنوه أوضاعًا مزرية، حيث تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة، وانهيار كامل للاقتصاد الإرتري، وانعدام الخدمات الأساسية، واضطراب في العلاقات الاجتماعية، واستمرار حالات انتهاك حقوق الانسان فى ظل غياب حكم القانون، فضلًا عن ظهور مهددات للسيادة الوطنية واستمرار اللجوء. ولذلك فإن هذه الذكرى تدعون لتصعيد النضال وحشد طاقاتنا الوطنية من أجل تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا .

إن الأوضاع المزرية التي يعيشها شعبنا يجب أن تكون جرس إنذار لكل الوطنيين الأحرار للتصميم ليكون إحيائنا لهذه المناسبة في هذا العام دفعة قوية للتعاون والتآزر بين كافة قوى التغيير من أجل إسقاط النظام الديكتاتورى، ووضع حدٍّ لمعاناة شعبنا. وانطلاقًا من هذه الرؤية تواصل القوى السياسية الإرترية حواراتها الجادة للوصول إلى عمل مشترك متقدم من أجل إنقاذ الوطن وتحقيق النصر على الديكتاتورية. وبهذه المناسبة العظيمية نتوجه بالنداء إلى منتسبي الجيش الإرتري، باعتبارهم جزءًا من ضحايا النظام الديكتاتوري، ليساهموا مع كافة القوى المناضلة في النضال الجاري من أجل إنقاذ الشعب الإرتري وصيانة السيادة الوطنية.

كما تأتي ذكرى الاستقلال فى ظل محاولات دؤوبة من قوى إقليمية ودولية للتدخل فى شؤون بلادنا، عبر إبرام اتفاقيات معلنة وغير معلنة مع النظام الديكتاتوري والتى باتت تهدد السيادة الوطنية، كما بدى ذلك واضحًا من بعض التصريحات التي حملت فى طياتها روحًا توسعية وإدعاءً بأحقية امتلاك منفذ على البحر الأحمر،وسعيًا حثيثًا، وبكل الوسائل المتاحة، لاستمالة مناصرين من أبناء شعبنا لبلوغ هذه الأحلام القديمة والمتجددة. ومقابل هذا التوجه الخطير كانت أيضًا أطراف تنادي بخلق علاقات حسن الجوار مبينة على تحقيق المصالح المشتركة. وفي هذا السياق ونحن نحتفل بذكرى الاستقلال المجيد، نود أن نؤكد للعالم أجمع على أن تحرير ارتريا الذي تحقق عبر نضالات دؤوبة وتضيحات جسيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه ولا التهاون به، بل أننا على ثقة تامة بأن شعبنا مستعد لبذل كل التضحيات من أجل الحفاظ على سيادته الوطنية وترابه العزيز . وبالمقابل فإن سنظل نسعي من اجل خلق العلاقات مع جميع الدول أساسها التعاون و تحقيق المصالح المشتركة بين شعبنا وشعوب تلك الدول، واحترام سيادتنا الوطنية.

عاشت ارترية حرة أبية مستقلة،،

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،،

: القوى السياسية الإرترية 

- المجلس الوطني الارتري للتغيير الديمقراطي

- الجبهة الوطنية الارترية

- حزب الشعب الديمقراطي الارتري

- تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

- الاتحاد الارتري من أجل العدالة